Navigasjon, søk og logg inn

Utbetaling fra NAV

Hvis du blir arbeidsufør vil du få støtte fra NAV, men de månedlige utbetalingene vil være betydelig mindre enn det du har i inntekt i dag:

 • NAV utbetaler kun inntil 66 % av bruttoinntekten din, og du må betale skatt av utbetalingene
 • NAV gir ikke støtte for inntekt utover 6G (cirka 550 000 kroner), slik at maksbeløpet blir cirka 30 000 kroner i måneden før skatt

Nedgangen i inntekt vil altså være ekstra stor hvis du har høy lønn i dag.

Du har kanskje også en uførepensjon gjennom jobben, men den er begrenset ved lov slik at du uansett vil få en inntektsnedgang på rundt 30% hvis du blir ufør.

 • Folketrygdens grunnbeløp (G) brukes til å fastsette pensjonspoeng og beregne utbetalinger fra folketrygden.

  Per 1. mai 2017 er grunnbeløpet (1G) 93 634 kroner. Beløpet justeres hvert år. 

Dette får du med uførepensjon

Uførepensjon er en forsikring som gir deg en månedlig kompensasjon for redusert inntekt ved arbeidsuførhet. Utbetaling fra uførepensjonen kommer i tillegg til det du får fra NAV.

Uførepensjonen gir utbetaling hvis du blir minst 50 % arbeidsufør og blir innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Dette skjer normalt etter 12 måneders sykefravær.

Da får du månedlige utbetalinger frem til du kan jobbe igjen eller helt til du blir 67 år.

Forsikringssum

Når du kjøper Uførepensjon velger du en forsikringssum. Dette er det maksimale beløpet du kan få utbetalt fra uførepensjonen i løpet av et år.

Hvor høy forsikringssum du bør velge er avhengig av

 • hvor høy lønn du har
 • hvilke forsikringer du har gjennom arbeidsgiver
 • hvor stor økonomisk handlefrihet du ønsker å ha hvis du skulle bli ufør

Utbetaling

Hvor mye av forsikringssummen du får utbetalt er avhengig av graden av uførhet:

Grad av uførhetUtbetaling per måned
100 %Hele forsikringssummen delt på 12
50 %Halve forsikringssummen delt på 12

Pris- og utbetalingseksempel

PersonEn ikke-røyker på 35 år som har fullført videregående skole og jobber som kontormedarbeider
Valgt forsikringssum50 000 kroner
Pris på forsikring330 kroner i måneden
Utbetaling ved 100 % arbeidsuførhet4 166 kroner i måneden, minus 5 % skatt
Utbetalingene fra uførepensjonen kommer i tillegg til det du får fra NAV

Passer Uførepensjon for deg?

Uførepensjon passer for deg som har middels til høyere inntekt, eller er student. Du kan kjøpe Uførepensjon fra du er 16 til du er 49 år. Forsikringen gjelder frem til du er 67 år.

Du kan ikke kjøpe Uførepensjon hvis du har inntekt under 200 000 kroner, eller hvis er arbeidsledig, hjemmeværende eller pensjonist.

Personlig rådgivning

På våre kontorer får du hjelp til å velge riktige forsikringer for deg og dine.

Les mer og avtal møte

Uføreforsikring

En uføreforsikring gir deg en engangsutbetaling når du har vært minst 50 % arbeidsufør i sammenhengende 2 år og uførheten er varig.

Uføreforsikring Pluss gir deg månedlige utbetalinger hvis du blir minst 50 % arbeidsufør og blir innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Normalt skjer dette etter 12 måneders sykefravær. Resten av forsikringssummen blir utbetalt når du eventuelt blir erklært varig ufør.

Størrelsen på de månedlige utbetalingene er 1 % av forsikringssummen per måned dersom du er 100 % arbeidsufør. Ved lavere uføregrad blir forskuddene forholdsmessig redusert.

Utbetalingene er ikke skattepliktige.

Uføreforsikring kan ikke kjøpes på nett. Kontakt oss for å kjøpe Uføreforsikring eller Uføreforsikring Pluss.

Nyhet i 2018 – Braive

Lær deg å mestre stress, angst og depresjon. I samarbeid med den nettbaserte helsetjenesten Braive, gir vi deg med privat uføreforsikring gratis tilgang til en mental helsesjekk og e-læringsprogrammer som skal hjelpe deg med å få bedre psykisk helse. Les mer om Braive.

Vilkår

Informasjonen på nettsiden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Du kan finne fullstendige vilkår 

 • ved å sjekke pris på nett hvis du skal kjøpe liv- og helseforsikringer
 • ved å logge inn hvis du allerede har forsikret liv og helse hos oss

Kjøper du forsikringen må du også fylle ut en helseerklæring. Du vil ha en midlertidig forsikring frem til vi har godkjent helseerklæringen din.

 • I helseerklæringen vil du bli spurt om dagens helsetilstand og helsen din de siste 10 årene.
  Alle helseopplysninger blir behandlet konfidensielt.

 • For å gi deg riktig pris og vilkår på forsikringen må vi kjenne til helsen din.
  Du vil få en skriftlig begrunnelse dersom vurderingen medfører at du ikke får forsikring, får forsikring med begrensninger eller unntak, eller må betale et pristillegg.

 • Den midlertidige forsikringen inkluderer dekningene og forsikringssummene du bestiller, men dekker ikke sykdommer og plager du eventuelt har på nåværende tidspunkt. Du er midlertidig forsikret frem til vi har vurdert helseopplysningene dine.

Få 10 % rabatt

Sjekk pris på våre helse- og livsforsikringer. Når du kjøper på nett får du 10 % rabatt.