Bønder på et jorde.

Dette er bøndenes største bekymringer akkurat nå

I en fersk undersøkelse svarer 1000 bønder blant annet på hva som bekymrer dem mest.

Kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige
Pål Rune Eklo

Undersøkelsen ble gjennomført av Agri analyse på vegne av Gjensidige høsten 2022. Den viser at økonomi og fremtiden for gården er de største bekymringene hos dagens gårdbrukere.

Hele 55 prosent oppgir at de bekymrer seg for økonomi. Bortimot én av tre sier også at dette er den aller største bekymringen de har på gården.

– At økonomiske forhold kommer på bekymringstoppen er kanskje ikke uventet, men undersøkelsen understreker alvoret i landbruksnæringen for tiden. Det er mange som sliter med å få hjulene til å gå rundt og har det tungt, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige
Pål Rune Eklo

Økonomi og helse er nært tilknyttet

Nye krav og regler, større investeringer og fremtidig overtakelse og drift, er forhold som også bekymrer mange. Økonomiske forhold er til langt større bekymring enn for eksempel egen- og familiens fysiske- og psykiske helse.

Likevel svarer én av fem bønder i undersøkelsen at de bekymrer seg for egen psykisk helse. Eklo tror at økonomi og helse henger tett sammen, og viser til at Gjensidige har flere helserelaterte tjenester inkludert i forsikringene sine.

– Økonomiske problemer over tid kan være en stor belastning som gjør at gårdbrukeren til slutt ikke orker å gjøre jobben sin. Dette kan igjen gå ut over for eksempel vedlikehold som er viktig for å unngå ulykker og skader, og investeringer som må til for fremtidig drift. I ytterste konsekvens kan resultatet bli en personlig tragedie og store dyretragedier, advarer han.

Be om hjelp og benytt tilbudene

Dette samsvarer med resultatene fra en HMS-undersøkelse som Stiftelsen Norsk Mat gjennomførte i januar 2022. De viser at omfanget av ulykker og brann øker med økende problemer rundt helse.

– Bondeyrket kan være ensomt, med mye arbeid og ansvar på få skuldre. Ta tak på et tidlig tidspunkt. Tør å spørre om hjelp og bruk tilbudene både kommune, bedriftshelsetjenesten og vi som forsikringsselskap tilbyr, oppfordrer Eklo. Han informerer samtidig om at fri bruk av videokonsultasjoner med psykolog eller allmennlege blant annet er inkludert i Gjensidiges «vanlige forsikringer», som ulykkesforsikring og husforsikring.

– Vår viktigste oppgave er å få løftet inntekta

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.
Bjørn Gimming. Foto: Erik Thallaug

Tallene som kommer frem i undersøkelsen er dessverre ikke overraskende, påpeker leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming. Han forteller at de bekrefter det mange av medlemmene deres sier.

– Mange føler nå på en stor økonomisk usikkerhet knyttet til drifta og framtida for gården og familien. Vår viktigste oppgave nå er å få løftet inntekta til bonden; det må lønne seg å produsere mat og bidra til norsk matsikkerhet. Regjeringen skulle ha levert en tidfestet opptrappingsplan for inntekta til bonden i 2022, den venter vi utålmodige på, sier Gimming.

Vårens jordbruksoppgjør blir svært viktig, ifølge lederen.

– Skal vi ha med oss videre de som allerede er bønder og de unge som vurderer å gå inn i yrket, trenger vi en inntekt på nivå med andre grupper. Det er avgjørende for at vi fortsatt skal ha et levende landbruk i hele landet.

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.
Bjørn Gimming. Foto: Erik Thallaug

Sist oppdatert: