Bildet viser tre mennesker på fottur i fjellet.

Slik kommer du i «psykisk toppform»

Ifølge Folkehelseinstituttet vil en av fem voksne oppleve en psykisk lidelse i løpet av ett år. Her er ekspertenes tips for å forebygge og håndtere psykiske helseplager.

Bildet viser psykolog Anders Skuterud.
Anders Skuterud

Psykiske plager og lidelser er en av de viktigste årsakene til sykdom og redusert helse i Norge, opplyser Folkehelseinstituttet. Angst og depresjon er de vanligste psykiske lidelsene, og de har ofte et langvarig forløp.

Ifølge ekspertene finnes det imidlertid flere ting du kan gjøre for å forebygge og håndtere psykiske utfordringer.

– Trygghet og mestring er avgjørende for en god psykisk helse, og disse to faktorene henger sammen, sier Anders Skuterud.

Han er spesialist i klinisk psykologi og har jobbet som kliniker i mer enn 30 år.

– Er du utrygg, enten det gjelder økonomi, kjærlighet eller jobb, så er det belastende. Hvis du derimot har måter å mestre det på, så vil det gi økt trygghet. Som psykolog ser jeg ofte at mennesker som sliter har stått i situasjoner som har vært umulige for dem. Derfor har de blitt overbelastet, forteller Skuterud.

Bildet viser psykolog Anders Skuterud.
Anders Skuterud

Få hjelp av de rundt deg

Bildet viser psykolog, Fredrik Lian. Foto: Øyvind Halsøy
Psykolog Fredrik Lian. Foto: Øyvind Halsøy

Fredrik Lian er psykolog og jobber i Lian & Fjell psykologtjenester. Han tror omgivelsene utgjør en viktig ressurs når du ønsker å føle deg bedre.

– Når du er trist, trenger du omsorg og støtte fra andre. Det betyr at du må være åpen om vanskene dine for at du skal få hjelpen du trenger. Videre må du være glad i menneskene du søker støtte fra, og de må lytte på en aksepterende måte, sier Lian.

Han understreker at åpenhet om vanskelige følelser ikke bare handler om å snakke om dem.

– Du må også tørre å vise de vanskelige følelsene, og det kan være en sårbar oppgave. Men det er samtidig svært viktig for at du skal få den støtten du har behov for, sier han.

Psykolog Skuterud vektlegger også menneskene du har rundt deg.

– Det er viktig at du har det bra med de menneskene du er sammen med, enten det er familie, venner eller kolleger. Invester i de du er glad i. Du kan gjøre alt fra å ta med en blomst hjem til kona, bruke tid og krefter på å lage fine bursdager eller planlegge feriene slik at ungene får det bra, sier han.

Bildet viser psykolog, Fredrik Lian. Foto: Øyvind Halsøy
Psykolog Fredrik Lian. Foto: Øyvind Halsøy

Skill mellom jobb og fritid

Psykolog Lian forteller at smarttelefonen potensielt kan være skadelig for din psykiske helse. Han trekker fram at den har blitt en tidstyv de siste årene.

– Med smarttelefonen har skillet mellom kos, fritid og arbeid blitt mindre. Vi leser e-poster foran gullrekka, planlegger morgendagens møter under middagen og leser nyheter mens barna våre forsøker å få kontakt med oss. Konsekvensene blir at du øker det generelle stressnivået, du blir ensom, og du mister nærheten til andre. Du reduserer rett og slett tiden du bruker på lystbetonte aktiviteter som fremmer god psykisk helse.

Lians anbefaling er å skape tydelige skillelinjer mellom arbeidstid og fritid, selv om smarttelefonen gjør det mulig å kombinere de to.

– Forsøk å være nøye med å begrense arbeidet til avsatt arbeidstid. Sett av kvelden og helgene til dine nærmeste og de fritidsaktivitetene du liker, foreslår han.

Ta vare på kroppen din

Både Lian og Skuterud fremhever at gode søvnrutiner kan påvirke den psykiske helsen din positivt. Skuterud presiserer at fysisk aktivitet er nyttig for deg som er deprimert.

– Antidepressiv medisinering og samtaleterapi kan fungere bra, men det ser ut til at det er nesten like effektivt å trene tre ganger i uka. Aktivitet er antidepressivt, samtidig som det forebygger depresjon. Du har ingen garanti mot depresjon selv om du har en god fysisk helse, men du reduserer sannsynligheten for depresjon, sier han.

Ifølge Lian bør du sørge for å få dekket dine grunnleggende fysiologiske behov. Det inkluderer blant annet å ha gode søvnrutiner og et normalt, sunt kosthold.

– Vi vet alle hvordan lite mat og søvn påvirker humøret vårt. Har du dårlige søvnrutiner og matvaner over tid, kan dette i seg selv gi psykiske vansker. Det kan også gjøre deg mindre rustet til å håndtere livets mange emosjonelle utfordringer. Fysisk aktivitet er også forebyggende for en rekke psykiske vansker, konstaterer psykologen.

Søk informasjon og økonomisk trygghet

Bildet viser produktsjef i Gjensidige Øystein Perdreau Dahl. Foto: Gjensidige.
Øystein Perdreau Dahl. Foto: Gjensidige.

Produktsjef i Gjensidige, Øystein Perdreau Dahl, tror det kan være nyttig å innhente informasjon og søke råd om psykisk helse. Han trekker frem den nettbaserte helsetjenesten Braive som et eksempel på nye digitale verktøy som kan gi deg nyttig informasjon for å forebygge og håndtere psykiske helseplager.

Dahl mener også at mange kan ha nytte av å tenke gjennom de økonomiske følgene som eventuelle psykiske helseplager kan få.

– Skulle du være så uheldig at psykiske utfordringer påvirker evnen din til å jobbe, så vil det være en fordel å ha økonomisk trygghet. Vurder hvordan sykefravær eller uførhet kan påvirke deg økonomisk, og tenk over om uførepensjon vil gi deg det sikkerhetsnettet du trenger, avslutter han.

Bildet viser produktsjef i Gjensidige Øystein Perdreau Dahl. Foto: Gjensidige.
Øystein Perdreau Dahl. Foto: Gjensidige.

Sist oppdatert: