Hus og mye snø

Sikre taket før snøen faller

I løpet av de første månedene av 2018 ble det meldt inn mer enn dobbelt så mange skader på næringsbygg og -eiendeler som samme periode i 2017, viser tall fra Finans Norge.

Tømrer og rådgiver i Gjensidige Simon Olsen. Foto: Sverre Christian Jarild
Tømrer og rådgiver i Gjensidige Simon Olsen. Foto: Sverre Christian Jarild

Snømåking er viktig for å unngå kollaps av taket, men for mye snø er ikke den eneste årsaken til skadene, skal vi tro tømrer og rådgiver i Gjensidige Simon Olsen.

– Vi ser at taket i flere tilfeller gir etter for snømengder som det i utgangpunktet skal tåle. Ofte er det feil eller svakheter i takkonstruksjonen som gjør at taket brister når snøen blir for tung. Slike feil kan være vanskelig å se, sier Simon.

I tillegg til å fjerne snøen på taket tror han mange kan spare mye på å få fagfolk til å undersøke at bygningene faktisk er i god nok stand.

– Selv om mange gårdbrukere er godt over gjennomsnittet «handy», kan det være en god investering å få en tømrer, byggmester, takstmann eller ingeniør til å ta en grundig sjekk. Raser taket kan det være livsfarlig for både folk og dyr, advarer tømreren.

Tømrer og rådgiver i Gjensidige Simon Olsen. Foto: Sverre Christian Jarild
Tømrer og rådgiver i Gjensidige Simon Olsen. Foto: Sverre Christian Jarild

Hvor mye snø tåler taket?

Gårdbruker Arve Fjellkårstad. Foto: Privat
Gårdbruker Arve Fjellkårstad. Foto: Privat

Han får støtte fra vestlandsbonden Arve Fjellkårstad, som driver slektsgården på Fjelli i Stryn. Fjellkårstad er selv både tømrer og mekaniker, og mener at en solid konstruksjon på bygningene er helt avgjørende om vinteren.

– På Vestlandet er det mye fuktighet og store temperaturforskjeller. Når snøen først kommer er det gjerne i store mengder. Dessuten er den fuktige snøen tyngre en tørr snø, noe som setter ekstra krav til solide bygninger, sier Fjellkårstad.

Han påpeker at fjøs og redskapshus ofte har store tak, og at det derfor legger seg store mengder med snø der.

– Det er stor forskjell på hvor mye ulike gårdsbygg tåler av snøtyngde. Nyere bygg tåler normalt mer enn eldre bygg. Er snøen våt og taket gammelt kan 40 cm være mer enn nok. Er det svakheter eller råte vil taket også naturlig nok tåle mindre. Det er uansett viktig at du følger nøye med, oppfordrer vestlandsbonden, og legger til:

– Det er lurt å måke taket i god tid før tålegrensen er nådd og før snøen blir tung og våt.

Gårdbruker Arve Fjellkårstad. Foto: Privat
Gårdbruker Arve Fjellkårstad. Foto: Privat

Flatt eller skrått tak?

Gårdbrukeren forklarer at mønetak, gjerne med så bratt helling at snøen detter av, er å anbefale.

– Jeg har et sagbruk med et flatt tak, og merker at det er krevende å holde snømengden på et ukritisk nivå. Taket er stort og siden alt av snø legger seg kan det fort veie flere tonn, sier Fjellkårstad.

Han anbefaler å måle snømengden på taket med jevne mellomrom, og legger til at det er et signal alle bør være obs på om vinteren.

– Når du kjenner at dør og vinduer i bolighuset går tregere eller begynner å knirke er det et tegn på at snømengden på taket begynner å bli kritisk. Da er det ingen tid å minste. Finn frem spaden og måk i vei, råder gårdbrukeren.

Dette kan skjule seg bak fasaden

Selv om lasten på taket tilsynelatende ikke er stor, kan det skje at bygningen likevel brister. Simon trekker frem de fem vanligste årsakene til at landbruksbygg gir etter for snømengder, man i utgangspunktet skulle tro at de tålte:

1. Underdimensjonering

En del bygg, og gjerne de litt eldre, tåler ikke de samme snømengdene som nyere bygg. Så selv om huset fra 2001 ikke vil ha noen videre problemer med belastningen fra snømengdene, kan det hende at driftsbygningen fra 1970 er i ferd med å kollapse.

2. Konstruksjonsfeil

Feilberegninger eller feilmonteringer av de som har satt opp bygningen kan føre til at taket gir etter, selv om snømengden i utgangspunktet er på et ikke-kritisk nivå.

3. Skjevfordeling av last

Bygg er gjerne beregnet på jevn last. Derfor går det helt fint frem til vind eller sol sørger for at snøen på den ene siden av taket forsvinner. Skjevfordeling kan faktisk være mer kritisk enn en større mengde hvor belastningen er jevnt fordelt.

4. Korrosjon og råte

Spikerplater og annet vitalt metall kan fort begynne å korrodere som en konsekvens av fukt og miljø i fjøset. Over tid kan metallet svekkes så mye at det utløser skader. Det anbefales derfor rustfritt stål for spikerplater over husdyrrom, og dersom du er usikker på «ståa» i taket ditt kan det være lurt å ta en sjekk.

5. Ras

Når snøen raser ned fra taket kan den både skade andre tak og konstruksjoner eller eiendeler som er nedenfor. Snøen som raser kan også legge stort press på veggene slik at de trykkes inn. Vegger er hovedsakelig dimensjonert for å tåle vind og vekt ovenfra, ikke en kilevink på flere tonn fra siden. Dette kan også være lurt å ha i bakhodet når du måker, ta litt og litt jevnt fordelt vertikalt, så du ikke starter et snøras.

Gårdeier har ansvar

Tung snø kan fort føre til veldig store skader, og Simon forklarer at når taket først raser er det ofte snakk om skader fra noen hundre tusen til mange millioner. I tillegg er det er ikke bare bygget, men også dyrene, eiendelene og gårdsdriften for øvrig som kan rammes.

– Skader etter snø på taket faller innunder kaskoskader, og ikke naturskade som mange tror. Selv om en landbruksforsikring dekker de fleste skader knyttet til både bygninger og eiendeler, har alle som eier eiendom ansvar for å måke eget tak. Hvis måkepåbudet ikke er overholdt i henhold til sikkerhetsforskriftene, kan man få redusert erstatningen, forklarer tømreren.

Han legger også til at det er viktig å tenke på sikkerheten når du måker taket.

– Hvorvidt man bruker lift, fallsele eller redskap som gjør det mulig å måke fra bakkeplan avhenger av byggets størrelse, utforming og terrenget rundt. Om man bruker fallsele må man også huske på å ha tilgang til hjelp om man skulle bli hengende i selen, avslutter Olsen.

Les mer om forsikring for landbruket

Sist oppdatert: