Bildet viser en håndverker som jobber på et bad

– Ørsmå tabber kan få enorme konsekvenser

Skjer det en feil under et bygg- og anleggsprosjekt, kan det fort få store følger. Det fikk daglig leder og byggmester i DSN Entreprenør, Torfinn Dahlberg, oppleve på nært hold.

Risikoen for å forårsake materielle skader, noen ganger i mangemillionersklassen, er til stede hver dag, ifølge Per Oddvar Pallum i Gjensidige.

– Det kan for eksempel være en rørlegger som skal montere sammen to rør, og som skrur til mutteren for hardt eller for løst, slik at det renner en million liter vann inn i bygget. Eller, det kan være en elektriker som bommer på skruer i et sikringsskap, og så brenner hele bygget ned. Håndverkere i bygg- og anleggsbransjen løper en risiko hver eneste dag, sier Pallum, som er forsikringsselskapets fagsjef for ansvarsforsikring.

− Vannet sprutet inn

Torfinn Dahlberg i DSN Entreprenør. Foto: DSN Entreprenør
Torfinn Dahlberg. Foto: DSN Entreprenør

Én av de som fikk kjenne på denne risikoen er Torfinn Dahlberg i DSN Entreprenør.

– Kort fortalt havnet vi i en situasjon hvor en av arbeiderne våre var uheldig og boret i et vannrør. Det førte til en relativt stor vannlekkasje i restauranten under. Det er ikke noe gøy å måtte se at vannet spruter inn, samtidig som det er lite du kan gjøre for å stoppe det, sier han, og legger til:

– Skulle du blitt stilt personlig ansvarlig for noe slikt, ville det blitt en katastrofe.

Da vannlekkasjen skjedde, ble ansvarsforsikringen DSN Entreprenør hadde gjennom medlemskapet i Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon (NESO), redningen, ifølge Dahlberg. 

– Gjensidige gikk inn og ryddet opp i følgeskadene som vannet fra røret medførte.
Pallum forteller at en ansvarsforsikring typisk dekker den såkalte utenforstående tredjeparten. I dette tilfellet var tredjeparten restauranten i underetasjen.

– Ansvarsforsikringen kan sees på som en avlastning av erstatningsansvaret. Det er få yrkesgrupper som jobber uten ansvarsforsikring, for det får fatale konsekvenser og kan i verste fall slå selskapet konkurs, forklarer han.

Dahlberg sier de ofte jobber i bygninger der en utenforstående tredjepart kan rammes ved feil. 

– For oss som entreprenører er det mye som kan skje. Og det kan bli stort når det først skjer. Men det er heldigvis veldig langt mellom uhellene. Den nevnte vannlekkasjen skjedde for flere år siden. Vi er opptatt av gode risikoanalyser og stramme rutiner for å unngå slike hendelser, sier Dahlberg.

Torfinn Dahlberg i DSN Entreprenør. Foto: DSN Entreprenør
Torfinn Dahlberg. Foto: DSN Entreprenør

Pass på kontraktsunntaket

Fagsjef Pallum sier det er viktig for bygg- og anleggsbedrifter som skulle komme i lignende situasjoner som DSN Entreprenører å kjenne til kontraktsunntaket.

– Kontraktsunntaket betyr at ansvarsforsikringen i dette tilfellet dekker tredjepart, men ikke selve leveransen, sier Pallum, og forklarer: 

– Tenk deg at en elektriker skal levere og montere et høykvalitets sikringsskap, sikringsskapenes svar på Rolls-Royce. Og så monterer elektrikeren opp et sikringsskap som er så dårlig at hele huset brenner ned. Ansvarsforsikringen vil typisk kunne dekke et nytt hus. Men elektrikeren må selv oppfylle kontrakten sin og står selv ansvarlig for å få på plass et nytt sikringsskap med avtalt kvalitet.

Helgardering gir trygghet

Karl-Fredrik Danielsen, salgs- og innkjøpsrådgiver i NESO. Foto: NESO
Karl-Fredrik Danielsen. Foto: NESO

Karl-Fredrik Danielsen er salgs- og innkjøpsrådgiver i NESO. Han tror håndverkere tidvis kan føle seg usikre på hva som vil skje når uhellet er ute.

– Det er mye som kan skje i bygg- og anleggsbransjen. Det inkluderer materielle skader, personskader, manglende oppgjør, forsinkelser og tyveri av utstyr, sier han.

Ifølge Danielsen er Trygghetsgarantien NESO tilbyr sammen med Gjensidige en nyttig helgardering.

– Trygghetsgarantien innebærer at Gjensidige utfører en risikoanalyse for å avgjøre hvilke forsikringer bedriften din har bruk for. Basert på risikoanalysen får man et tilbud på de forsikringene man trenger. Hvis det i ettertid viser seg at man ikke har fått tilbud på alle forsikringene man faktisk trengte, kan man få anledning til å kjøpe disse med tilbakevirkende kraft, avslutter Danielsen.

Karl-Fredrik Danielsen, salgs- og innkjøpsrådgiver i NESO. Foto: NESO
Karl-Fredrik Danielsen. Foto: NESO

Sist oppdatert: