Medisiner på reise

Huskeliste for medisiner på utenlandsreisen

Har du tenkt å nyte livet i varmere strøk? Dette må du ha i orden hvis du trenger reseptbelagte medisiner på utenlandsreiser.

Ingrid Aas i Statens legemiddelverk
Ingrid Aas

– Skal du til utlandet med reseptbelagte medisiner i bagasjen, må du kunne dokumentere at medisinene er dine. Det enkleste er å be fastlegen din skrive ut en medisinliste og oppbevare legemidlene i originalemballasjen, råder overlege Ingrid Aas i Statens legemiddelverk.

En medisinliste inneholder informasjon om medisinene, hvorfor du tar dem og dosering. Opplysningene fungerer som dokumentasjon hvis tollere skulle fatte interesse for medisinene dine ved en grensepassering. I tillegg vil listen gjøre det enklere for medisinsk personell og apotekere hvis du blir innlagt eller trenger å supplere beholdningen underveis.

– Har du en uvanlig sykdom eller en diagnose som krever spesiell behandling, bør du ha med et brev som beskriver dette på engelsk, sier Aas.

Ingrid Aas i Statens legemiddelverk
Ingrid Aas

Medisiner på dopinglisten

Når du reiser til utlandet med legemidler som blodtrykksmedisiner, er det opp til hvert enkelt land hva de tillater at reisende har med seg. Du bør kontakte myndighetene i landet du skal reise til for å få avklart hvilke regler som gjelder, oppfordrer Aas.

– Dersom du har med deg medisiner som er oppført på dopinglisten, kan du ha med legemidler for inntil 30 dagers forbruk.

Betingelsen er at det er du som skal bruke legemidlene og at de er til medisinsk bruk, presiserer overlegen.

– Vær oppmerksom på at hva som regnes som dopingmidler er ulikt fra land til land. Derfor kan det være lurt å sjekke hva som gjelder for dine legemidler med myndigheter i landet du skal reise til, sier hun.

Medisiner på narkotikalisten

Når det gjelder medisiner som inneholder narkotiske virkestoffer, er det også satt en grense ved 30 dagers bruk. Eksempler på slike legemidler er sovemedisiner, beroligende midler, sterke smertestillende medisiner og sentralstimulerende medisiner.

– Hvis du skal reise innenfor Schengen-området, må du kunne dokumentere at legemidlene er dine. En Schengen-attest er en slik type dokumentasjon, som du kan be apoteket utstede til deg. Attesten er gyldig i 30 dager, og kan dessuten være god å ha hvis du skal mellomlande i et Schengen-land og må gå gjennom sikkerhetskontrollen, sier Aas.

Hun fremhever at slik dokumentasjon er påkrevd hvis medisinene dine inneholder stoffer som er forbudt i henhold til narkotikalisten. Forbudet omfatter blant annet sentralstimulerende stoffer, som Concerta, Equasym og Ritalin.

Skal du reise innenfor Schengen-området i mer enn 30 dager, bør du kontakte myndighetene i landet du skal reise til for å undersøke om du har lov til å ta med deg legemidler for mer enn 30 dager og hvilken dokumentasjon som eventuelt kreves.

Det samme gjelder på reiser utenfor Schengen-området. Hvis du trenger legemidler som inneholder narkotiske virkestoffer, kan du be fastlegen om en erklæring på at du bruker disse legemidlene – på engelsk eller et annet språk som blir forstått.

– I tillegg er det viktig å avklare med landet du skal besøke hvilke nasjonale bestemmelser som gjelder når du skal ha med legemidler som inneholder narkotiske virkestoffer, sier Aas.

 

Ha med hjemmefra eller kjøpe underveis?

Legemiddelverket anbefaler å ta med nok medisiner hjemmefra til hele oppholdet.

– Norske medisiner er å foretrekke. I utlandet kan tilsynelatende tilsvarende medisiner ha en annen sammensetning av virkestoffer. Hvis du må kjøpe legemidler, er det viktig at du kan legge frem medisinlisten med opplysninger om virkestoffer og dosering, understreker Aas og legger til:

– Vær også oppmerksom på hvilke regler som gjelder når du reiser hjem til Norge, særlig dersom du har anskaffet nye legemidler i utlandet. Det er kun tillatt å ta med seg legemidler til personlig medisinsk bruk, og det er også begrensninger på hvor mye du kan ta med deg av reseptfrie legemidler.

Generelle råd ved flyreiser

  • Ha alltid nødvendige legemidler i håndbagasjen.
  • Legemidler bør som hovedregel oppbevares i originalemballasjen fra produsenten – la apotekets etikett stå på.
  • Sikkerhetsbestemmelsene ved flyreiser omfatter ikke legemidler i tablettform.
  • Bruker du legemidler som skal oppbevares kjølig (for eksempel insulin og mange typer injeksjonsmedisin), må du avtale dette med flyselskapet på forhånd.
  • Legemidler i andre former, som stikkpiller, vagitorier og flytende medisin, kan du ta med i tillegg til posen med toalettsaker.
  • Det kreves ikke resept eller kopi av legeerklæring, men du må være forberedt på å godtgjøre at innholdet i beholderne er innenfor reglene, for eksempel ved å smake på innholdet eller ta litt på huden.
  • Du må huske å vise posen med legemidler uoppfordret.

Kilde: Apotek1

Sist oppdatert: