Menn fra tre generasjoner står foran et tre på et jorde.

Dette må du vite om egen pensjonskonto

Nå har det blitt enklere å holde oversikt over pensjonen.

I løpet av februar vil alle som har innskuddspensjon få én egen pensjonskonto. Her blir pensjonen fra nåværende og tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis) samlet uten at du trenger å gjøre noe – alt går automatisk.

Mer pensjon for pengene

Sort-hvitt bilde av pensjonsråsgiver Beate Fahre
Beate Fahre er pensjonsrådgiver i Vestby & Fahre.

Egen pensjonskonto er godt nytt for alle med innskuddspensjon.

–  Det er flere grunner til det. For det første vil ordningen gi ansatte mer pensjon for hver sparte krone. Når innskuddspensjonen samles på én konto, betaler du ikke lenger administrasjonskostnad knyttet til pensjonskapitalbevis, sier pensjonsrådgiver Beate Fahre i Vestby & Fahre, før hun fortsetter:

– Du må fortsatt betale for forvaltning av bevisene, men kostnadene blir vesentlig lavere når all kapital samles.

Fahre påpeker også betydningen av 12 måneders-regelen.

– Mange arbeidstakere har mistet mye kapital fordi de har vært i pensjonsordningen til en arbeidsgiver i mindre enn 12 måneder. Nå får du med deg oppspart pensjonssparing fra dag én. Dette vil gi deg mer pensjon totalt sett, poengterer Fahre.

Sort-hvitt bilde av pensjonsråsgiver Beate Fahre
Beate Fahre er pensjonsrådgiver i Vestby & Fahre.

Enklere å få oversikt over pensjonen

Et annet viktig mål med ordningen er at ansatte skal få bedre oversikt over pensjonen sin.

– Det systemet vi har hatt frem til nå, hvor det blir utstedt et pensjonskapitalbevis hver gang ansatte bytter jobb, har gitt et rotete bilde av pensjon for mange. Flere jeg har snakket med, har ikke vært klar over alle bevisene de har liggende. Dette har også ført til unødvendige kostnader, fordi det har blitt trukket faste årlige gebyr for hvert bevis, sier Fahre.

Større innflytelse over egen pensjon

Portrettbilde av Christina Agdestein
Fagsjef i Gjensidige Pensjonsforsikring, Christina Agdestein

– Til tross for at egen pensjonskonto nå er innført, tar det tid før alt er på plass. Det er blant annet fordi du skal få tid til å avgjøre hva du ønsker for innskuddspensjonen din, sier fagsjef i Gjensidige, Christina Agdestein og legger til:

 – Selv om myndighetene har lagt opp til en standardløsning der ansatte samler innskuddspensjonen i arbeidsgivers pensjonsordning, åpnes det opp for andre valg. Det ene er at du kan reservere deg mot at pensjonskapitalbevis blir flyttet til egen pensjonskonto. Det andre er at du kan velge en annen pensjonsleverandør til å forvalte din egen pensjonskonto.

Hvis du ønsker noen av disse alternativene, må du ta noen aktive valg framover.

Portrettbilde av Christina Agdestein
Fagsjef i Gjensidige Pensjonsforsikring, Christina Agdestein

Datoer du bør merke deg

Pensjonsbransjen har en felles flytteperiode for pensjonskapitalbevis. Denne strekker seg fra 1. mai til 30. november. Det vil derfor ta litt tid før du finner pensjonskapitalbevisene dine på egen pensjonskonto.

–  Fra 1. februar til 1. mai, kan du imidlertid velge å fremskynde flyttingen av pensjonskapitalbevis. I den samme perioden kan du også reservere deg mot at pensjonskapitalbevis blir flyttet til egen pensjonskonto. Begge deler gjør du på norskpensjon.no, forteller Agdestein.

Sjekk pensjonen din

I tillegg til å ta bevisste valg for egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis, kan det være fornuftig å sette seg inn noen pensjonsdetaljer.

– Jeg oppfordrer alle til å bruke noen minutter på å sjekke hva de har av pensjonskapitalbevis på norskpensjon.no. Det vil også være nyttig å sette seg inn i hvor mye arbeidsgiver sparer til deg i måneden og hvilken avkastning du får på sparingen, sier pensjonsrådgiver, Fahre.

– Begge deler påvirker hva du sitter igjen med i pensjon. Det investeringsvalget som arbeidsgiver gjorde da du ble meldt inn i dagens pensjonsordning, er ikke nødvendigvis riktig for deg, fortsetter Fahre. Agdestein supplerer.

– Pensjonen arbeidsgiver sparer for deg blir plassert i aksje- og rentefond. En høy andel aksjefond, gir større verdisvingninger og høyere forventet avkastning, og tilsvarende – en høy andel rentefond, gir mindre verdisvingninger og lavere forventet avkastning. Du bestemmer selv hvilken investeringsprofil, eller som vi kaller det, pensjonsprofil, sparingen din skal ha.

Få hjelp til å forvalte pensjonen

Det kan være vanskelig å sette seg inn i hvilke pensjonsmuligheter du har, men det er fullt mulig å be om hjelp. Og de som jobber med pensjon til daglig, har mye å bidra med.

–  Har du pensjonen din i Gjensidige, har du alltid full oversikt på gjensidige.no og i Gjensidige-appen. Vi har også uavhengige fondsforvaltere som kan gi kundene nøytrale råd, så kunden kan velge det som er best for dem, sier Agdestein før hun avslutter:

 – Vi kan rådgi så godt vi kan, men hva som er riktig for deg er det til syvende og sist du som avgjør.

Sist oppdatert: