Bedriftsansvar

Bedriftsansvar sikrer deg hvis virksomheten din blir erstatningsansvarlig for en skade på personer eller ting.

Sjekk pris og kjøp

Default

Om Bedriftsansvar

Bedriftsansvar er tilpasset ulike næringsvirksomheter. Det kan for eksempel være innen bygge- og anleggsvirksomhet, hotell- og restaurantvirksomhet, varehandel, industri, kraft- og vannforsyning, bergverksdrift, fiske og fangst, skogbruk og jordbruk.

Dette dekker forsikringen

  • Forsikringen dekker erstatningsansvar for fysiske skader på personer eller ting. 
  • Huseieransvar   
  • Byggherreansvar når det utføres rehabilitering, ombygging av eksisterende bygningskropp eller vedlikehold av bygningens ledninger i grunnen på den faste eiendommen  

Dersom kravet omfattes av forsikringsavtalen, behandler Gjensidige saken og betaler de nødvendige kostnader for avgjørelse av erstatningsspørsmålet 

Eksempler på skader som kan dekkes som ansvarsskader:

  • En rørlegger gjør en feil under kobling av rør på badet slik at det oppstår vannlekkasje i rommet ved siden av
  • Under rehabilitering av et hus gjør byggmesteren skade på den del av eierens hus som ikke er en del av rehabiliteringen, for eksempel vinduer
  • En sveiser forårsaker brannskade på en eiendom
  • En bil skades under vask i vaskehall 
  • Is faller ned fra taket på en næringseiendom, og skader en bil som tilhører en kunde

Sjekk pris og kjøp