Kvinne og mann foran pc

Selvstendig næringsdrivende? Dette må du ha orden på

Sykdom inntreffer gjerne når det minst passer, og for deg som selvstendig næringsdrivende er prisen som regel høyere enn for en alminnelig arbeidstaker.

Dordi Tingvoldli
Dordi Tingvoldli

Alminnelige arbeidstakere er i Norge sikret økonomisk ved langvarig sykdom. For deg som selvstendig næringsdrivende gjelder andre vilkår, og de økonomiske konsekvensene kan bli store om du ikke har tatt gode forholdsregler.

Dordi Tingvoldli
Dordi Tingvoldli

– Det er to vesentlige forskjeller på hva som skjer dersom du blir syk som selvstendig næringsdrivende i forhold til en som er ansatt i en større bedrift. For det første får en ansatt dekket lønn fra arbeidsgiver fra første sykedag, mens du som selvstendig næringsdrivende først vil ha rett til sykepenger fra NAV etter 16 dager. For det andre er det forskjell på hvor mye du som selvstendig næringsdrivende får utbetalt i sykepenger fra NAV det første året du er syk, sammenlignet med en «vanlig ansatt», sier Dordi Tingvoldli, produktsjef i Gjensidige.

Eksempel på et sykdomsløp for en med inntekt på kr 600 000 i året.
Eksempel på et sykdomsløp for en med inntekt på kr 650 000 i året.

Så ofte blir vi syke

Selv om det er individuelt når og hvor ofte vi blir syke, viser tall fra SSB at omtrent 6 prosent av arbeidsstyrken er sykemeldt til enhver tid. Tingvoldli sier det i tillegg kan være store mørketall til denne statistikken, da selvstendig næringsdrivende ofte velger å ikke sykemelde seg fordi de vil holde bedriften gående.

– Vår erfaring er at selvstendig næringsdrivende i mindre grad melder korttidsfravær. Det er først når de blir langvarig syke at sykefravær meldes, sier Tingvoldli og fortsetter:

– Blir du for eksempel langvarig syk som selvstendig næringsdrivende har du i utgangspunktet ikke krav på mer enn 80 prosent av sykepengegrunnlaget det første året du er syk. I motsetning til andre lønnsmottakere som har krav på 100 prosent.

Tingvoldli anbefaler derfor at du skaffer deg ekstra sykepengeforsikring i NAV, samt en sykeavbruddsforsikring.

– Mange selvstendig næringsdrivende har inntekt som er høyere enn kr 600 000 kroner. For denne gruppen vil en sykeavbruddsforsikring være et godt alternativ for å kompensere for bortfallet av den delen av inntekten som overstiger seks ganger grunnbeløpet (kr 600 000), forklarer Tingvoldli.

Nødt til å holde hjulene i gang

Driver du en bedrift på egenhånd, er det du selv som er ansvarlig for å holde hjulene i gang. Skulle du derfor bli syk, vil naturligvis inntektene i den perioden synke for bedriften din, noe som fort kan bli helt avgjørende.

– Sykeavbruddsforsikring kan vise seg å være en svært viktig investering, hvor den sikrer deg økonomisk i den eventuelle sykdomsperioden. I tillegg kan en behandlingsforsikring sørge for at du raskt får den hjelpen du har behov for, slik at perioden borte fra arbeidet ikke blir lengre enn nødvendig, sier Tingvoldli.

Skulle du bli syk, anbefaler Tingvoldli at du kommer deg til legen raskt:

– Tror du at sykdommen vil vare i over 16 dager bør du oppsøke lege med en eneste gang. Krav på sykepenger regnes nemlig ikke før du har en sykemelding fra lege som kan dokumentere sykdommen. Deretter er du nødt til å kontakte NAV.

Disse forsikringene bør du vurdere

Tingvoldli trekker frem flere relevante forsikringstyper for selvstendig næringsdrivende:

  1.  Hos NAV kan du kjøpe en sykepengeforsikring slik at du kan sikre deg 80 prosent eller 100 prosent inntekt de første 16 dagene. Du kan også dekke inntektstapet fra 80 prosent til 100 prosent de påfølgende 12 måneder, men husk dette kun gjelder inntekt opp til seks ganger grunnbeløpet som utgjør cirka 600.000 kroner.
  2. Du kan kjøpe en sykeavbruddsforsikring for å dekke bortfall av inntekt som overstiger seks ganger grunnbeløpet det første året av eventuell sykdom, hvor faste driftsutgifter også kan forsikres.
  3. Som selvstendig næringsdrivende har du neppe tid til å stå i helsekø. En behandlingsforsikring garanterer deg rask behandling ved behov, hvor du også får tilgang til «online lege».
  4. Alle bør ha en tilstrekkelig reiseforsikring, og som selvstendig næringsdrivende er du naturligvis nødt til å organisere dette selv. Reiseforsikring er svært gunstig å ha så fort du beveger deg utenfor hus eller kontor. Skal du på reise til utlandet, enten om det er på ferie eller i jobbsammenheng kan en slik forsikring være helt essensielt.
  5. Som selvstendig næringsdrivende kan du spare til pensjon med skattefordel.
  6. Har du et enkeltpersonforetak og er kunde i Gjensidige tilbys forsikringspakken «Enkelt Liv». Dette er en prisgunstig pakke for innehaveren, hvor ektefelle også kan medforsikres. I pakken ligger en livsforsikring, ulykkesforsikring, behandlingsforsikring og forsikringstypen alvorlig sykdom.

Sist oppdatert: