Mann som sjekker understell på traktor.

Derfor stryker traktorer i EU-kontrollen

60 prosent av traktorene hadde minst én feil.

Leif Magne Halvorsen i Statens vegvesen
Leif Magne Halvorsen

Det ble påvist feil på seks av ti EU-kontrollerte traktorer i 2023. Det viser tall fra Statens vegvesen, som hadde 3 718 traktorer til kontroll. 2 234 av disse «strøk». Mange kjøretøy hadde mer enn én feil.

Kontrollørene fant flest feil i kategorien lykter, refleks og elektrisk utstyr. Her hadde 40 prosent av traktorene hadde feil. 

– Flest hadde feil innstilling på hovedlysene. I tillegg fant kontrollørene feil på på hovedlysenes tilstand og virkemåte. Mange fikk også merknad på grunn av forhold ved parklys, baklys, kjørelys, markeringslys og stopplys, opplyser Halvorsen.

Han legger til at antallet feil på innstillingen av hovedlysene trolig er kunstig høyt.

– Når en hovedlyspære ikke virker, er det heller ikke mulig å kontrollere lyktens innstilling. Derfor vil kjøretøy i mange tilfeller få mangelmerknad på begge kontrollpunktene på første kontroll. Så blir innstillingen sjekket på etterkontroll når hovedlyspæren er byttet, sier sjefingeniøren.

Leif Magne Halvorsen i Statens vegvesen
Leif Magne Halvorsen

Her avdekket EU-kontrollen flest feil

De neste kategoriene på listen er feil på understell og styringen. I begge disse var det mangler ved 22 prosent av traktorene. 15 prosent hadde feil på bremsene. Dette er feil som potensielt kan føre til alvorlige skader, understreker Halvorsen. 

– Samtidig viser det totale bildet at mange feil er mindre alvorlige – og at de lett kunne vært fikset før EU-kontrollen. Vårt råd til traktoreiere er å ta en enkel egenkontroll med jevne mellomrom – også før kontrollen. Det øker sjansene for at kjøretøyet blir godkjent på første forsøk, sier han.

Et «ikke godkjent»-stempel betyr at traktoren må inn til etterkontroll etter at feil og mangler er utbedret.

Vedlikehold er nøkkelen til godkjent EU-kontroll

Per-Asbjørn Andvik
Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige

Kravet om EU-kontroll av traktorer ble innført i 2023. Andelen som ikke blir godkjent er høy, mener Halvorsen. Til sammenligning er «strykandelen» for person- og varebiler er 48 prosent.

– Det viser at kontrollen er viktig. Det er bra for trafikksikkerheten at feil blir avdekket og utbedret, fortsetter han.

Vil du øke sjansene for at traktoren din blir godkjent, har Statens vegvesen et enkelt råd: jevnlig vedlikehold. Skadeforebygger Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige slutter seg til anbefalingen. 

– Har du en nyere traktor, må du følge serviceintervallene fra produsenten eller forhandleren for at garantien skal være gyldig. Men godt vedlikehold er ikke mindre viktig på en eldre modell. Og hvis du kan dokumentere at serviceintervallene er fulgt, er det et pluss når du skal selge traktoren, sier Andvik.

Per-Asbjørn Andvik
Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige

– EU-kontroll gir økt sikkerhet

EU-kontroll av traktorer bidrar til økt sikkerhet – både på veien og inne på tunet, vektlegger Andvik.

– En traktor som lekker olje eller diesel kan være brannfarlig, spesielt når den blir parkert i et miljø hvor andre forhold øker risikoen. Vi har flere eksempler på at kombinasjonen olje/diesel, støv, tørt gress og elektrisitet har ført til en alvorlig brann, sier han.

Videre peker Andvik på det opplagte: Hvis traktoren din ikke er i god teknisk stand, utsetter du både deg selv og medtrafikantene dine for fare.

– Det er viktig at alt fungerer som det skal, fra lys og styremekanisme til bremser og dekk. Husk at en traktor med fullastet tilhenger kan veie opptil 27 tonn. Når den i tillegg kan kjøre nesten like fort som en lastebil, snakker vi om mye masse i bevegelse, sier Andvik.

Utstyr som er i god stand øker lønnsomheten

Feil på utstyr er ulønnsomt. Stopp og havari fører til driftsstans som medfører tapte arbeidstimer – og tapt inntekt.

– Du har kanskje forsikret deg mot økonomisk tap som følge av driftsstans. Men du må uansett betale egenandelen. Og så er det slik at grunnprinsippet i forsikring er at alle er solidarisk ansvarlige. Er det mange skader, vil det gjenspeiles i prisen, sier Andvik.

Disse traktorene skal til EU-kontroll

Kravet om EU-kontroll omfatter traktorer som er registrert første gang 1. juli 2005 eller senere – og som har en hastighet på over 40 kilometer i timen. Traktorer skal inn til kontroll første gang etter fire år og deretter annethvert år. 

Reglene gjelder først og fremst for traktorer som brukes utenfor egen primærnæring. Hvis du bare bruker traktoren i egen primærnæring, kan vegvesenet gi unntak fra kravet om kontroll.

Sist oppdatert: