En bilsjåfør som sitter og skriver på en mobiltelefon mens han eller hun kjører.

– Et lite uoppmerksomt øyeblikk er nok

Seks av ti bilister har opplevd at mobilen har tatt oppmerksomheten bort fra veien. Det kan gi fatale konsekvenser.

Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Marie Brudevold
Marie Brudevold I Gjensidige

– Et lite øyeblikks uoppmerksomhet kan være nok til at det går veldig galt, og når flertallet har hatt fokus et annet sted enn på veien er det svært alvorlig, sier Marie Brudevold, kommunikasjonssjef i Gjensidige. 

En undersøkelse gjennomført for Gjensidige og Trafikksikkerhetsforeningen (TFS) viser at en av fem bilister som har latt seg distrahere av mobilen under kjøring i tillegg har opplevd at det førte til en farlig situasjon.

– Flere oppgir at de har havnet over i motsatt kjørefelt når øynene har vært opptatt med det som måtte skje på skjermen, fortviler Brudevold.

Blant de under 30 år er det hele 70 prosent som oppgir at mobilen «ofte» eller «av og til» tar oppmerksomheten bort fra kjøringen.

– Hvis du kjører i 80 km/t og ser ned på telefonen i bare tre sekunder, har du tilbakelagt 66 meter før du igjen kan følge med på veien. Det er fryktelig langt å kjøre "i blinde", sier hun. 

Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Marie Brudevold
Marie Brudevold I Gjensidige

Ønsker bøter som svir

Daglig leder i TSF, Geirr Tangstad-Holdal
Geirr Tangstad-Holdal

Dessverre har ikke bilkjøring blitt et fristed der man kobler ut bruken av skjermer, som mobil, nettbrett og andre forstyrrende elementer. I undersøkelsen kommer det frem at fire av ti sjåfører har brukt mobil uten handsfree.

– Det er skremmende at folk ikke konsentrerer seg om trafikken, og vi frykter ulykkestallene i sommer når så mange skal ut på norske veier, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF.

Han sier TSF og Gjensidige er samstemte i at bøtene for slike overtredelser skulle vært langt høyere.

– Vi ønsker bøter på inntil en månedslønn i de verste tilfellene av uoppmerksomhet bak rattet. Det skal svi ut fra den lommeboka man har, og vi tror det vil bidra til å skremme bilistene fra å fikle med mobil eller annet under kjøring, sier Tangstad-Holdal.

Tangstad-Holdal og Brudevold anser uoppmerksomhet bak rattet nærmest som en «folkesykdom».

– Mobilbruk i bil kan sammenlignes med promillekjøring. Trygge trafikkmiljø, holdningsarbeid, politikontroller og annet må intensiveres for at ikke flere liv skal gå tapt som følge av dette, avslutter Brudevold.

Har du riktig bilforsikring?

Daglig leder i TSF, Geirr Tangstad-Holdal
Geirr Tangstad-Holdal

Sist oppdatert: