Brent stikkontakt

Ren flaks at dette gikk bra

Som hobbyelektriker driver du med risikosport, mener ekspertene. Her er reglene for hva du kan – og ikke kan fikse selv.

Rune Nielsen
Rune Nielsen i Gjensidige

En stikkontakt er ikke veldig avansert. Tre ledninger skal festes i hver sin klemme. Lett som en plett, tenker du kanskje. Helt unødvendig å bruke elektriker på sånne småting?

– På én måte er det forståelig at folk tenker slik. Men til syvende og sist er det bare én ting å si om hobbyelektrikere: De bedriver risikosport. Det finnes altfor mange eksempler på at folk har mistet hus og hjem på grunn av dårlig utført arbeid, sier Rune Nielsen i Gjensidige.

Som teknisk utreder leter Nielsen etter årsaken til branner. I en del tilfeller finnes den i støpsler, stikkontakter og koblinger. Av og til er det tydelig at det har vært amatører på ferde.

– Noen ganger får vi bakoversveis når vi ser hva folk har gjort. «Hva i all verden tenkte de på», liksom. Andre ganger ser vi at noen virkelig har prøvd å gjøre det ordentlig – men så ble det feil likevel, sier han.

En gjenganger er at skruene som skal feste ledningene er skrudd til for løst – eller for hardt. Begge deler er brannfarlig, understreker Nielsen. Han opplyser at feil i elektrisk anlegg og utstyr som er defekt eller blir brukt feil er årsaken til halvparten av boligbrannene i Norge.

Rune Nielsen
Rune Nielsen i Gjensidige

Så varmt at plasten smeltet

Bildet i toppen av artikkelen er ett av mange Nielsen har tatt for å dokumentere slett utført arbeid. Her førte dårlig kontakt i støpselet til at det ble så varmt at alt smeltet. Det var bare flaks som hindret en brann i stor skala, konstaterer Gjensidiges mann.

Bildet i dette avsnittet er av en stikkontakt hvor feilen trolig besto i at ledningene var festet for dårlig slik at det ble for lite metall til å lede strømmen.

Slik ser det ut når ledningene er festet for dårlig.
BRANNFARLIG: Slik ble resultatet av at ledningene i støpselet var festet for dårlig.

Fagfolk gjør også feil

Han understreker at faglærte elektrikere også gjør feil. Konsekvensene kan bli like alvorlige som når amatører har vært på ferde. Men som kunde har du i hvert fall et sted å plassere ansvaret hvis noe går galt.

– I tillegg har du ditt på det tørre overfor forsikringsselskapet. Hvis det kommer frem at en brann har startet på grunn av arbeid du har utført, vil vi vurdere om det gir grunnlag for redusert erstatning eller i verste fall avslag, sier Nielsen.

Oppfordringen hans er klar: Begrens deg til arbeid du har lov til å utføre selv. La proffene ta seg av resten.

Dette kan du gjøre selv

Jon-Steinar Sjøvik Hanstad i Nelfo
Jon-Steinar Sjøvik Hanstad. Foto: Moment studio

– Helt enkelt: Alt som er fast montert skal du overlate til elektrikeren. En stikkontakt er en fast installasjon, sier teknisk direktør Jon-Steinar Sjøvik Hanstad i Nelfo.

Du har lov til å bytte deksel på stikkontakten hvis det er knust eller skal oppgraderes av andre grunner. Det er viktig at du kjøper riktig deksel til den aktuelle stikkontakten. Deksler til eldre stikkontakter kan ha gått ut av produksjon.

– Du må alltid koble ut strømmen på den aktuelle kursen i sikringsskapet før du begynner å jobbe. Er du usikker på om du har tatt riktig kurs, kan du teste om det er strøm i kontakten med en lampe eller et annet apparat, sier Hanstad.

Du har også lov til å koble på taklamper hvis det henger en sukkerbit fra taket. Du kan ikke koble klemmene i selve takboksen. Vær oppmerksom på at det ikke lenger er lov å bruke sukkerbiter i nye installasjoner.

– Nye boliger har nå enten en stikkontakt ment for lamper, eller en DCL-kontakt. DCL er en spesialkontakt ment for belysning. Lampebutikker er kjent med denne kontakttypen. Hvis du kjøper en lampe selv, kan du sette på ledning og støpsel eller DCL på denne lampen og feste den i himlingen, sier Hanstad.

Jon-Steinar Sjøvik Hanstad i Nelfo
Jon-Steinar Sjøvik Hanstad. Foto: Moment studio

Du kan brenne deg på vennetjenester

Har du en venn eller slektning som er elektriker, kan det være fristende å få litt hjelp hjemme. Husk da at alt arbeid på det elektriske anlegget eller elektriske apparater skal være utført av et firma. Firmaet står ansvarlig for jobben og skal dokumentere hva som er gjort.

– En elektriker kan ikke utføre arbeid uten at det skjer gjennom en bedrift med en faglig ansvarlig person. I elvirksomhetsregisteret til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kan du enkelt sjekke om en bedrift tilfredsstiller dette kravet, sier Hanstad.

Han minner om at elektrikeryrket er regulert med god grunn. Reglene skal bidra til å verne verdier, liv og helse.

Svake punkter i det elektriske anlegget

Feil i elektriske anlegg oppstår som regel ikke plutselig. De utvikler seg over tid. Årsaken kan være dårlig arbeid (av amatører eller faglærte). Samtidig gjelder for elektrisk utstyr som for alt annet utstyr: Med tiden blir det slitt og til slutt ødelagt.

– Litt av utfordringen er at så mye ligger skjult i vegger og tak. Likevel kan du avsløre at noe er på gang. For eksempel kan du sjekke lokket på en stikkontakt. Hvis det er misfarget, det vil si at deler av plasten har fått en brun eller sort farge, er det et tegn på at temperaturen i kontakten er for høy, sier Hanstad.

Han legger til at downlight-lamper er et svakt punkt i mange boliger.

– Da disse produktene ble populære, ble det utført en del uheldige installasjoner. Det ble brukt ledninger som ikke tålte varme, og lampene ble montert med feil lyspærer og uten kasse over himlingen, sier Hanstad.

Han anbefaler at du får utført en kontroll av anlegget med jevne mellomrom. En el-kontroll med termografering (varmesøkende kamera) vil avdekke brannfarlige punkter i sikringsskapet og i koblingspunkter rundt om i boligen. Utført el-kontoll og utbedringer av påviste feil og mangler gir rabatt på forsikringen. 

Sist oppdatert: