Traktor av typen John Deere 7R350.

Nøkkelen til optimal drift og økt levetid hos traktorer

..er regelmessig vedlikehold. Og det trengs enten du er en erfaren bonde eller kjører på hobbybasis.

Det er en enorm spennvidde blant traktorer på norsk jord. De kommer i mange ulike varianter og bruken av dem varierer stort mellom ulike eiere, påpeker Jogeir Agjeld i Norsk Landbruksrådgivning.

– Du har de som bruker traktor profesjonelt og aktivt, hvor mange er velstelt og i tilnærmet perfekt teknisk stand. Så har vi det andre ytterpunktet: Traktorer til fritidsbruk, som blir ansett for å være «evighetsmaskiner» og sjeldent gjøres noe med, sier Agjeld.

Medvirkende årsak i dødsulykker

Jogeir Agjeld i Norsk Landbruksrådgivning
Jogeir Agjeld. Foto: Norsk Landbruksrådgivning

For de som bruker traktor aktivt, må vedlikehold ha høy prioritet i det daglige, fastslår han. Men uavhengig av brukshyppighet, er det en del momenter man bør passe på av hensyn til egen sikkerhet.

– Jeg har ført statistikk over dødsulykker med traktorer i en årrekke, og kan ikke slå fast at dårlig vedlikehold har vært avgjørende årsak i noen av tilfellene, men helt klart medvirkende i flere av ulykkene. Det kan for eksempel være snakk om skjeve bremser eller sikkerhetsfunksjoner som ikke fungerer, forteller Agjeld.

Dårlig vedlikeholdte traktorer kan dessuten resultere i reduserte inntekter for bønder som er avhengig av doningen i den daglige driften.

Svikter utstyr midt i ronna, er det klart at du risikerer å tape inntekter. Om været er dårlig, blir det kanskje utfordrende å fikse problemet i tide. Her snakker jeg av egen erfaring. Ved motorhavari eller feil i girkasse kan tiden som går til reparasjonen føre til redusert kvalitet eller mengde på avlingen.

Jogeir Agjeld i Norsk Landbruksrådgivning
Jogeir Agjeld. Foto: Norsk Landbruksrådgivning

Gir økt brannfare

Dessuten gir dårlig vedlikehold økt risiko for farlige situasjoner, som branntilløp.

– Er det elektriske anlegget i dårlig stand, vil risikoen for brann være betraktelig høyere – selv når traktoren ikke er i bruk. Ved olje- eller diesellekkasje er det mindre som skal til før noe tar fyr. Feil på elanlegg skal man derfor være ekstra oppmerksom på, advarer Agjeld.

Han informerer om at traktorer ofte er utstyrt med lavspenningsanlegg på 12 volt. Har du forståelse for hva du driver med, er det meste av vedlikehold noe du kan ta hånd om selv.

– Ved installasjon av noe nytt eller skifte av kabler er det viktigste å sørge for nok tverrsnitt på kablene og gode koblinger. Er du i tvil, så kontakt en mekaniker.

Agjelds råd til vedlikehold:

  1. Sjekk instruksjonsboken til traktoren og følg vedlikeholdsplanen her. Vær spesielt obs på instrukser rundt smøring og oljeskift, slik at ting virker som de skal. Følg skifteintervallene og pass på at du bruker riktig olje.
  2. Sikre at du har jevne bremser. Ta for eksempel en bremsesjekk langs gruslagt vei, ved å trå inn bremsen og se om den tar like mye på begge sider. Slike tester er spesielt viktige for traktorer som er lite i bruk.
  3. Sjekk at det ikke er for mye slark i styringen. Sørg for at traktorens hjul peker rett frem, la rattet gli fra side til side og se at forhjulene beveger seg. Hvis det er for stor dødgang, må du kontakte et verksted.
  4. Undersøk innfesting av redskaper, både frontlaser, trepunktsløft og tilhenger. Sikre at låsingen virker som den skal og at det ikke er unødvendig stor slitasje.
  5. Se over lys. De skal virke, så enkelt er det. Samtidig er lystilstanden dårlig på mange av redskapene man bruker til traktor. Et tips: Det finnes lyktesett av ulike sorter som kan kjøpes i butikk og deretter enkelt monteres på redskapet. Bruker du traktor aktivt, kan det være greit å ha noen sett liggende. Husk at det ikke er krav til å ha fastmonterte lys, men lys som virker.
  6. Der du er i tvil; kontakt mekaniker.

Mindre sjanse for skader og dyre reparasjoner

Skadeforebygger Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige.
Per-Asbjørn Andvik

Fra 2023 er traktorer med høyere toppfart enn 40 kilometer i timen, som brukes til mer enn bare kjøring på eget bruk, omfattet av påbud om EU-kontroll. Jevnlig vedlikehold kan være en avgjørende faktor for å få kjøretøyet godkjent. Påminnelsen kommer fra skadeforebygger Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige.

– Hvis du har en traktor av nyere dato, må serviceintervallene fra produsent eller forhandler følges for å opprettholde garantien. Dette kan dessuten være gunstig om du en dag skal selge traktoren. Men også på en eldre modell er jevnlig vedlikehold svært viktig, sier han.

I likhet med Agjeld peker han på at dårlig vedlikeholdte traktorer er mer utsatt for mekaniske problemer og sammenbrudd, som kan resultere i uforutsett driftsstans. Og det kan bety langt mindre penger i kassa.

– Velger du tilleggsdekningen «Driftstap» under traktorforsikringen, får du kompensasjon for tapt inntekt dersom traktoren er ute av drift på grunn av en skade som dekkes av kaskoforsikringen, sier Andvik.

Foto øverst i saken: Felleskjøpet Agri

Skadeforebygger Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige.
Per-Asbjørn Andvik

Sist oppdatert: