Denne tjenesten er inkludert i forsikringen uførepensjon

Hvorfor bør du ha uførepensjon?

Verken utbetalingen fra Nav eller uførepensjon fra arbeidsgiver kan sikre at du opprettholder inntekten din. Du får månedlig kompensasjon for redusert inntekt og får dermed mulighet til å opprettholde levestandarden din. Hvis det er viktig for deg, bør du kjøpe en privat uførepensjon.

Hvem kan kjøpe uførepensjon?

Du kan kjøpe uførepensjon hvis du er mellom 16 og 49 år. Forsikringen gjelder frem til du er 67 år. Du kan ikke kjøpe uførepensjon hvis du har inntekt under 200 000 kroner eller er arbeidsledig, permittert, hjemmeværende eller pensjonist.

Utbetaling fra Nav

Hvis du blir arbeidsufør vil du få støtte fra Nav, men de månedlige utbetalingene vil være betydelig lavere enn det du har i inntekt i dag fordi:

  • Nav utbetaler kun inntil 66 % av bruttoinntekten, og du må betale skatt av utbetalingene.
  • Nav gir ikke støtte for inntekt utover cirka 600 000 kroner (6G), slik at maksbeløpet (det vil si 66 % av 600 000) utgjør cirka 33 000 kroner i måneden før skatt.

Nedgangen i inntekt vil være ekstra stor hvis du har høy lønn i dag.

Du har kanskje en uførepensjon gjennom jobben, men den er begrenset ved lov slik at du uansett vil få en inntektsnedgang på rundt 30 % hvis du blir ufør.

  • Folketrygdens grunnbeløp (G) brukes til å fastsette pensjonspoeng og beregne utbetalinger fra folketrygden.

    Per 1. mai 2020 er grunnbeløpet (1G) 101 351 kroner. Beløpet justeres hvert år. 

Hvordan blir uførepensjonen utbetalt?

Uførepensjon gir deg en månedlig utbetaling frem til du kan jobbe igjen eller til du blir 67 år. Den kommer i tillegg til uføretrygden og arbeidsavklaringspenger du får fra Nav og eventuelt arbeidsgiver. Du må skatte cirka 5 % av uførepensjonen.

Utbetalingene fra uførepensjonen kommer i tillegg til det du får fra Nav
Icon-tip

Hva kreves for å få uførepensjon?

Uførepensjonen blir utbetalt hvis du blir minst 50 % arbeidsufør og får innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Dette skjer vanligvis etter 12 måneders sykefravær.

Forsikringssum

Når du kjøper Uførepensjon velger du en årlig forsikringssum. Hvor høy forsikringssum du bør velge avhenger av:

  • Hvilket lønnsnivå du har i dag. De med høyest lønn vil få størst nedgang i inntekt.
  • Om du har uførepensjon gjennom arbeidsgiver
  • Hvor viktig det er for deg å opprettholde lønnsnivået

Utbetaling

Hvor mye av forsikringssummen du får utbetalt er avhengig av graden av uførhet:

Grad av uførhetUtbetaling per måned
100 %Hele forsikringssummen delt på 12
50 %Halve forsikringssummen delt på 12

Pris- og utbetalingseksempel

PersonEn ikke-røyker på 35 år som har fullført videregående skole og jobber som kontormedarbeider
Valgt forsikringssum50 000 kroner
Pris på forsikring330 kroner i måneden
Utbetaling ved 100 % arbeidsuførhet4 166 kroner i måneden, minus 5 % skatt

Braive – Lær deg å mestre stress, angst og depresjon

I samarbeid med den nettbaserte helsetjenesten Braive, gir vi deg med privat uførepensjon fri tilgang til en mental helsesjekk og e-læringsprogrammer som skal hjelpe deg med å få bedre psykisk helse, økt velvære og prestasjon. Les mer om Braive.

Uføreforsikring

En uføreforsikring gir deg en engangsutbetaling når du har vært minst 50 % arbeidsufør i sammenhengende 2 år og uførheten er varig.

Uføreforsikring Pluss gir deg månedlige utbetalinger hvis du blir minst 50 % arbeidsufør og blir innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Normalt skjer dette etter 12 måneders sykefravær. Resten av forsikringssummen blir utbetalt når du eventuelt blir erklært varig ufør.

Størrelsen på de månedlige utbetalingene er 1 % av forsikringssummen per måned dersom du er 100 % arbeidsufør. Ved lavere uføregrad blir forskuddene forholdsmessig redusert.

Utbetalingene er ikke skattepliktige.

Den nettbaserte helsetjenesten Braive er inkludert i privat uføreforsikring. Les mer om Braive.

Uføreforsikring kan ikke kjøpes på nett. Kontakt oss for å kjøpe Uføreforsikring eller Uføreforsikring Pluss.

Vilkår

Informasjonen på nettsiden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Du kan finne fullstendige vilkår 

  • ved å sjekke pris på nett hvis du skal kjøpe liv- og helseforsikringer
  • ved å logge inn hvis du allerede har forsikret liv og helse hos oss

Kjøper du forsikringen må du også fylle ut en helseerklæring. Du vil ha en midlertidig forsikring frem til vi har godkjent helseerklæringen din.

Personlig rådgivning

På våre kontorer får du hjelp til å velge riktige forsikringer for deg og dine.

Les mer og avtal møte

Default