Pensjonssparing: – Derfor bør du velge IPS

Pensjonssparing: – Derfor bør du velge IPS

Den nye IPS-ordningen har mange fordeler for deg som sparer til pensjon – eller som vil begynne å sette av penger til livet etter yrkeskarrieren, skriver markedssjefen i Gjensidige Pensjon.

Av Tove Nordlie, markedssjef i Gjensidige Pensjon

1. november 2017 ble det avduket en kraftig oppusset IPS – individuell pensjonssparing. Myndighetene vil at flere skal spare (mer) til pensjonsalderen, og derfor belønnes du blant annet med skatteutsettelse på 22 % av sparebeløpet. Dette er en av flere fordeler ved IPS.

Viktig å spare selv

Når du slutter å jobbe, kommer du til å få «lønn» fra folketrygden og tidligere arbeidsgivere (tjenestepensjon). I tillegg er det sannsynlig at egne sparepenger kommer til å utgjøre en viktig del av livsgrunnlaget ditt. En konsekvens av pensjonsreformen fra 2011 er nemlig at egen sparing utgjør et større stykke av kaken du skal leve av når du slutter å jobbe.

I tillegg er det slik at kommende pensjonister generelt vil være noen ordentlige sprekinger. Mange kommer til å samle på opplevelser og gjøre hyggelige ting for og med sine nærmeste. Det innebærer at mange må regne med et forbruk som er høyere enn det folketrygden og tjenestepensjonen legger opp til. Med andre ord: De må trolig spare i dag for å kunne leve slik de ønsker senere.

Les mer om IPS

Skattefordel som monner

Selv om budskapet om egen sparing gjentas hyppig, er det mange som ikke kommer i gang. Andre synes de sparer for lite, viser undersøkelser. Derfor er den nye IPS-ordningen ment å være en gulrot for deg som sparer til pensjon – eller som vil begynne.

Den viktigste fordelen ved ordningen er at du i tillegg til avkastningen får en skatteutsettelse på 22 prosent. Dette kan ses som et gratis lån fra staten. Og hvis du investerer det beløpet skatteutsettelsen gir, kan det gi store utslag på den totale sparesaldoen.

Les også: Pensjon – ganske enkelt

IPS i hovedtrekk:

  • Du kan spare opptil 40 000 kroner per år
  • Pengene plasseres i fond (du kan velge enkeltfond eller fondspakker som er tilpasset alderen og risikovilligheten din)
  • Du får inntil 8 800 kroner i skattefordel – 22 % av det du sparer (i 2019)
  • Sparepengene teller ikke med i grunnlaget for beregning av formuesskatt
  • Du betaler ikke skatt før du tar ut pengene
  • Du kan ta ut sparepengene fra du er 62 år og utbetalingen må vare til du er 80 år.

Hvor mye er det å hente på sparing i IPS? Det kommer naturligvis an på hvor mye og hvor lenge du sparer. Hvis du ønsker å binde pengene og privatøkonomien tillater det, er det smart å begynne tidlig. Da kan selv små månedlige beløp vokse seg ordentlig store. De fleste har mange hull som de må putte pengene sine i. Men når du er over den «verste» etableringsfasen, er det ikke sikkert at det vil merkes at noen hundrelapper flyttes fra brukskontoen til IPS-kontoen.

Les også: ABC til pensjon

Samtidig er det viktig å understreke at det aldri er for sent. Mange begynner å spare til pensjon etter etablerings- og småbarnsfasen. Da må man kanskje spare litt mer hver måned i siste halvdel av yrkeskarrieren. Uansett er det slik at det du sparer i dag, kan brukes til noe ekstra hver måned når du blir pensjonist.

To eksempler:

  1. Hvis du sparer 500 kroner i måneden fra du er 34 år til du er 65 år, har du spart opp totalt 300 000 kroner og fått 40 900 kroner i utsatt skatt.
  2. Sparer du 3 333 kroner i måneden, når du det årlige maksbeløpet på 40 000 kroner. 20 års sparing, for eksempel fra du er 45 år til du er 65 år, gir deg totalt 1 076 000 kroner og 176 000 kroner i utsatt skatt.

I eksemplene over forutsetter vi at du sparer i aksjefond som gir realavkastning på 2,85 %. Realavkastning betyr at beløpet er justert for inflasjon.

Vil du heller spare til pensjon uten å binde pengene, er Fondskonto Link et godt alternativ.

Av Tove Nordlie, markedssjef i Gjensidige Pensjon

Sist oppdatert: