Studenter som snakker og smiler.

Forsikring og bank når du flytter utenlands

Jobb eller studier i utlandet gir opplevelser og erfaringer som blir verdifulle senere i livet. Forbered deg godt, så øker sjansene for at oppholdet blir akkurat så bra som du håper på.

Eva Hagby i Gouda Reiseforsikring
Eva Hagby

Det er mye å sette seg inn i når man planlegger et lengre utenlandsopphold. Når studieplassen eller jobben er i boks, og man har funnet seg et sted å bo, er det etter hvert på tide å vende blikket mot bank og forsikring, som er viktig å ha på plass for at du skal ha en trygg og praktisk hverdag.

– Hvis du skal jobbe i utlandet for en norsk arbeidsgiver, er det vanlig at arbeidsgiver skaffer deg en utstasjoneringsforsikring, også kalt expat-forsikring, opplyser Eva Hagby i Gouda Reiseforsikring, som er en del av Gjensidige. Selskapet er ekspert på reise- og studentforsikringer.

Hagby legger til at det kan være et alternativ – avhengig av hvor lenge du skal jobbe – å kjøpe en reiseforsikring som gjelder for utenlandsopphold i inntil ett år.

Eva Hagby i Gouda Reiseforsikring
Eva Hagby

Forsikring for deg som skal studere

– Alle som skal studere i utlandet bør ha en studentforsikring. Selv om de fleste utenlandsopphold forløper uten større problemer, rammer uforutsette hendelser like fullt mange. Det kan dreie seg om alt fra tyveri av data-, foto- og sportsutstyr til sykdom og ulykke.

– Blir du alvorlig syk eller utsatt for en ulykke, kan du risikere å bli liggende lenge på sykehus eller i verste fall: At du blir transportert hjem og må avbryte studiene. Uten forsikring kan hjemtransport koste deg flere hundre tusen kroner – opp mot én million. Et avbrutt studium som regel betyr at du taper innbetalte skolepenger, sier Hagby.

Hun opplyser at Goudas forsikringspakke Student Utland inneholder alle de viktigste forsikringene: sykdom (inkludert Covid-19), ulykke, ansvar, reise og innbo. Forsikringen dekker blant annet hjemreise hvis du blir alvorlig syk eller skadet – eller hvis det oppstår alvorlig sykdom i familien. Du får også erstattet betalte skolepenger inntil 100 000 kroner hvis du må avbryte et studium på grunn av sykdom eller skade.

Ut av folketrygden

Hagby understreker at studentforsikringer som dekker sykdom og ulykke er aktuelle for deg som skal studere på heltid i Utlandet og med lån fra Lånekassen. Skal du jobbe for en lokal arbeidsgiver, er bildet litt mer komplisert.

– Norske reiseforsikringer er basert på at du er medlem i folketrygden og – for utenlandsstudentene – har rett til utvidet stønad til helsetjenester fra HELFO Utland.

Skal du jobbe for en lokal arbeidsgiver, ta flerårige studier utenfor EU /EØS som ikke er godkjent, eller av en annen grunn blir utmeldt av folketrygden, må du skaffe deg syke- og ulykkesforsikring i landet hvor du skal bo.

Bank både hjemme og der du bor

Camilla Østby-Munkelien
Camilla Østby-Munkelien

Selv i vår globaliserte verden er det stor forskjell på hvordan bank- og betalingstjenester fungerer i ulike land. Et generelt råd for lengre utenlandsopphold er at du beholder den norske banken din, og bruker nett- og mobilbanken der.

– Samtidig kan det være en fordel å skaffe seg en lokal bankforbindelse for utgifter og eventuelle inntekter der du oppholder deg. Det kan for eksempel dreie seg om lønn og betaling av husleie. Vær oppmerksom på at du trenger en del dokumenter og at det kan ta litt tid å opprette en bankkonto i utlandet, sier produktsjef Camilla Østby-Munkelien i Nordea Direct.

Som ung kunde slipper du som regel å betale gebyrer når du bruker ditt norske bankkort til uttak og varekjøp i utlandet. Det er imidlertid sjelden gratis å overføre penger til en konto i utlandet. Skaff deg oversikt gebyrene i banken din før du drar, er Østby-Munkeliens råd.

Hun anbefaler deg å ha minst to kort, et vanlig debetkort og et kredittkort. I tillegg er det et godt tips å velge betaling i lokal valuta når du bruker kort i utlandet.

Camilla Østby-Munkelien
Camilla Østby-Munkelien

Sist oppdatert: