Betenkt dame drikker kaffe og ser ut av vinduet.

Kan hjelpe deg å løse mentale hverdagsfloker

Bekymringer og negative tanker starter gjerne i det små, men kan fort vokse seg store. Ta tak i det som plager deg før det blir et alvorlig problem, er rådet fra psykologene.

Carina Carl
Carina Carl

Motløshet, tristhet, lav selvfølelse, bekymringer, ensomhet eller stress. Dette er utfordringer som mange må håndtere i løpet av livet, konstaterer psykolog Carina Carl.

– Hverdagen byr på opp- og nedturer. Det er ikke farlig. Som regel finner vi ut av det på egen hånd og vokser på det. Andre ganger kan situasjonen bli så vanskelig at vi har behov for bistand og behandling, sier hun.

Ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet vil rundt én av fem få en psykisk lidelse i løpet av et år. I tillegg har koronapandemien ført til en forverring av den psykiske helsen i Norge. Flere opplever ensomhet og psykiske plager. Unge og aleneboende sliter mest, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet.

Carina Carl
Carina Carl

Krav på alle kanter

Ida Kopperstad
Ida Kopperstad

Hos mange bunner problemene i forholdet til nær familie eller omgangskrets. Stress og dårlige relasjoner på arbeidsplassen er også en gjenganger, ifølge psykologen. Andre, spesielt unge, opplever et press for å lykkes på flere arenaer: på skolebenken, i kjærlighetslivet og senere på arbeidsmarkedet.

– Ofte koker det ned til at vi prøver å leve opp til egne eller andres forventninger. Mange føler at de må være på topp over alt – på hjemmebane, på jobben og i andre sammenhenger. Hvis de ikke klarer å innfri alle kravene, kan det gå utover selvfølelsen. I dagens samfunn har vi lett for å knytte verdien vi har som menneske til hva vi presterer og hva vi kan vise frem, sier Carl.

Psykolog Ida Kopperstad legger til at stress og negative tanker også kan gi fysiske utslag. Hjertebank, pustebesvær og dårlig søvn er vanlige symptomer hos folk som strever mentalt.

– Noen blir rett og slett utbrent. De sliter både psykisk og fysisk fordi mindre problemer har fått vokse seg store over tid, sier Kopperstad.

Ida Kopperstad
Ida Kopperstad

Snakk om det

Psykologenes råd er entydig: Ta tak i det som plager deg. Jobb med det før det rekker å bli et større problem.

– Det kan virke banalt, men som regel hjelper det å snakke om det. Det er nyttig å lette på trykket, sette ord på og sortere følelsene sammen med en annen. Noen finner støtte i partneren sin eller en venn de stoler på. Andre vil heller åpne seg for en nøytral part, for eksempel en psykolog, sier Kopperstad.

Det er mer åpenhet om mental helse i dag enn for 10–20 år siden. Likevel er temaet fremdeles et tabu hos mange, ifølge psykologene. De mener også at flere lar være å oppsøke hjelp fordi «andre trenger det mer». Samtidig er det lang ventetid i det offentlige – hvis du i det hele tatt slipper inn i køen.

– Det er dessverre slik at du må være «syk nok» for å få et tilbud i offentlig regi. Helsevesenet har ikke god nok kapasitet til å drive forebyggende arbeid, påpeker Carina Carl.

Tilbyr samtale med psykolog

Kim Wikan Barth
Kim Wikan Barth i Gjensidige

Forsikringsselskaper har tradisjonelt vært mest opptatt av å forebygge fysiske skader. De siste årene har Gjensidige også jobbet for at kundene skal ha et godt tilbud innenfor mental helse, opplyser direktør Kim Wikan Barth.

Blant annet har mange Gjensidige-kunder tilbud om samtale med psykolog. Målet er å senke terskelen for å søke hjelp.

– Som forsikringsselskap vet vi at det er mye bedre å forebygge enn å reparere. Det gjelder i høyeste grad også for mental helse. Hvis du kan få hjelp raskt, er det bra for deg, dine nærmeste og samfunnet, sier Wikan Barth.

Han understreker at Gjensidiges tilbud ikke er ment for folk som allerede er i kontakt med psykisk helsevern eller har en alvorlig psykisk lidelse.

– Vi skal ikke være en konkurrent, men et supplement til det offentlige. Og kanskje kan et preventivt tilbud som dette bidra til å redusere belastningen på behandlingsapparatet, sier han.

Kim Wikan Barth
Kim Wikan Barth i Gjensidige

Gir råd og foreslår verktøy

Ida Kopperstad har gjennomført en rekke videosamtaler med Gjensidige-kunder. Mange gir uttrykk for at de synes det er godt å snakke med en fagperson.

– Det kan være lettere å snakke om personlige ting med en som har taushetsplikt og som ikke er en del av omgangskretsen. I tillegg kan jeg gi faglige råd og foreslå verktøy slik at de kan jobbe videre på egen hånd, sier hun.

En samtale på 25 minutter går fort. Likevel er tilbakemeldingen at folk synes konsultasjonen er nyttig, ifølge psykologen. Rådet hennes er at man forbereder seg litt på forhånd.

– Mentale hverdagsproblemer kan virke diffuse. Og selvsagt er det gjerne slik at alt henger sammen. Hvis du likevel klarer å peke på den viktigste utfordringen din, kan vi komme langt på 25 minutter, sier Kopperstad.

Sist oppdatert: