Bildet viser en mann som jobber hjemmefra

Hjemmekontor er den nye normalen: Slik håndterer du det

Fra nedstengingen av Norge i mars i fjor har hjemmekontor vært anbefalt eller påbudt. Nå tyder mye på at hjemmekontor vil fortsette å gjøre seg gjeldende også etter koronatiden.

Johanna Varje er norgessjef og leder for forretningsutvikling i Auntie: Foto: Auntie.
Johanna Varje. Foto: Auntie

Fire av ti bedrifter forventer at fjernjobbing vil bli en del av arbeidshverdagen etter koronatiden, ifølge en internasjonal undersøkelse fra BCG med 12 000 respondenter. Videre er det flere faglige organisasjoner her til lands – for eksempel HR Norge – som nå prater om en «ny normal» for arbeidslivet. Hjemmekontor er imidlertid ikke helt uproblematisk for alle. 

Johanna Varje er norgessjef og leder for forretningsutvikling i Auntie, et selskap som jobber for å ivareta ansattes mentale velvære på jobb. Hun merker effekten hjemmekontor har på folk.

– I løpet av pandemien har vi sett en økt etterspørsel etter støtte for mentalt velvære i Norge og mange andre land. Det tror vi skyldes mangelen på sosial omgang og på ekstern struktur i dagene våre på hjemmekontor, sier Varje.

Anders Skuterud er spesialist i klinisk psykologi og har jobbet som kliniker i mer enn 30 år. Han mener vi må ta hensyn til faktorer som ulike personligheter og ulike arbeidsoppgaver ved ustrakt bruk av hjemmekontor.

– Noen personer, gjerne de som er utadvendte, går på veggen hvis de dag etter dag må sitte og arbeide isolert uten kollegers stimulans. Andre trives godt i eget selskap og med å arbeide i fred, forklarer han, og legger til:

– Selve oppgaven som skal løses utgjør også en faktor. Hvis oppgaven er idémyldring, bør man kanskje samles fysisk for å stimulere hverandre og utveksle idéer. Det kan skille seg fra en rapport som skal skrives ferdig, hvor det kanskje gjøres best av én kompetent person – på hjemmekontor.

Johanna Varje er norgessjef og leder for forretningsutvikling i Auntie: Foto: Auntie.
Johanna Varje. Foto: Auntie

Forskjellsbehandling og identitet knyttet til arbeidsplassen

Anders Skuterud, spesialist i klinisk psykologi
Anders Skuterud

Når langvarig bruk av hjemmekontor planlegges, mener psykolog Skuterud at man bør vurdere hvordan dette kan ha innvirkning på ulike grupper i virksomheten.

– Mange vil måtte være på jobb på grunn av sine oppgaver mens andre kan jobbe utføre jobben hjemme. Hvis de ansatte opplever stor forskjellsbehandling, kan det oppstå interne spenninger, sier han.

Skuterud mener ledere må arbeide med å balansere ulike hensyn, og sørge for at hele personalet trives.

– I dag tror jeg også arbeidsgivere skal være forsiktige med å snakke høyt om at de kan spare kontorplass fordi folk skal jobbe mer hjemmefra. For mange er identiteten knyttet til det å ha «sin» arbeidsplass.

Anders Skuterud, spesialist i klinisk psykologi
Anders Skuterud

Dropp multitaskingen

Varje i Auntie, har flere tips for mentalt velvære på hjemmekontoret.

– Forbered arbeidsdagen ved å skrive ned hvilke arbeidsoppgaver du skal gjøre, og sett deg konkrete mål. Sørg også for å ha et fredelig arbeidsmiljø hvor du kan konsentrere deg og som motiverer deg. Minn familiemedlemmer eller romkamerater på at du er på jobb, anbefaler hun.

Varje mener også at gode videomøte-rutiner er viktig, og at du også kan kreve dette fra andre.

– Start møter med å småprate og å spørre kollegene dine hvordan de har det. Jobbmøter kan være den eneste formen for sosial interaksjon mange har. Skru av lyden på mikrofonen din om nødvendig, vent på tur, og vær obs på forsinkelser i lyden. Husk å være til stede i samtalen, og å ikke gjøre andre ting samtidig, forklarer hun.

Pausene spiller også en viktig rolle på hjemmekontoret, ifølge Varje.

– Ikke glem å organisere virtuelle kaffepauser. Husk også på å bevege på deg eller å tilbringe noen minutter ute i løpet av dagen. Hvis du har lett for å glemme dette, kan du skru på alarm på mobilen som kan minne deg på det hver time, råder hun.

Hjemmekontoret sparer miljøet – og speilet

 

Hjemmekontor er ikke bare negativt, det har også mange fordeler. Psykolog Skuterud både håper og tror at hjemmekontor blir vanligere etter koronatiden enn det var før.

– Riktig bruk av hjemmekontor kan bedre trivsel, helse og produktivitet – og spare miljøet for CO2. Videre er det slik at hvis vi opplever økt autonomi, øker også trivselen, sier han.

Også Varje i Auntie har lagt merke til fordelene med hjemmekontor.

– Du sparer tid og penger på å slippe reisen til jobb, du reduserer utslipp, og du trenger mindre tid foran speilet om morgenen. Flere kan nok også oppleve at de er i bedre stand til å fokusere på konsentrasjonsoppgaver når de er hjemme, såfremt barna er på skolen, forklarer hun.

 

Vær i stand til å håndtere utfordringer

Forretnings- og produktutvikler i Gjensidige, Anne Grethe Strandos.
Anne Grethe Strandos

Forretnings- og produktutvikler i Gjensidige, Anne Grethe Strandos, er enig i at hjemmekontoret har sine fordeler, men at det også kan oppleves som en prøvelse for noen. Hun anbefaler å opparbeide seg kunnskaper og ferdigheter for å håndtere stress som følge av hjemmekontor.

– Det er viktig å være i stand til å håndtere eventuelle negative følger av fleksibelt arbeidssted, i hvert fall hvis det blir den nye normalen. Det finnes flere gode ressurser på nettet, som PsykiskHelse.no og Braive, som kan gi deg verktøy for å mestre stress på en god måte, sier hun.

Dersom hjemmekontoret over tid skulle føre til sykdom, opplyser hun om at behandlingsforsikringen i Gjensidige gir de ansatte i bedrifter rask hjelp.

– Med behandlingsforsikring er du og dine ansatte sikret utredning hos spesialist, operasjon eller annen behandling innen ti virkedager. I tillegg får man tilgang til en ny psykologtjeneste for online mental helsehjelp, som nå blir tilgjengelig for alle kunder med behandlingsforsikring, avslutter hun.

Forretnings- og produktutvikler i Gjensidige, Anne Grethe Strandos.
Anne Grethe Strandos

Sist oppdatert: