Hallgeir Kvadsheim.

Ny regel kan gi deg hundre tusener mer i pensjon

Nå skal ansatte i private bedrifter få pensjon fra første krone. Sjekk om den nye regelen gjelder deg – og hvor mye du kan få.

– Den nye regelen om pensjon fra første krone gjelder ansatte som har en privat tjenestepensjonsordning på jobben. Det er ansatte i lavtlønnsyrker, folk med lav stillingsprosent og sesongarbeidere som vil merke mest til endringen. Spesielt vil mange kvinner få mer å rutte med etter yrkeskarrieren, sier økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim.

Ordningen, som ble innført 1. januar, gjelder ansatte i bedrifter med obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Jobber du i privat sektor, har du trolig denne ordningen som innebærer at arbeidsgiveren sparer en viss prosentandel av lønnen din. Disse pengene, og avkastningen på dem, får du utbetalt når du begynner å ta ut pensjon.

Unntak for inntekt under 100.000

Frem til nå har OTP hatt flere begrensninger. Blant annet har arbeidsgiverne kunnet velge å spare til pensjon av de første 100 000 kronene du tjener i en 100 prosent stilling – eller for å være helt presis: 1 G. Jobber du i halv stilling, kan arbeidsgiveren trekke halvparten av 1 G.

– Det er dette pensjon fra første krone nå endrer på. All rapporteringspliktig lønn skal telle med når arbeidsgiveren setter av en andel av lønnen din til pensjon, opplyser Kvadsheim.

Gjelder én million arbeidstakere

I tillegg til dette «bunnfradraget» på 1 G, hadde OTP flere unntak som førte til at mange gikk glipp av arbeidsgiverens pensjonssparing. Det var tilfellet for ansatte som

  • har hatt mindre enn 20 prosent stilling
  • har vært under 20 år gamle
  • har vært sesongarbeidere

– Alle disse unntakene er nå fjernet. Ifølge LO vil det påvirke pensjonen til over én million arbeidstakere – spesielt deltidsansatte i varehandel, hotell og restaurant og privat tjenesteyting.

160 000 unge, som etter de gamle reglene ikke jobbet nok eller ikke var gamle nok, får også pensjon fra første krone. Nå er den nedre aldersgrensen 13 år, sier Kvadsheim.

Flest kvinner vil merke endringen

Endringen har også en kjønnsdimensjon. Kvinner er overrepresentert i bransjer hvor arbeidsgivere har benyttet seg av retten til å «trekke fra» 1 G. I tillegg tjener kvinner i snitt mindre enn menn. Derfor er den nye regelen positiv for mange kvinner, fremhever Kvadsheim.

– Endringen utjevner imidlertid ikke hele forskjellen mellom kjønnene. Kvinner er fortsatt overrepresentert i yrker som har de minst gunstige spareavtalene. Her er det store forskjeller fra bransje til bransje, sier han.

Hvor mye mer kan du få?

Bedrifter med OTP-ordning må minst spare to prosent av den ansattes lønn. Makssatsen er sju prosent (med mulighet for et tillegg for lønn over 7,1 G). Ifølge Kvadsheim har mange bedrifter lagt seg et sted imellom ytterpunktene og sparer tre eller fire prosent.

– Hvis vi likevel tar utgangspunkt i minimumssatsen – og en årslønn på 500 000 kroner – innebærer regelendringen at pensjonssparingen øker fra 7 872 kroner til 10 000 kroner per år – hele 27 prosent. En person som er i begynnelsen av trettiårene og skal jobbe i 35 år til, vil med rentes rente få hele 237 000 kroner i økt tjenestepensjon, sier økonomen. Han presiserer at regnestykket er basert på bransjens standard for forventet avkastning

Gjelder endringen for alle?

En del bedrifter sparer allerede fra første krone. Og endringen gjelder altså kun arbeidstakere som er omfattet av OTP. Ansatte med ytelsespensjon vil ikke merke noen forskjell.

– Det gjelder blant annet alle som jobber i det offentlige. De har allerede opptjening fra første krone, sier Kvadsheim.

Er du omfattet av regelendringen, men har ikke fått informasjon av arbeidsgiveren din?

– Det kommer nok av at da regelen trådte i kraft 1. januar 2022, fikk bedriftene samtidig et halvt år på å tilpasse seg. I praksis er nok 30. juni datoen mange virksomheter forholder seg til. Det er ikke krav om at endringen skal ha tilbakevirkende kraft, sier Kvadsheim.

Lurt å planlegge pensjonsalderen

Melisa Mujic
Melisa Mujic i Gjensidige

Pensjonsrådgiver Melisa Mujic i Gjensidige er glad for at flere nå får mer i pensjon fra arbeidsgiver.

– Tjenestepensjonen er et viktig tilskudd til alderspensjonen fra NAV. Samtidig er det et faktum at de fleste ender opp med en samlet pensjon på 40–65 prosent av lønnen – selv om de nå får pensjon fra første krone, sier Mujic.

På Norsk Pensjon kan du sjekke hva du ligger an til å få. Det vil gi et godt utgangspunkt for å vurdere den økonomiske siden av pensjonisttilværelsen, fremhever rådgiveren. Hun opplyser at mange pensjonister erfarer at reduksjonen i inntekt til en viss grad blir oppveid av lavere utgifter. Som regel kommer det av at de har betalt tilbake hele eller nesten hele boliglånet sitt.

Melisa Mujic
Melisa Mujic i Gjensidige

Lønner seg å starte tidlig

– Likevel konkluderer mange med at de vil spare til livet etter yrkeskarrieren på egen hånd. Her er hovedbudskapet at litt er bedre enn ingenting – og at det aldri er for sent å spare til pensjon, sier Mujic.

Så mye må ulike aldersgrupper spare for å nå en saldo på 1,5 millioner kroner:

 Månedlig sparingTotalt spartAvkastningSaldo 70 år
Spart fra du er 20 årKr 433Kr 259 800Kr 1 240 200Kr 1 500 000
Spart fra du er 30 årKr 806Kr 386 880Kr 1 113 120Kr 1 500 000
Spart fra du er 40 årKr 1 566Kr 563 760Kr 936 240Kr 1 500 000
Spart fra du er 50 årKr 3 344Kr 802 560Kr 697 440Kr 1 500 000

*Finans Norges bransjestandard for forventet avkastning i aksjefond er 5,75 %. Tallene er ikke inflasjonsjustert.

Det kan være vanskelig å danne seg et bilde av den økonomiske situasjonen mange år frem i tid. Mujic anbefaler å be en økonomisk rådgiver om hjelp.

– I Gjensidige Pensjonsforsikring har vi autoriserte rådgivere som kan hjelpe deg å legge en god plan som både tar hensyn til privatøkonomien din i dag og dine fremtidige mål, sier hun.

 

Foto Kvadsheim: Rune Bendiksen / TV3

Sist oppdatert: