Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Bedriftsansvar

Bedriftsansvar dekker erstatningsansvar for skader på personer eller ting.

Om Bedriftsansvar

Bedriftsansvarsforsikringen er aktuell for bedrifter som produserer ting, selger en vare eller utfører fysiske tjenester. Slike bedrifter vil alltid ha en viss risiko for erstatningskrav som kan true bedriftens økonomi.

Forsikringen dekker:

  • erstatningsansvar for fysiske skader på personer eller ting

Dersom kravet omfattes av forsikringsavtalen, behandler Gjensidige saken og betaler de nødvendige kostnader for avgjørelse av erstatningsspørsmålet.