Egen pensjonskonto – bedrift

Stortinget har vedtatt at alle arbeidstakere som har innskuddspensjon skal få en egen pensjonskonto. Det betyr at all opptjent innskuddspensjon blir samlet på én konto hos nåværende arbeidsgiver, hvis ikke den ansatte reserverer seg mot dette. 

Default

Egen pensjonskonto innføres i 2021. Ordningen vil gjelde ca. 1,4 millioner arbeidstakere med innskuddspensjon. 

Med egen pensjonskonto forsvinner også regelen som tilsier at man må være ansatt i minimum 12 måneder for å tjene opp pensjon. Ansatte vil i fremtiden få med seg innskuddspensjon fra arbeidsgiver uavhengig av lengden på arbeidsforholdet. Dette er en stor fordel for de som har korte arbeidsforhold. 

Hvem gjelder ordningen for?

Ordningen gjelder alle som har innskuddspensjon gjennom arbeidsgiver. De fleste i privat sektor har innskuddspensjon. Ytelsespensjon og privat pensjonssparing, blir ikke en del av egen pensjonskonto. De som jobber i kommune, stat – eller er pensjonister, blir heller ikke påvirket av ordningen.

Hvorfor blir egen pensjonskonto innført?

Formålet med egen pensjonskonto er at tjenestepensjonen skal forvaltes mer effektivt slik at det blir mest mulig pensjon til de ansatte, og at de får bedre oversikt over og større eierskap til egen pensjon. 

Hva må bedriften gjøre når ordningen innføres?

Innføring av egen pensjonskonto innebærer ingen store endringer, men bedriftene har plikt til å informere sine ansatte om ordningen. 

Ansatte skal få informasjon:

  • som er tilstrekkelig til at de kan ta velfunderte investeringsvalg
  • om det investeringsvalget som er gjort for pensjonsordningen, blant annet risiko, forventet avkastning og kostnader
  • om at de kan velge en selvvalgt leverandør til å forvalte dagens pensjonsordning og/eller pensjonskapitalbevisene

Vi hjelper bedriften med informasjon 

Vi ønsker å gjøre overgangen til egen pensjonskonto enklest mulig for både bedriftene og de ansatte. Vi vil derfor bidra med informasjon – både før, under og etter innføringen av den nye ordningen. 

Hvordan skjer flyttingen av pensjonskapitalbevis? 

Når loven trer i kraft, flyttes de ansattes pensjonskapitalbevis inn i bedriftens pensjonsavtale – helt automatisk. Verken bedriften eller de ansatte trenger å gjøre noe. Overføringen skjer via pensjonsleverandørene. 

Hva skjer med fakturering framover?

Selv om en eller flere av de ansatte skulle velge en annen pensjonsleverandør enn dere i forbindelse med nåværende innskuddspensjon, får dere faktura fra oss på samme måte som før. Vi ordner med overføring av pensjonsinnbetalingen til eventuelle selvvalgte pensjonsleverandører.