Sofa og kommode i stua

Derfor er det viktig med et godt inneklima

Frisk luft og rent hus er ikke bare viktig for trivselen. Ifølge forsker kan et dårlig inneklima både føre til skade på boligen og de som bor der.

Sverre Holøs fra SINTEF
Sverre Holøs. Foto: SINTEF Byggforsk

Hjemmekontor, som fortsatt preger hverdagen til en del av oss, har resultert i at folk tilbringer flere timer innenfor husets fire vegger enn ellers. En pågående gjenåpning av samfunnet tatt i betraktning, er det ikke gitt at hjemmekontoret blir et tilbakelagt kapittel. Ifølge Finans Norge kommer flere bedrifter til å åpne for at de ansatte kan jobbe hjemmefra også etter pandemien.

Sverre Holøs er seniorforsker ved SINTEF Byggforsk. Han forklarer at rengjøring og ventilasjon er viktig for å unngå fukt, mugg og andre skader i boligen, men også for at du som bor der skal kunne leve i et trivelig innemiljø som ikke er skadelig for helsa.

– Det er godt dokumentert at et dårlig inneklima kan forårsake og forverre flere helseplager som astma, allergi, hodepine og tretthet. Det er viktig med ventilasjon for å tynne ut forurensning og fjerne fuktighet, men det er minst like viktig å unngå unødvendige forurensningskilder som irriterende kjemikalier og vann- og fuktskader i konstruksjonen, forklarer Holøs.

Sverre Holøs fra SINTEF
Sverre Holøs. Foto: SINTEF Byggforsk

Frisk luft

Ifølge Folkehelseinstituttet har én av tre boliger fuktproblemer i større eller mindre grad. Holøs peker på flere viktige årsaker.

– Fuktighet kan både komme utenfra og innenfra. Den viktigste årsaken til fuktskader er nok nedbør, men vi tilfører også mye fuktighet når vi dusjer, lager mat, vasker, tørker klær og puster, sier Holøs. 

Han mener derfor det er viktig med god ventilasjon som jevnlig skifter ut fuktig inneluft.

– Mange boliger med et dårlig inneklima har ventilasjonsmuligheter som ikke utnyttes optimalt. Det kan være at ventiler er stengt eller tette. I tillegg bør du alltid sette på vifta når du lager mat, eller når du dusjer på badet. Husk også at filtre må skiftes eller rengjøres regelmessig, råder Holøs.

Han påpeker at isolasjon og tetthet er blitt betydelig bedre i nyere boliger, særlig de som er bygget etter de strenge forskriftskravene som kom i 2010.

– Ventilasjonen er også mer pålitelig etter at det ble vanlig med balanserte ventilasjonsanlegg i boliger for cirka 20 år siden. Dette gir bedre sikkerhet mot skader på grunn av fuktig inneluft. Til gjengjeld er det minst like viktig å være oppmerksom på skader på grunn av lekkasjer, enten det er utenfra eller innenfra. Det er særs viktig at slike skader utbedres fagmessig, sier Holøs.

Se opp for kondens

Simon Olsen
Simon Olsen

Han forteller at fuktskader, som følge av fukt innenfra, ofte sees i eldre bygninger som bærer preg av å være noe utette og uten mekanisk ventilasjon.

– Bor du i et eldre hus hvor det danner seg mye kondens på vinduer, bør du lufte mer gjennom vinduene og se på andre muligheter for å bedre ventilasjonen, sier Holøs.

Tømrer og rådgiver i Gjensidige, Simon Olsen, påpeker at fuktskader og mugg i noen tilfeller kan skyldes noe mer alvorlig.

– En vannlekkasje som følge av utette rør eller svake punkter i konstruksjonen kan også gi grobunn for fuktskader og soppvekst. Derfor er det viktig å gå grundig til verks for å finne årsaken til «styggedommen», sier Olsen.

Simon Olsen
Simon Olsen

Litt «støv på hjernen» er bra

Holøs råder alle til å støvsuge jevnlig og gå over flater med en tørr eller fuktig klut.

– Eksponering for støvpartikler kan over tid være skadelig for helsa, derfor bør du støvsuge så ofte at det ikke legger seg støv under møbler og på overflater i huset. Unngå også for mye vann på kluten når du vasker. Det kan bidra til fuktskader i boligen, sier Holøs.

I tillegg forklarer han at du bør styre unna rengjøringsspray som sprer kjemikalier ut i luften og forurenser innelufta.

Hold krypene unna boligen

Preben Ottesen fra Folkehelseinstituttet
Preben Ottesen. Foto: Folkehelseinstituttet

Preben Ottesen er tidligere avdelingsdirektør i avdelingen for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet. Han sier at mikroorganismer og skadedyr i huset kan komme som en konsekvens av et dårlig inneklima.

– Husstøvmidd er en av de organismene som oftest forekommer ved dårlig inneklima. De mikroskopiske smådyrene lever hovedsakelig av hudavfall fra mennesker eller sopp som vokser på disse hudrestene. Husstøvmidden trives og formerer seg i varmt og fuktig miljø, sier Ottesen.

Støvlus og spretthaler er også millimeterstore insekter som lever av mugg.

– Disse mikroorganismene gjør ikke direkte skade på boligen, men støvlus og husstøvmidd kan forverre innelufta og forårsake plager for de med astma eller allergi, forklarer Ottesen.

Han advarer også mot mer aggressive inntrengere.

– Stripet borebille er organismer som finner seg til rette i fuktige hus, og kan gjøre stor skade på møbler og trevegger. Stripet borebille er imidlertid vanligst i kyststrøk hvor luftfuktigheten er høy, sier Ottesen.

Han forklarer at de uønskede gjestene ofte forsvinner når forholdene blir mindre gunstige.

– Grundig rengjøring, god ventilasjon og isolasjon av yttervegger for å motvirke kondens, er noen av tiltakene som kan redusere fuktighet og muggvekst. Får du et tørrere og renere hjem vil mikrobene forsvinne eller forekomsten reduseres, sier Ottesen.

Preben Ottesen fra Folkehelseinstituttet
Preben Ottesen. Foto: Folkehelseinstituttet

Er du godt nok forsikret?

Selv om mye kan gjøres med enkle tiltak, kan både fuktskader og skadedyr i noen tilfeller kreve profesjonell hjelp. Simon Olsen anbefaler derfor å undersøke om du er godt nok forsikret.

– Husforsikringen dekker normalt sanering av fuktskader og muggsopp som kommer som et resultat av for eksempel rørbrudd eller flom. Ønsker man dekning for skadeinsekter, kan dette kjøpes som en utvidelse dersom man ikke har Hus Pluss. Sistnevnte er et utvidet produkt som også dekker flere type vannskader, sier Olsen, før han avslutter:

– Selv om Hus Pluss dekker mange typer skader, har alle som eier eiendom også ansvar for å passe på at boligen holdes i god nok stand.

Sist oppdatert: