Medisiner på reise

Huskeliste for medisiner på utenlandsreisen

Har du tenkt å nyte livet i varmere strøk? Dette må du ha i orden hvis du trenger reseptbelagte medisiner på utenlandsreiser.

Ingrid Aas i Statens legemiddelverk
Ingrid Aas

– Skal du til utlandet med reseptbelagte medisiner i bagasjen, må du kunne dokumentere at medisinene er dine. Det enkleste er å be fastlegen din skrive ut en medisinliste og oppbevare legemidlene i originalemballasjen, råder overlege Ingrid Aas i Statens legemiddelverk.

En medisinliste inneholder informasjon om medisinene, hvorfor du tar dem og dosering. Opplysningene fungerer som dokumentasjon hvis tollere skulle fatte interesse for medisinene dine ved en grensepassering. I tillegg vil listen gjøre det enklere for medisinsk personell og apotekere hvis du blir innlagt eller trenger å supplere beholdningen underveis.

– Har du en uvanlig sykdom eller en diagnose som krever spesiell behandling, bør du ha med et brev som beskriver dette på engelsk. Det kan også være smart å ha med en utskrift av kjernejournalen din, selv om den er på norsk. Journalen inneholder informasjon om legemidler du bruker, noe som kan være nyttig for deg og en eventuell behandler, sier Aas.

Ingrid Aas i Statens legemiddelverk
Ingrid Aas

Medisiner på dopinglisten

Skal du på reise innenfor EU/EØS, kan du ta med deg vanlige medisiner, som for eksempel blodtrykksmedisiner, for bruk i inntil ett år. I land utenfor EU/EØS, er grensen tre måneder. Egne regler gjelder for medisiner som er oppført på doping- eller narkotikalisten, opplyser Aas.

– Du kan ha med medisiner som inneholder virkestoffer på dopinglisten for inntil 30 dagers bruk. Betingelsen er at det er du som skal bruke legemidlene og at de er til medisinsk bruk.

Legemiddelverket anbefaler også at du sjekker om det er nasjonale bestemmelser som du må forholde deg til i landet du skal besøke.

Medisiner på narkotikalisten

Når det gjelder medisiner som inneholder narkotiske virkestoffer, er det også satt en grense ved 30 dagers bruk. Eksempler på slike legemidler er sovemedisiner, beroligende midler, sterke smertestillende medisiner og sentralstimulerende medisiner.

– Hvis du skal reise innenfor Schengen-området, bør du be apoteket utstede en såkalt Schengen-attest. Den er gyldig 30 dager. Attesten kan også være god å ha hvis du skal mellomlande i et Schengen-land og må gå gjennom sikkerhetskontrollen. Vær klar over at en slik attest er påkrevd hvis medisinene dine inneholder stoffer som er forbudt i henhold til narkotikalisten. Forbudet omfatter blant annet sentralstimulerende stoffer, som Concerta, Equasym og Ritalin, påpeker Aas.

Skal du reise innenfor Schengen-området i mer enn 30 dager, kan du be fastlegen din om å gi deg en erklæring på at du bruker legemidler med narkotiske virkestoffer. Erklæringen bør være på engelsk eller et annet språk som forstås i landet du skal til.

Det samme gjelder på reiser av mer enn én måneds varighet til reiser utenfor Schengen-området. Hvis du trenger legemidler som inneholder narkotiske virkestoffer, kan du be fastlegen om en erklæring på at du bruker disse legemidlene – på engelsk eller et annet språk som blir forstått. 

– I tillegg er det viktig å avklare med landet du skal besøke hvilke nasjonale bestemmelser som gjelder når du skal ha med legemidler som inneholder narkotiske virkestoffer, sier Aas.

Ha med hjemmefra eller kjøpe underveis?

Legemiddelverket anbefaler å ta med nok medisiner hjemmefra til hele oppholdet.

– Norske medisiner er å foretrekke. I utlandet kan tilsynelatende tilsvarende medisiner ha en annen sammensetning av virkestoffer. Hvis du må kjøpe legemidler, er det viktig at du kan legge frem medisinlisten med opplysninger om virkestoffer og dosering, understreker Aas.

Generelle råd ved flyreiser

  • Ha alltid nødvendige legemidler i håndbagasjen.
  • Legemidler bør som hovedregel oppbevares i originalemballasjen fra produsenten – la apotekets etikett stå på.
  • Sikkerhetsbestemmelsene ved flyreiser omfatter ikke legemidler i tablettform.
  • Bruker du legemidler som skal oppbevares kjølig (for eksempel insulin og mange typer injeksjonsmedisin), må du avtale dette med flyselskapet på forhånd.
  • Legemidler i andre former, som stikkpiller, vagitorier og flytende medisin, kan du ta med i tillegg til posen med toalettsaker.
  • Det kreves ikke resept eller kopi av legeerklæring, men du må være forberedt på å godtgjøre at innholdet i beholderne er innenfor reglene, for eksempel ved å smake på innholdet eller ta litt på huden.
  • Du må huske å vise posen med legemidler uoppfordret.

Kilde: Apotek1

Sist oppdatert: