Mann. Kontor. PC.

Jobbrelaterte helseplager koster milliarder

Nær halvparten av norske pasienters helseplager er jobbrelaterte, og en stor andel knyttes til muskel- og skjelettlidelser. Dette kan du gjøre for å minske plagene.

Fysioterapeut Ivar Sundsbø
Ivar Sundsbø

I en norsk studie, publisert i Dagens Medisin i 2015, anslås det at om lag 40-50 prosent av pasienter har hatt helseplager som er forbundet med jobben. Med sykemeldingene som følger koster dette flere titalls milliarder kroner årlig.

– Muskel- og skjelettlidelser er ifølge Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (FORMI) den gruppen av lidelser og sykdommer som «plager flest og koster mest». De samlede utgiftene knyttet til disse lidelsene er anslått til å være mellom 37 og 44 milliarder årlig, sier Ivar Sundsbø, fysioterapeut og rådgiver i Gjensidige.

Fysioterapeut Ivar Sundsbø
Ivar Sundsbø

“Tennisalbue” og “musearm”

De vanligste muskel- og skjelettlidelsene er nakke- og rygglidelser, leddsykdommer og beinskjørhet, men også senelidelser forekommer hyppig. Hele 40 prosent av all legemeldt sykefravær skyldes diagnoser knyttet til muskel- og skjelettsystemet, viser tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt fra 2015.

– En vanlig senelidelse i mange yrker er såkalt «tennisalbue», eller «musearm», som gjerne oppstår etter langvarige og ensformige arbeidsoppgaver. Dette berører særlig yrkesgrupper som for eksempel elektrikere, rørleggere og tømrere, men er også utbredt blant kontorarbeidere som jobber mye med PC, sier Sundsbø.

Fysioterapeuten sier symptomene kan være smerter på utsiden av albuen, som av og til kan stråle ut i fingrene.

– Årsaken til smertene er som regel at muskulaturen har blitt overbelastet over lengre tid, og det oppstår til slutt små rifter i senefestet som ikke får tid til å reparere seg selv før det blir belastet på nytt, sier Sundsbø.

Avlasting viktig

Øvelse for å minske helseplager

Han råder til å styre unna de aktivitetene som har forårsaket plagene, i hvert fall for en periode.

– Klarer man å avlaste muskulaturen og senefestet er det stor sannsynlighet for at smertene går over av seg selv. I de tilfellene hvor man har hatt plagene over lengre tid kan det, i tillegg til avlastning, være nødvendig med et tilpasset treningsprogram for å bedre toleranseevnen til senefestet, sier Sundsbø.

Her er fysioterapeutens anbefalte øvelse for å minske slike plager:

Øvelse for å minske helseplager
Øvelse for å minske helseplager

Start med håndleddet bøyd oppover. Press det så nedover, med jevn motstand, til håndleddet er bøyd nedover, før du repeterer bevegelsen. (OBS! Du skal kun gi motstand på vei nedover). Gjenta bevegelsen 15 ganger før du tar en pause på cirka 2 minutter. Tilpass motstanden slik at du akkurat klarer de 15 repetisjonene. Utfør totalt 4 serier á 15 repetisjoner.

Øvelse for å minske helseplager

– Dette er en eksentrisk (ettergivende) trening av muskulaturen på yttersiden av albuen, som bør gjøres 2-3 ganger i uka, for å hjelpe mot plagene. Samtidig er det viktig å huske at ingen tilfeller er like, og at hver enkelt vil ha stort utbytte av tilpasset behandling for sine plager. Er du usikker på hvordan du kan bli kvitt plagene dine bør du kontakte legen din, avslutter Sundsbø.

Les mer om helse- og livsforsikring for enkeltpersonsforetak

Sist oppdatert: