Illustrasjonsbilde av en som øvelseskjører med ledsager

Fersk bak rattet?

Start øvelseskjøringen tidlig og samle mest mulig kjøreerfaring før oppkjøring, lyder rådet fra den erfarne trafikklæreren.

Bilde av Amad Nasir i Trygg Trafikk. Foto: Morten Brakestad / Trygg Trafikk.
Amad Nasir i Trygg Trafikk. Foto: Morten Brakestad / Trygg Trafikk

Til tross for at tallene har gått ned, er det fortsatt de unge som står for den største andelen skadde og drepte i trafikkulykker i Norge. Amad Nasir i Trygg Trafikk trekker frem manglende ferdigheter som en mulig årsak.

– Erfaringen som en sjåfør opparbeider seg etter noen år bak rattet, mangler hos de unge. Det kan være at man har feil oppfattelse av en fare eller situasjon, eller rett og slett manglende forståelse av samspill med andre i trafikken. Vi ser også at flere unge har en overdreven tro på egne ferdigheter og bevisst velger kjøremåter som innebærer høy risiko. Eksempler på dette kan være manglende bruk av sikring, uoppmerksomhet, for høy fart i forhold til føre- og veiforhold og kjøring i ruspåvirket tilstand, sier Nasir.

Bilde av Amad Nasir i Trygg Trafikk. Foto: Morten Brakestad / Trygg Trafikk.
Amad Nasir i Trygg Trafikk. Foto: Morten Brakestad / Trygg Trafikk

Podkast om øvelseskjøring

I 2001 fattet Stortinget vedtak om en nullvisjon i Norge, som setter som mål at ingen skal bli hardt skadet eller omkomme i trafikken. For at man skal oppleve en ytterligere nedgang i ulykkesstatistikken blant de unge, i tråd med nullvisjonen, mener Nasir at opparbeiding av mest mulig erfaring bak rattet gjennom øvelseskjøring er viktig.

– Mengdetrening av god kvalitet er blant det som går innunder her. De unge må bli bevisst risikoen de utsetter både seg selv og andre for i trafikken. Det handler om mer enn å bare kunne manøvrere bilen. Har du opparbeidet deg kompetanse, selvinnsikt og forståelse om hvordan trafikken fungerer, vil du ha marginene på din side, sier Nasir.

Trygg Trafikk har laget en podkast om øvelseskjøring som skal inspirere til å bli en bedre sjåfør, og fortelle deg hvordan du utnytter tiden med øvelseskjøring best mulig. 

– Gjennom fire episoder deler våre eksperter erfaringer med noen som øvelseskjører. Du finner blant annet en episode hvor jeg har en kjøretime med en fersk elev. Podkasten finner du ved å søke «øvelseskjøring, Trygg Trafikk» i din foretrukne podkast-spiller, sier Nasir.

Begynn tidlig

Bilde av Øyvind Årbogen i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).
Øyvind Årbogen i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)

For å ha lov til å øvelseskjøre i personbil, må du ha fylt 16 år. Øyvind Årbogen i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) anbefaler å begynne treningen hos en trafikkskole allerede ved denne alderen.

– Da vil du få inn de grunnleggende kunnskapene på riktig måte. Når du har lært ting riktig til å begynne med, vil det være tryggere for ledsager å være med på et senere tidspunkt, sier Årbogen.

Statens vegvesen anbefaler å legge ned 140 timer i øvelseskjøring i forkant av førerprøven til personbil. Vanligvis fordeles timene på privat kjøring med ledsager og kjøretimer ved en trafikkskole. Årbogen har selv jobbet som trafikklærer i 26 år og anslår at de fleste bruker et sted mellom 30 og 50 kjøretimer på trafikkskole.

– Hvis du har 30 til 50 kjøretimer på trafikkskole, bør du gjennomsnittlig bruke 90-110 timer på privat øvelseskjøring med ledsager, men dette er veldig individuelt. Litt pedagogisk riktig, så sier vi at: «du tar så mange som du trenger». Det er opp til deg og trafikklæreren din å avgjøre hvor mange av disse timene du skal kjøre ved trafikkskolen, sier Årbogen.

Å oppfylle anbefalingen om 140 timer bak rattet, kan kanskje virke avskrekkende. Begynner du derimot i tidlig alder, vil det være fullt mulig å gjennomføre før myndighetsalder.

– Sett av 1 til 2 timer til kjøring per uke fra du fyller 16 år, og hold på med det hele tiden - jevnt og trutt, råder Årbogen.

Bilde av Øyvind Årbogen i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).
Øyvind Årbogen i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)

Gulrot i enden

Skjermbilde fra Gjensidiges øvelseskjøringsapp, som viser gladmeldingen en får opp ved tilbakelagte 2000 kilometer på veien.
Her er gladmeldingen du får ved tilbakelagte 2000 kilometer.

For å piffe opp motivasjonen til øvingen, kan det være en idé å laste ned Gjensidiges app for øvelseskjøring. Appen teller ned hvor langt du kjører for hver eneste tur du foretar på hjemmebane og registrerer deretter distansen.

Når du har gjennomført øvelseskjøringsprogrammet, får du 70% i startbonus på din egen bilforsikring ved bestått kjøreprøve. I tillegg kan du låne bilen til foreldrene dine, og de vil fortsatt beholde rabatten for at alle førere er over 23 år.

Last ned i App Store

Last ned i Google Play

Skjermbilde fra Gjensidiges øvelseskjøringsapp, som viser gladmeldingen en får opp ved tilbakelagte 2000 kilometer på veien.
Her er gladmeldingen du får ved tilbakelagte 2000 kilometer.

Avtar med erfaring

Trafikkopplæringen i Norge går gjennom fire trinn: trafikalt grunnkurs, grunnleggende opplæring, trafikal del og avsluttende opplæring. Ifølge Årbogen er det en del unge som bruker for lite tid på den tekniske opplæringen ved privat øvelseskjøring, som inngår i det andre trinnet av opplæringen.

– Som trafikklærer opplevde jeg flere ganger at elever fortalte at de hadde kjørt til hytta og vært på motorveien, når de ikke hadde på plass det elementære ennå, som riktig gass- og clutchbruk. Hvis man skal tenke sikkerhet, så anbefaler jeg de som skal starte å øvelseskjøre å bruke god tid på tekniske øvelser - nesten så mye at det blir kjedelig. Da frigjør du kapasitet, slik at det trafikale går bedre, sier Årbogen.

Fordelene med et solid antall timer bak rattet før oppkjøring er flere. I tillegg til å stille sikrere ved selve førerprøven og øke sannsynligheten for bestått oppkjøring, vil du minske risikoen for å havne i en fremtidig ulykke.

– Tid nedlagt i øvelseskjøring har helt klart sammenheng med ulykker. Dersom du begynner med øvelseskjøring ved trafikkskole fra 16-årsalder, og kjører deg ferdig med opplæring innen det første året, kan du bruke de neste ni til tolv månedene på mengdetrening - for så å ta førerprøve. Den tiden du bruker fra og med året du fyller 16 og frem til du fyller 18, legger grobunn for færre ulykker, sier Årbogen og fortsetter:

– Statistisk sett er du mest ulykkesutsatt de første ni månedene etter du har tatt førerprøven. Myndighetenes ønske er at du starter tidlig med kjøretimer og bruker et tilstrekkelig antall timer på mengdetrening før førerprøve. Da vil du være mindre ulykkesutsatt.

Nasir bekrefter påstanden.

– Ulykkessannsynlighet avtar med økt mengdetrening og erfaring. Om du skal bli god til noe, må du øve. Det gjelder også for bilkjøring. Jo mer trening bak rattet, desto mindre risiko for ulykker.

Les om de ulike bilforsikringene her

Sist oppdatert: