Biler som brenner i en tunnel.

Dette skal du gjøre ved en ulykke i tunnel

Kjører du bil i Norge, er det stor sannsynlighet for at du vil ferdes i tunnel. Hva gjør du om noe skulle skje inne i fjellet eller under fjorden?

Nils Audun Karbø
Nils Audun Karbø

Nils Audun Karbø er avdelingsdirektør for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen. I tillegg har han erfaring som tunnelforvalter, med ansvar for å holde tunnelene i forsvarlig stand. Derfor vet Karbø mer om norske tunneler enn de fleste, og han kan fortelle at det ikke er flere ulykker i tunneler enn utenfor.

– Sånn sett er det ikke noe spesielt å være redd for. Men hvis det først skjer en ulykke, vil den fremstå som mer dramatisk fordi den skjer i et lukket rom, mener han. 

Nils Audun Karbø
Nils Audun Karbø

Ikke kjør på rødt

Karbøs første og beste råd til bilister dreier seg imidlertid om det som skjer på utsiden av tunnelen.  

– Ikke kjør inn ved rødt lys og senket bom, formaner han. 

Dette burde være innlysende, men ifølge Karbø skjer det oftere enn man kanskje skulle tro at folk kjører på rødt. 

– De tenker nok at de kan rekke gjennom i siste liten, men det gjør de ikke. Rødt lys betyr stopp, understreker avdelingsdirektøren. 

Bruk nødtelefonene

Hvis du allerede befinner deg i tunnelen, er rådet det samme som ved uhell i friluft: Hjelp til hvis mulig, varsle nødetatene og hold ellers avstand

– Bruk helst nødtelefonene i tunnelen til å varsle. Da vil Vegtrafikksentralen vite nøyaktig hvor situasjonen har oppstått, sier Karbø. Han forteller at det samme gjelder hvis du tar ned et brannslukningsapparat fra et skap i tunnelen. Apparatene er koblet direkte til sentralen. 

Utover dette handler det meste om å komme seg ut. Dette gjelder spesielt ved brann. Røyk i lukkede rom er farlig, og den skaper dessuten en uoversiktlig situasjon som kan oppleves som dramatisk. Og i mange tilfeller er den akkurat det. 

Snu og kjør rolig ut – eller gå

– Hovedregelen er at du skal snu bilen og kjøre rolig ut samme vei som du kom, sier Karbø. Han legger til at det er viktig å ta ansvar for andre. – Ser du folk til fots i tunnelen, så ta dem med hvis du kan. Ikke alle er i stand til å gå mange kilometer, sier han. 

Det å gå er det eneste alternativet hvis du ikke klarer å kjøre ut. Hold deg godt til siden og gå alltid bort fra røyken selv om du er over halvveis i tunnelen. Du skal ikke gå inn i røyk, understreker Karbø.

Hvor langt du må gå, avhenger selvsagt av lengden på tunnelen, men også av tunneltypen.

– I tunneler med ett løp må du ut i en av endene. På veien ut vil du se skilt som viser hvor langt det er igjen til åpningen, forklarer Karbø. 

Toløpstunnelene, som er vanlige på motorveier med fire felt, er derimot utstyrt med nødutganger. Disse er i praksis små tunneler mellom løpene. Ved brann er det oftest røykutvikling bare i ett av løpene, og du kan komme deg i sikkerhet ved å benytte en nødutgang over til det andre løpet. 

La bilen stå ulåst

Når du forlater bilen i en tunnel, er det viktig å la den stå ulåst med nøklene i.

– Nødetatene må kunne flytte på parkerte biler for å utføre rednings- eller slukkearbeid. Da er det best for både brannfolk og bil om de kan flyttes på vanlig vis. Det føles kanskje ikke så trygt, men jeg har aldri hørt om biltyveri i slike situasjoner, understreker Karbø.

Det har heller ikke fagansvarlig Stein Plogvoll i Gjensidige.

– Det er selvsagt alltid lurt å ta med verdisaker. Men hvis eiendeler blir borte fra bilen i en situasjon som denne, dekker vi tapet i henhold til vilkårene i kundens forsikring, sier han. 

Plogvolls generelle råd er å følge anvisningene fra nødetatene – helt til klarsignal blir gitt. Han understreker at det er politiet som har oversikten og ansvaret for publikum. De avgjør også når du kan hente bilen din. 

Karbø i vegvesenet minner om at bilradioen er en viktig informasjonskanal i tunnelene.

– Radiosendingen kan overstyres av nødmeldinger. På DAB-radioen skjer dette uavhengig av hvilken stasjon den står på. Vi anbefaler at du slår på radioen – med lyd – når du kjører inn i en tunnel av en viss lengde, sier han.

Råd ved uhell i tunnel:

  • Kjør aldri inn i en stengt tunnel
  • Ved ulykke/brann – snu og kjør rolig ut etter eventuelt å ha varslet nødetatene
  • Er det ikke mulig å snu – sett fra deg bilen ulåst og gå rolig ut av tunnelen
  • Bruk nødutgangen i tunneler med to løp
  • Følg politiets og nødetatenes anvisninger


Foto: Statens vegvesen

Sist oppdatert: