Nå må du (nesten) alltid spenne deg fast i traktoren

Påbudet skal bidra til at færre blir alvorlig skadet eller mister livet i traktorulykker. Ola Fiskvik har selv kjent på kroppen hvor viktig beltebruk er.

Ola Fiskvik
Ola Fiskvik

Det er noen år siden det skjedde, men han husker godt den gangen det ene bakhjulet på traktoren løsnet under kjøring.

– Plutselig smalt bakakslingen i bakken. Jeg ble ganske mørbanket, men beltet holdt meg på plass i setet. Uten det kunne jeg fått større skader, mener Fiskvik, som i mange år har jobbet som HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving. Nå jobber han på fulltid hjemme på gården i bygda Skatval i Stjørdal.

Ifølge statistikken skjer de fleste traktorulykker når folk kjører av veien. Farlige situasjoner kan imidlertid oppstå nesten når og hvor som helst, for eksempel under kjøring i skrått terreng. En traktor kan også velte på et flatt jorde, påpeker Fiskvik.

– I tillegg kan en tilhenger eller fôrhøster og lignende utstyr velte og trekke traktoren med seg, sier han og minner om at beltekravet også gjelder i andre typer arbeidsmaskiner som gravemaskiner og hjullastere.

Selv kjører Fiskvik aldri en meter uten at setebeltet er festet.

– I begynnelsen virket det tungvint, men etter to–tre uker var rutinen innarbeidet. Poenget er å gjøre det til en vane, en handling som skjer like automatisk i traktoren som i bilen, mener bonden.

Ola Fiskvik
Ola Fiskvik

Påbud fra 2020

Trude Vollheim i Arbeidstilsynet
Trude Vollheim

Det generelle påbudet om å bruke setebelte i traktor trådte i kraft 1. juli 2020. Det ble innført på bakgrunn av de høye ulykkestallene i landbruket, som er en av næringene med flest dødsulykker per sysselsatt.

– Påbudet om bruk av setebeltet i traktor er et enkelt og konkret tiltak som vil bidra til å redde liv, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Beltepåbudet tydeliggjør kravet om at traktorer skal ha setebelte – og at det skal brukes under all kjøring, enten det er på et flatt jorde eller en trafikkert vei. Det gis imidlertid unntak, blant annet for kjøring på islagt vann og i forbindelse med arbeid der føreren må gå inn og ut av traktoren hele tiden.

Trude Vollheim i Arbeidstilsynet
Trude Vollheim

Får traktoren over seg

I 2018 og 2019 mistet henholdsvis fem og fire personer livet i ulykker i landbruket. Traktorulykker står for rundt halvparten av alle dødsulykkene i næringen, viser flere gjennomganger som Arbeidstilsynet har utført. De peker på velt, påkjøring og steiling som situasjoner der setebeltet har stor betydning for sikkerheten.

– I mange ulykker har føreren blitt kastet ut av traktorhytta og fått traktoren over seg. Med setebelte ville han blitt mørbanket, men sannsynligvis reddet livet, sier Vollheim.

I en undersøkelse fra 2019 kom det frem at 40 prosent aldri bruker setebeltet i traktor når de kjører utenfor offentlig vei. Kun 18 prosent svarte at de alltid spenner seg fast. Av de 1 000 som ble spurt, oppga 25 at de hadde veltet med traktor i løpet av de siste fem årene. 44 hadde opplevd å nesten velte.

– Ikke nødvendig med setebelte

I den samme undersøkelsen, som ble utført av Sentio Research for Arbeidstilsynet, oppgir bøndene som grunner til å droppe setebeltet at det er en vane, at beltet ikke blir ansett som nødvendig og at de kjører korte avstander

– Her trengs det en holdningsendring, slår Vollheim fast. Hun minner om at en ulykke rammer flere enn bonden selv.

– På en gård henger hjem, familie og arbeid tett sammen. Hvis en bonde blir ufør eller dør, blir ansvaret videreført til familien og de nærmeste, sier direktøren i Arbeidstilsynet. Hun sier det vil komme kontroller for å sjekke om setebeltet er montert og om det er i bruk. Dette vil også være et tema i undersøkelser av ulykker.

– Vær et forbilde

Per-Asbjørn Andvik, skadeforebygger i Gjensidige.
Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige

Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige har i mange år jobbet med skadeforebygging i landbruket. Han registrerer at flere bønder nå bruker setebelte.

– I Gjensidige har sett flere eksempler på ulykker der beltebruk har utgjort forskjellen på hell og uhell. En jeg har vært i kontakt med, som driver et stort kalkunhus, bruker traktoren flere timer hver gang han tømmer huset for strø og møkk. Er han uheldig og kjører borti et kumlokk eller liknende og ikkebruker belte, forsvinner han kanskje inn i rattet eller enda verre; frontruta. 

– Og som han sier: Det er mye bedre å ha litt vondt i hoftene på grunn av belte enn å risikere livet. Du vet aldri når det blir din tur til å oppleve en farlig situasjon. Beltebruk er utrolig skadeforebyggende når det kommer til egen risiko, understreker Andvik.

Moderne traktorer har som regel et kameratsete. Mange bønder lar barn sitte på i traktoren under arbeid på gården, påpeker Gjensidiges mann.

– De fleste er nok nøye med å sikre ungene sine. Oppfordringen må bli at de går foran med et godt eksempel og er like nøye med å feste sitt eget belte, sier Andvik.

Per-Asbjørn Andvik, skadeforebygger i Gjensidige.
Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige

Sist oppdatert: