Trener med iPad.

Jo, du trenger trolig et organisasjonsnummer

Selv om sameiet eller foreningen er fritatt for kravet om organisasjonsnummer, kan det hende dere trenger det likevel.

Kine Yngsdal Nystrøm
Kine Yngsdal Nystrøm

– Noen foreninger, lag og sameier har ikke plikt til å registrere seg i Enhetsregisteret. Da er de i utgangspunktet også fritatt fra kravet om organisasjonsnummer. Likevel oppdager mange at de trenger et organisasjonsnummer uansett, sier partner Kine Yngsdal Nystrøm i advokatfirmaet Svensson Nøkleby.

Hun peker spesielt på to situasjoner der det er nødvendig med organisasjonsnummer.

1. Dere skal registrere dere i et annet offentlig register. Skal det ansettes folk, er det Arbeidsgiverregisteret som gjelder. Skal dere betale merverdiavgift, må dere inn i Merverdiregisteret. Andre aktuelle registre er for eksempel Foretaksregisteret, Stiftelsesregisteret og Frivillighetsregisteret.

2. Enheten din skal opprette bankkonto eller kjøpe forsikring. Banker og forsikringsselskaper er pålagt å hente inn et offentlig nummer til alle kunder.

– Et eksempel er idrettslaget eller velforening som skal opprette bankkonto og få Vipps. Og boligsameier må ha forsikring, enkelt og greit, sier Yngsdal.

Kine Yngsdal Nystrøm
Kine Yngsdal Nystrøm

Mer kontroll, mindre konflikt

Mona Støyle
Mona Støyle i Gjensidige

Det er myndighetene som krever at forsikringsselskap og banker skal registrere alle kunder med et offentlig nummer. Dette er i henhold til «kjenn din kunde-prinsippet», som blant annet skal sikre at regelverket om hvitvasking blir fulgt. Et offentlig nummer er enten fødsels- eller organisasjonsnummer, opplyser Mona Støyle i Gjensidige.

– Med andre ord: Selv om du sitter i et lite sameie eller en forening som isolert sett ikke trenger organisasjonsnummer, er det nødvendig når dere skal opprette bankkonto eller kjøpe forsikring, sier hun.

Et organisasjonsnummer har en rekke fordeler, påpeker Støyle. Blant annet vil sameiet eller foreningen bli oppfattet som ryddig og transparent av eierne/medlemmene.

– Når alle involverte har oversikt og kontroll, er det mindre risiko for krangel og konflikt, sier hun.

– I tillegg blir organisasjonsnummeret ofte sett på som noe som styrker foretakets seriøsitet, supplerer Kine Yngsdal Nystrøm.

Mona Støyle
Mona Støyle i Gjensidige

Fordeler med organisasjonsnummer (også når du ikke er pålagt å ha det)

 • Bidrar til at privat økonomi og virksomhetens økonomi ikke blandes sammen 
 • Gjør transaksjoner og avtaler mer ryddige ved at de knyttes til virksomheten og ikke til privatpersoner, noe som styrker enhetens seriøsitet 
 • Gir involverte oversikt og kontroll, noe som reduserer risikoen for konflikt
 • Gjør det lettere for et nytt styre å få oversikt over avtaler og økonomi, noe som gir grunnlag for kontinuitet og god drift
 • Reduserer risikoen for underslag og krangel

Gode råd til registreringsprosessen

Registrering i Enhetsregisteret skjer på Brønnøysundregistrenes nettside. Ifølge Nystrøm er det en del aktører som ikke fullfører prosessen. Grunnen kan være at de får beskjed om at de ikke er omfattet av myndighetenes krav til registrering, eller at prosessen oppleves som komplisert. Advokaten gir følgende råd:

– Husk at registreringen er frivillig. Du kan med andre ord registrere virksomheten din selv om du i utgangspunktet er fritatt. I tillegg er det smart å være forberedt før du begynner å fylle ut skjemaet. Skaff deg en sjekkliste som gir oversikt over dokumentasjon du trenger. Er du likevel usikker eller støter på problemer underveis, kan du få hjelp av kundeveilederne i Brønnøysundregistrene eller spørre andre som har kunnskap om ordningen, sier Nystrøm.

Fakta om organisasjonsnummer

 • Identifiserer virksomheten
 • Organisasjonsnummeret er legitimasjon overfor myndigheter, leverandører og kunder. Kan enkelt dokumenteres ved en firmaattest eller registerutskrift
 • Er en «nøkkel» til informasjon – kan sammenlignes med enkeltpersoners fødselsnummer
 • Forenkler kobling av informasjon på tvers av ulike registre
 • Innført i Norge i 1995 for å gjøre innsamling av informasjon (grunndata) om virksomheter mer effektiv og tilgjengelig
 • Er informasjonsløst – det vil si at tallene i det nisifrede nummeret ikke har en selvstendig betydning

Sist oppdatert: