Vinterstorm

Slik forbereder du deg

Høst- og vinterstid fører voldsomme vindkast og kraftig nedbør til store skader i vårt langstrakte land. Her finner du syv råd som kan begrense skadeomfanget i en storm.

Simon Vigeland, tømrer og rådgiver i Gjensidige.
Simon Vigeland

– De voldsomme høst- og vinterstormene fører ofte til store ødeleggelser, særlig i kystområdene. Heldigvis går det sjelden liv tapt, og når det gjelder de materielle skadene er alle bygninger og løsøre i Norge som har brannforsikring også forsikret mot naturskader. Slik er det faktisk ikke i mange andre land, sier tømrer og rådgiver Simon Vigeland i Gjensidige.

Han viser til statistikk, som forteller at det ble registrert stormskader for 560 millioner kroner i 2022. I tillegg kommer skader etter vind med hastighet under 20,8 meter per sekund, og som dermed ikke defineres som naturskader.

Simon Vigeland, tømrer og rådgiver i Gjensidige.
Simon Vigeland

Store skader og kostnader

– Hvis man ser på erstatningsbeløpet etter skader som defineres som naturskader, kommer vi opp i 815 millioner kroner i 2022. Beløpet omfatter tilfeller som skyldes storm, skred, flom, flo og stormflo. Skader som skyldes at regn har trenger inn i en ellers uskadd bolig eller at tak kollapser på grunn av snø, er faktisk ikke definert som naturskade i loven, opplyser Vigeland.

Uansett: Det er snakk om omfattende skader og store kostnader. Og selv om vi enkelte ganger er maktesløse mot naturkreftene, er det grep vi kan ta for å unngå eller begrense skadeomfanget i en storm.

– I tillegg bør du alltid følge med på nyhetsbildet for å få med deg værvarslinger og eventuelle advarsler fra myndighetene, sier eksperten.

Vigelands syv råd mot stormskader:

1. Fest løse gjenstander

Sikre løse eiendeler rundt huset og i hagen, spesielt trampoline, utemøbler og lignende.

2. Tenk på hvor du parkerer

Bilen står gjerne tryggest i en garasje. Hvis du parkerer utendørs – husk at trær og greiner kan velte og knekke ved storm.

3. Sjekk fasaden

Se over fasaden på hjemmet ditt, og sjekk at ikke deler fra taket stikker ut eller er løse. Om vinden får tak i en kant eller et hjørne kan nemlig resten av taket følge etter. Hvis du skal sikre taket før stormen kommer, må du huske på at tak blir veldig glatte når de er våte. Deler kan også være løse. Pass på å sikre deg godt.

4. Hold deg innendørs

Når stormen herjer på sitt sterkeste, holder du deg inne. Dødsulykker kan forekomme om en beveger seg utendørs for å sikre tingene sine mens stormen er på sitt verste.

5. Vær varsom ved vinduene

Er det fare for treffskader av flyvende bygningsdeler, er det viktig å være forsiktig med å oppholde seg ved vinduer.

6. Se etter vann

Under og etter stormen bør du følge med på gulvet, veggene og i taket/himlingen. Er det synlige skjolder eller dråper? Følg ekstra med på gjennomføringer i himlingen rundt downlights, ventilasjon og lignende. Vann på avveier er ofte synlig her. Fang opp det du kan med håndklær, bøtter og lignende. Det begrenser skadene og korter ned tiden det tar å reparere dem. Ta sikringen på strømkurser som er berørt av lekkasjen.   

7. Meld skade

Ved skade på boligen bør du kontakte forsikringsselskapet ditt så snart som mulig. Som Gjensidige-kunde kan du gjøre det raskt og enkelt på gjensidige.no. Vær oppmerksom på at ikke alt man kan anta er naturskade er det i lovens forstand. For øvrig er det en lovpålagt egenandel for naturskader på 8 000 kroner.

Sist oppdatert: