Foto av ungdom ved bulket bil

Derfor er ikke ansvarsforsikring valgfritt

Du står fritt til å droppe kasko når bilen skal forsikres. Men ansvarsforsikring er ikke valgfritt. Det er det gode grunner til.

Endelig er bilen din! Men før du kan sette deg bak rattet, må bilen forsikres. Du har muligheten til å velge bort kasko, men ansvarsforsikring er du pent nødt til å kjøpe. Hvorfor det?

Tenk deg denne situasjonen:
Bilen din blir påkjørt. Det er ikke tvil om at den andre sjåføren er skyld i uhellet, men han eller hun har ikke råd til å betale verkstedregningen for bilen din. Dermed må du betale for skadene selv.

Dette virker ikke særlig rettferdig. Derfor har vi et system som krever at alle registrerte biler, mopeder og andre kjøretøyer må være ansvarsforsikret.

Tryggere for alle på veien

Espen Johansen
Espen Johansen

– En ansvarsforsikring er enkelt sagt en garanti for at skader på andres kjøretøyer eller eiendom blir dekket hvis du er skyld i et uhell. Den dekker også eventuelle personskader i forbindelse med en ulykke, forklarer seniorkonsulent Espen Johansen i Gjensidige.

– Dette øker sikkerheten for helse, kjøretøyer og gjenstander til alle som ferdes på veien. Samtidig gir det faste rammer som gir skadelidende og andre parter i en forsikringssak økonomisk forutsigbarhet, sier Johansen.

Hvis du eier et registrert kjøretøy som ikke er ansvarsforsikret, vil du få «dagbøter» – et gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret. For personbiler er gebyret 150 kroner per dag.

Espen Johansen
Espen Johansen

Kan bli millionbeløp

Karin Pauline Gjerlaug Lian
Karin P. Gjerlaug Lian. Foto: Codex Advokat

På tross av at ansvarsforsikring er lovpålagt, tar enkelte sjansen på å droppe den. Dersom du kjører på noen og mangler forsikring, risikerer du å stå økonomisk ansvarlig for ulykken, opplyser Trafikkforsikringsforeningen (TFF). Det innebærer at du selv er nødt til å ta regningen for eventuelle skader du har forårsaket – både på deg selv og andre.

– I Norge har vi en god ordning som innebærer at erstatning for skade påført med uforsikrede kjøretøy, utbetales til skadelidte av Trafikkforsikringsforeningen. På denne måten får skadelidte sin erstatning, uavhengig av om kjøretøyet er forsikret eller ikke, sier advokat Karin Pauline Gjerlaug Lian i Codex Advokat. Hun fortsetter:

– Deretter vil foreningen kreve erstatningsbeløpet som er utbetalt tilbake fra eieren av det uforsikrede kjøretøyet, eller den som kjørte kjøretøyet og visste at det ikke var forsikret.

Erstatningsplikten omfatter både materielle skader og personskader. Førstnevnte kan for eksempel være skade på klær, eiendeler og kjøretøy. Erstatningen for personskade innebærer at både det økonomiske – for eksempel behandlingsutgifter, inntektstap og kostnader ved boligtilpassing – og det ikke-økonomiske, selve skaden, skal erstattes.

– Hvis en ulykke medfører at en yngre person faller ut av arbeidslivet, har behov for tilpassing av bolig og har årlige behandlingsutgifter, vil erstatningen for personskaden alene kunne bli godt over fem til seks millioner kroner, advarer Lian.

Karin Pauline Gjerlaug Lian
Karin P. Gjerlaug Lian. Foto: Codex Advokat

Skal repareres til opprinnelig stand

Advokaten minner om at selv mindre trafikkulykker, som en nakkeslengskade ved påkjørsel bakfra, kan medføre at skadelidte faller ut av arbeidslivet.

– Derfor er ikke omfanget av selve ulykken alltid en god indikasjon på hvor høyt erstatningsbeløpet blir.

Materielle skader kan også føre til betydelige erstatningsbeløp, for eksempel hvis man påfører skade på et dyrt kjøretøy, flere kjøretøy eller bygninger, fremhever Lian.

– Utgangspunktet er at den ansvarlige for skaden skal erstatte kostnaden ved å reparere kjøretøyet eller bygningen tilbake til den stand det var i. Ved store materielle skader kan det i verste fall innebære at kjøretøy må kondemneres og erstattes med et nytt, sier hun.

Hva er kasko?

Ansvarsforsikring er altså obligatorisk. Men det er frivillig å kjøpe forsikring som dekker skader på egen bil. Den viktigste forskjellen mellom en kaskoforsikring og ansvarsforsikring er at førstnevnte dekker skader på din egen bil, mens ansvarsforsikringen dekker skader bilen din påfører andres bil og eiendom.

– De fleste bileiere synes det er smart å forsikre bilen med en kaskoforsikring – i hvert fall hvis den har en viss verdi. Dessuten krever de fleste finansieringsselskapene kasko hvis du skal låne penger med sikkerhet i bilen, opplyser Espen Johansen.

Når du skal velge forsikring, bør du ta hensyn til bilens verdi, men også hvilke behov du har. Johansen opplyser at Gjensidige tilbyr tre forskjellige kaskoforsikringer som bygger på hverandre.

Bil Delkasko inneholder ansvarsforsikring og dekker i tillegg en del andre ting. Bil Kasko dekker enda mer, mens den beste bilforsikringen heter Bil Pluss.

Kjør skadefritt – få penger tilbake

Som kunde i Gjensidige kan du gjøre mye selv for å få lavere pris på bilforsikringen. Spesielt hvis du er ung – og statistisk sett mer utsatt for uhell og ulykker enn andre.

– Derfor er det også mye å tjene på skadefri kjøring. Kjører du uten skade frem til du er 23 år, kan du få tilbake opptil 10 000 kroner av det du har betalt i bilforsikring. I tillegg premierer vi øvelseskjøring. Hvis du logger minst 2 000 kilometer kjøring med ledsager i forbindelse med at du tar førerkort, får du hele 60 prosent startbonus når du skal kjøpe bilforsikring, sier Johansen.

Sist oppdatert: