Mann og dame i bil. Med hoedetelefoner rundt halsen.

– Ikke bruk hodetelefoner bak rattet

Det er ikke ulovlig å bruke hodetelefoner i bilen. Du bør likevel la være. Hvis du er uaktsom bak rattet, kan du miste erstatning, advarer Gjensidige.

Steven Hasseldal i Politiet
Steven Hasseldal

– Det er ikke forbudt å bruke hodetelefoner så lenge det ikke skjer i strid med forskriften om mobiltelefon i bil. I tillegg er vegtrafikklovens paragraf 3 aktuell. Den sier at du alltid skal opptre hensynsfullt og aktsomt i trafikken slik at det ikke oppstår farlige situasjoner eller skade, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

Om du har musikk eller telefonsamtaler på øret, er ikke nødvendigvis avgjørende. Det er i det øyeblikk lyden er så høy at det utgjør en risiko for trafikksikkerheten at bruken kan være i strid med paragraf 3, påpeker Hasseldal.

– Hvis hodetelefonene kan føre til at oppmerksomheten din svekkes, fraråder vi å bruke dem, sier han.

Steven Hasseldal i Politiet
Steven Hasseldal

Støydemping øker risikoen

Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk
Bård Morten Johansen

Seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk minner om at hørselen er en viktig del av sanseapparatet – ikke minst i trafikken. Hvis du som bilfører ikke oppfatter lydbildet rundt deg, kan du gå glipp av informasjon som er viktig for å ta gode beslutninger.

Johansen peker spesielt på støydempende hodetelefoner.

– Når all annen lyd enn musikken forsvinner, kan det føre til at du blir uoppmerksom eller søvnig – noe som kan være et brudd på den omtalte paragraf 3. Derfor anbefaler vi at du bruker bilens lydanlegg fremfor hodetelefoner, sier han.

Mange støydempende hodetelefoner og øreplugger har teknologi som slipper gjennom noe av lyden utenfra. På noen modeller kan dette justeres trinnvis.

– Dette kan gi en falsk trygghet. Det er uansett langt fra sikkert at du oppfatter viktige lyder fra det som skjer utenfor bilen, understreker Johansen.

Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk
Bård Morten Johansen

Hodetelefoner kan straffe seg

Stein Plogvoll
Stein Plogvoll i Gjensidige

Hvis du blir innblandet i en ulykke, må politiet finne ut om du opptrådte aktsomt da det skjedde.

– I og med at loven ikke gir et konkret forbud mot hodetelefoner, vil dette bli vurdert ut fra skjønn i hvert enkelt tilfelle, sier UP-sjef Hasseldal.

Hvorvidt du var oppmerksom nok kan uansett påvirke skadeoppgjøret etter et trafikkuhell. Her kan bruk av hodetelefoner betegnes som uaktsomt i en rekke situasjoner, ifølge Stein Plogvoll, fagsjef for motor i Gjensidige.

– Et eksempel kan være hvis trafikken stanser for å slippe frem en ambulanse, og en fører med hodetelefoner ikke oppfatter situasjonen og kolliderer med utrykningskjøretøyet. Hvis det blir konstatert at det er en sammenheng mellom bruken av hodetelefoner og sammenstøtet, vil bilføreren få helt eller delvis ansvar for kollisjonen. Hvis det også blir påvist grov uaktsomhet, kan vedkommende få redusert erstatning for skader på egen bil, sier Plogvoll.

Sjekk om du har riktig bilforsikring.

Stein Plogvoll
Stein Plogvoll i Gjensidige

Sist oppdatert: