Mann som sjekker understell på traktor.

Derfor stryker traktorer i EU-kontrollen

320 av 492 EU-kontrollerte traktorer hadde minst én feil.

Leif Magne Halvorsen i Statens vegvesen
Leif Magne Halvorsen

Fra og med 1. januar 2023 er detkrav om EU-kontroll av traktorer som kan kjøre over 40 kilometer i timen. Per 24. februar viser tall fra Statens vegvesen at det er avdekket feil på to av tre kontrollerte traktorer – 320 av 492.

Totalt er det funnet 1 306 feil som medfører mangelmerknad med bedømming 2 eller 3, det vil si feil som medfører at traktoren ikke vil bli godkjent.

– Mange traktorer hadde altså flere mangler. Og åtte hadde så alvorlige feil at vi ila bruksforbud, opplyser sjefingeniør Leif Magne Halvorsen i Statens vegvesen.

Samtidig var mange feil mindre alvorlige. Halvorsens råd til traktoreiere er å ta en enkel egenkontroll med jevne mellomrom – også før EU-kontrollen. Det øker sjansene for at kjøretøyet blir godkjent på første forsøk. Et «ikke godkjent»-stempel betyr at traktoren må inn til etterkontroll etter at feil og mangler er utbedret.

Leif Magne Halvorsen i Statens vegvesen
Leif Magne Halvorsen

Her avdekket EU-kontrollen flest feil

Dette er noen av de vanligste feilene som kontrollørene fant:

  • 87 traktorer hadde feil på hovedlysenes innstilling (posisjon)
  • 82 hadde feil på styremekanismen
  • 72 hadde lekkasjer (olje/drivstoff)
  • 67 hadde feil som gjaldt «rattets tilstand»

– Samlet sett er det lys som utgjør den største kategorien feil. I tillegg til de 87 traktorene som hadde feil på innstillingen av hovedlysene, ble det påvist feil på hovedlysenes tilstand og virkemåte på 60 traktorer. Mange hadde dessuten feil på parklys, baklys, kjørelys, markeringslys og stopplys, opplyser Halvorsen.

Han legger til at antallet feil på innstillingen av hovedlysene trolig er kunstig høyt.

– Når en hovedlyspære ikke virker, er det heller ikke mulig å kontrollere lyktens innstilling. Derfor vil kjøretøy i mange tilfeller få mangelmerknad på begge kontrollpunktene på første kontroll. Så blir innstillingen sjekket på etterkontroll når hovedlyspæren er byttet, sier sjefingeniøren.

Vedlikehold er nøkkelen til godkjent EU-kontroll

Per-Asbjørn Andvik
Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige

– Tallgrunnlaget er foreløpig lite, påpeker Halvorsen. – Men vi synes andelen traktorer som ikke blir godkjent er høy. Det viser at kontrollen er viktig. Det er bra for trafikksikkerheten at feil blir avdekket og utbedret, fortsetter han.

Vil du øke sjansene for at traktoren din blir godkjent, har Statens vegvesen et enkelt råd: jevnlig vedlikehold. Skadeforebygger Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige slutter seg til anbefalingen. 

– Har du en nyere traktor, må du følge serviceintervallene fra produsenten eller forhandleren for at garantien skal være gyldig. Men godt vedlikehold er ikke mindre viktig på en eldre modell. Og hvis du kan dokumentere at serviceintervallene er fulgt, er det et pluss når du skal selge traktoren, sier Andvik.

Per-Asbjørn Andvik
Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige

– EU-kontroll gir økt sikkerhet

EU-kontroll av traktorer vil bidra til økt sikkerhet – både på veien og inne på tunet, vektlegger Andvik.

– En traktor som lekker olje eller diesel kan være brannfarlig, spesielt når den blir parkert i et miljø hvor andre forhold øker risikoen. Vi har flere eksempler på at kombinasjonen olje/diesel, støv, tørt gress og elektrisitet har ført til en alvorlig brann, sier han.

Videre peker Andvik på det opplagte: Hvis traktoren din ikke er i god teknisk stand, utsetter du både deg selv og medtrafikantene dine for fare.

– Det er viktig at alt fungerer som det skal, fra lys og styremekanisme til bremser og dekk. Husk at en traktor med fullastet tilhenger kan veie opptil 27 tonn. Når den i tillegg kan kjøre nesten like fort som en lastebil, snakker vi om mye masse i bevegelse, sier Andvik.

Utstyr som er i god stand øker lønnsomheten

Feil på utstyr er ulønnsomt. Stopp og havari fører til driftsstans som medfører tapte arbeidstimer – og tapt inntekt.

– Du har kanskje forsikret deg mot økonomisk tap som følge av driftsstans. Men du må uansett betale egenandelen. Og så er det slik at grunnprinsippet i forsikring er at alle er solidarisk ansvarlige. Er det mange skader, vil det gjenspeiles i prisen, sier Andvik.

Disse traktorene skal til EU-kontroll

Kravet om EU-kontroll omfatter traktorer som er registrert første gang 1. juli 2005 eller senere – og som har en hastighet på over 40 kilometer i timen. Traktorer skal inn til kontroll første gang etter fire år og deretter annethvert år. 

Reglene gjelder først og fremst for traktorer som brukes utenfor egen primærnæring. Hvis du bare bruker traktoren i egen primærnæring, kan vegvesenet gi unntak fra kravet om kontroll.

Sist oppdatert: