Pensjonssparing: – Derfor bør du velge IPS

Pensjonssparing: – Derfor bør du velge IPS

IPS-ordningen har mange fordeler for deg som vil spare til pensjon, skriver Trond Ruud.

Av Trond Ruud, produktsjef i Gjensidige Pensjon

Fremtidens pensjonister vil jevnt over være noen ordentlige sprekinger. Mange kommer til å samle på opplevelser og gjøre hyggelige ting for og med sine nærmeste. Det innebærer at Mange må regne med et forbruk som er høyere enn det pensjonen fra Nav og tidligere arbeidsgivere tillater.

Med andre ord må de trolig spare i dag for å kunne leve som de ønsker senere. 

Viktig å spare selv

Når du slutter å jobbe, kommer inntekten din fra folketrygden og pensjonsordninger fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. I tillegg er det  sannsynlig at en stor andel av livsgrunnlaget ditt kommer fra egne sparepenger.

Budskapet om egen sparing gjentas hyppig. Mange kommer likevel ikke i gang. Andre synes de sparer for lite, viser undersøkelser.

Ordningen Individuell pensjonsordning (IPS) er ment å være en gulrot for deg som sparer til pensjon

IPS i hovedtrekk:

I 2021 kan du spare opptil 40 000 kroner. Fra 2022 har myndigheten satt max sparebeløp til 15 000kroner per år.

  • Pengene plasseres i fond. Du kan velge enkeltfond eller fondspakker som er tilpasset alderen og risikovilligheten din.
  • Sparepengene teller ikke med i grunnlaget for beregning av formuesskatt.
  • Du kan ta ut sparepengene fra du er 62 år og utbetalingen må vare til du er 80 år.
  • Du får inntil 8 800 kroner i skatteutsettelse hvert år – 22 prosent av det du sparer. Fra 2022 blir beløpet redusert til 3 300 kroner.
  • Du betaler ikke skatt før du tar ut pengene.

Skatteutsettelsen er den viktigste fordelen med IPS. Utsettelsen kan ses som et gratis lån fra staten, som skal betales tilbake i form av skatt når du blir pensjonist. Vi anbefaler at du reinvesterer beløpet du får som utsatt skatt. Det kan gi store utslag på det totale beløpet du får til disposisjon etter yrkeskarrieren.

Små beløp kan bli store

Hvor mye er det å hente på sparing i IPS? Det kommer naturligvis an på hvor mye og hvor lenge du sparer. Hvis privatøkonomien tillater det, er det smart å begynne tidlig. Da kan selv små månedlige beløp vokse seg store. 

​​​​To eksempler:

  1. Hvis du sparer 500 kroner i måneden fra du er 34 år til du er 65 år, har du spart opp totalt 300 000 kroner og fått 40 900 kroner i utsatt skatt.
     
  2. Sparer du 3 333 kroner i måneden, når du det årlige maksbeløpet på 40 000 kroner. 20 års sparing, for eksempel fra du er 45 år til du er 65 år, gir deg totalt 1 076 000 kroner og 176 000 kroner i utsatt skatt.

Eksemplene er basert på en realavkastning på 2,85 %. Realavkastning betyr at beløpet er justert for inflasjon.

Aldri for sent å spare

De fleste har mange hull som de må putte pengene sine i. Men når du er over den «verste» etableringsfasen, er det ikke sikkert at det vil merkes at noen hundrelapper flyttes fra brukskontoen til IPS-kontoen.

Samtidig er det viktig å understreke at det aldri er for sent å starte sparing. Mange begynner å spare til pensjon etter etablerings- og småbarnsfasen. Da må man kanskje spare litt mer hver måned i siste halvdel av yrkeskarrieren. Uansett er det slik at det du sparer i dag, kan brukes til noe ekstra hver måned når du blir pensjonist.

Spesielt viktig for kvinner

Til slutt vil jeg komme med en oppfordring til kvinner: Det er dessverre slik at mange kvinner risikerer å bli pensjonstapere, blant annet fordi de jobber redusert og fordi mange ikke sparer på egenhånd. Pensjonssparing har tradisjonelt vært en mannsdominert arena. De siste par årene har vi imidlertid sett at kvinner har fått fart på sparingen, spesielt i IPS-ordningen.

Dette er svært gledelig, men fortsatt har kvinner en jobb å gjøre med å sikre seg et godt økonomisk grunnlag for pensjonisttilværelsen.  Jeg oppfordrer derfor til å spare.

Vil du heller spare til pensjon uten å binde pengene, er Fondskonto et veldig godt alternativ.

Sist oppdatert: