Boligblokk

Kan gå personlig konkurs av å sitte i borettslagsstyret

Mange styrere i borettslag eller sameier mangler dekning for erstatningsansvar. Det kan i verste fall gjøre at styremedlemmene går personlig konkurs.

Om lag 30 prosent av norske borettslag og sameier mangler dekning for erstatningsansvar, viser tall fra Gjensidige. 

At tre av ti boligsammenslutninger lar sine styremedlemmer løpe en så stor personlig risiko er foruroligende, sier Erik Løseth, senior underwriter i Gjensidige.

– Det mange ikke er klar over når de takker ja til et styreverv, er at de kan bli stilt personlig ansvarlig for rettslige erstatningskrav. Dette er faktisk en av de største risikoene du kan ta med tanke på å gå personlig konkurs.

Kan koste millioner

Dersom du er medlem av et styre og utviser uaktsomhet eller forsømmer pliktene som vervet innebærer, kan medlemmer av styret bli stilt personlig erstatningsansvarlig, ifølge underwriteren.

– I enkelte tilfeller kan kravene komme opp i millionbeløp, noe som for mange vil bety at en må ta opp lån eller selge hus eller hytte. Ofte er det slik at personer som sitter i et borettslagsstyre har liten erfaring, tid og kompetanse til å drive styrearbeid, sier Løseth.

Erik Løseth, senior underwriter i Gjensidige.
Erik Løseth

Han mener derfor mange løper en altfor stor risiko, enten det er i et borettslag, idrettslag, aksjeselskap, eller andre styrer de er valgt inn i.

– Vi har sett tilfeller i borettslag der styret ikke har gjennomført skikkelige anbudsprosesser i oppussingsprosjekter, og blitt erstatningsansvarlige for at prosjektet er blitt dyrere enn hva det burde ha blitt.

Tilsvarende gjelder for andre typer innkjøp, hvor varen eller tjenesten kunne ha blitt kjøpt inn billigere.

– I nyetablerte boligsameier har vi erfart at styret er blitt ansvarlig for tap ved at de har oversittet reklamasjonsfrister mot entreprenør for mangel ved byggets fellesareal eller fellesfunksjoner, sier Løseth.

Erik Løseth, senior underwriter i Gjensidige.
Erik Løseth

Undersøk dekningen

Han oppfordrer alle til å sjekke grundig hvilke forsikringsavtaler som gjelder før en tar på seg styreverv.

– En styreansvarsforsikring dekker ansvaret og forsikringsselskapet vil håndtere og behandle en eventuell sak, også i de tilfeller hvor noen har rettet et uberettiget krav mot styret. Er forsikringen på plass, vil det også være lettere å rekruttere kompetente folk til slike verv.

Sist oppdatert: