Bildet viser en baby som ligger i en babyseng og sover

Slik får du barnet til å sove om natten

De første månedene som småbarnsforeldre innebærer ofte lite søvn. Her er noen gode tips som kan bidra til at barnet ditt raskere etablerer gode søvnvaner.

Det å få barnet til å sove «natten gjennom» er et mål for både ferske og mer erfarne foreldre. Men småbarnsforeldre må smøre seg med tålmodighet. Den første tiden er en normal døgnrytme noe de fleste bare kan drømme om.

– Når babyen er under tre måneder er det vanlig å sove i kortere etapper, alt fra én til tre timer mellom hvert måltid, uavhengig av tiden på døgnet. Så foreldre flest må nok belage seg på aktivitet også på nattestid denne første tida, forklarer helsesykepleier og søvnspesialist Karin Naphaug.

Gode leggerutiner

Søvnspesialist Karin Naphaug. Foto: Sovekarin.
Karin Naphaug. Foto: Sovekarin.

I takt med at barnet vokser og utvikler seg blir det imidlertid enklere å innføre søvnrutiner som kan bidra til at det for det meste sover om natta.

– Når barnet passerer tre måneder vil det selv produsere hormonet melatonin, som bidrar til å regulere søvnen. Barnet er også blitt mer aktivt, sover mindre på dagtid og klarer å ta til seg mer næring av gangen, slik at det ikke trenger mat like hyppig. Dette er faktorer som fører til at det blir noe enklere å få barnet til å sove i lengre etapper om natten, forklarer Naphaug.

Hun legger til at når barnet sover åtte til tolv timer, avhengig av barnets alder, regnes det som «å sove natten gjennom».

– Gode søvnrutiner støtter utviklingen av døgnrytmen og kan ha betydning for hvor raskt barnet etablerer et fast sovemønster, sier Naphaug, og trekker frem noen gode søvntips:

Søvnspesialist Karin Naphaug. Foto: Sovekarin.
Karin Naphaug. Foto: Sovekarin.

1. Ro på soverommet
Sørg for at det er mørkt og kjølig på soverommet (17 til 20 grader) – avhengig av barnets alder – og at barnet har ro rundt seg ved leggetid. Snakk med rolig stemme og la lyset være dempet.

2. God og trygg sovestilling
Spedbarn skal alltid sove på ryggen, det minsker faren for krybbedød. Pass på at barnet har en god seng og ligger godt, gjerne på et lammeskinn som er mykt og temperaturregulerende.

3. Vær varsom med bruk av stimuli
Vær oppmerksom på bruk av stimuli, som musikk, belysning og vugging. Dersom du for eksempel bysser barnet i søvn hver natt, kan det føre til at det tar lengre tid før barnet lærer å sovne på egenhånd.

4. Faste tider
Rutiner skaper trygghet og forutsigbarhet. Forsøk å legge barnet til samme tid hver kveld og stå opp til noenlunde samme tid om morgenen – også når det er ferie eller helg.

– Det viktig å huske på at det også kan være andre grunner til at barnet våkner om natten. Noen ganger trenger det rett og slett nærhet og kos, forklarer Naphaug.

Ingen fasit

Søvnspesialist, Øystein Vedaa.
Øystein Vedaa

Det finnes ulike metoder og teorier om hvordan du skal få barnet til å sove om natten. Både foreldre og fagfolk kan ha sterke følelser og klare meninger. Øystein Vedaa er søvnspesialist ved Bergen Søvnsenter og mener det er viktig at du som mor eller far finner en tilnærming du selv føler er riktig.

– Det er viktig å huske på at barn er forskjellige og har ulike behov for søvn. Der noen kommer raskt inn i et fast søvnmønster, vil andre trenge større grad av regulering og tilrettelegging fra foreldre, sier Vedaa.

Han mener likevel det er noen generelle råd som kan styre barnas døgnrytme i riktig retning.

– Det kan være lurt å ha regelmessighet i matinntak og faste leggerutiner. Ved å gjennomføre samme rutiner hver kveld som for eksempel et bad, måltid eller «nattasang» blir barnet forberedt på at det snart er tid for å sove. Dette vil utløse den ro og søvnighet som er nødvendig, sier Vedaa.

Søvnspesialist, Øystein Vedaa.
Øystein Vedaa

Lite søvn påvirker hele familien

For lite søvn kan over tid være helseskadelig for både barnet og foreldrene.

– For barnet kan dette gi seg utslag i at det kan få dårlig appetitt, bli urolig, være grinete og utilpass, mens foreldrene gjerne blir slitne, utålmodige og lett irritable – noe som igjen kan påvirke parforholdet, sier Naphaug.

Hun sier at barn under tre måneder normalt trenger mellom 14 og 17 timer søvn i døgnet, og at foreldrene bør oppsøke helsepersonell dersom de strever med å få barnet til å sove mer enn åtte til ni timer i døgnet.

– Undersøk med helsepersonell eller en søvnspesialist om det er noe som plager barnet. Trøbbel med å sove kan skyldes forhold som man relativt enkelt kan få gjort noe med. Det kan være vanlige plager, som tannproblemer, øreverk, kolikk eller andre sykdommer.

Helt naturlig

Naphaug sier at det å stå opp om natten gjerne følger med rollen som forelder til de aller minste. Hun kan imidlertid berolige med at en noe jevnere døgnrytme vil komme med tiden for de aller, aller fleste.

– Barn er forskjellige, og når barnet er modent for å sove hele natten gjennom vil naturligvis variere. For foreldrene er det derfor viktig å ikke bli stresset om det tar litt ekstra tid før den ønskede døgnrytmen er på plass. Det tar tid å bli kjent med barnets timeplan og hvordan barnet kommuniserer. Noen barn sover ikke natten gjennom før de er godt over ett år, selv om foreldrene har gjort det de kan for å legge til rette for det, sier Naphaug, før hun avslutter:

– Det er uansett lurt å ta de grep man kan for å skape gode søvnrutiner. Dersom mangelen på søvn blir et langvarig problem bør man oppsøke helsepersonell for å få den hjelpen man trenger.

Sist oppdatert: