– Uføreforsikring er en «no-brainer»

– Uføreforsikring er en «no-brainer»

Hvis du blir varig ufør, risikerer du en dramatisk inntektsnedgang. Dess mer du tjener, desto mer stuper inntekten.

Av Hallgeir Kvadsheim

Økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim. Foto: TV3/Siri Marte Kvernes/NTB Scanpi
Hallgeir Kvadsheim, kjent fra “Luksusfellen” på TV3, forklarer hvorfor uføreforsikring er viktig – selv om man er ung. Foto: TV3/Siri Marte Kvernes/NTB Scanpi

Antallet unge uføre øker svært mye i Norge. Ifølge Nav har tallet på uføre mellom 18 og 29 år økt med mer enn 135 prosent siden 2010. Ved årsskiftet 2019/2020 var det over 20 000 uføre i denne aldersgruppen.

Det er også i denne aldersgruppen folk taper mest på at de ikke lenger kan jobbe. Særlig ille kan det bli for den som ikke har vært i arbeid.

Blir du ufør som student, risikerer du å ende opp nesten som en minstepensjonist. Blir du ufør før du har blitt 26 år, får du noe ekstra fra Nav, men det blir uansett ikke nok til å leve av. Inntekt fra deltidsjobber teller positivt, men er ingen erstatning for flere år med fulltidsjobb.

Økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim. Foto: TV3/Siri Marte Kvernes/NTB Scanpi
Hallgeir Kvadsheim, kjent fra “Luksusfellen” på TV3, forklarer hvorfor uføreforsikring er viktig – selv om man er ung. Foto: TV3/Siri Marte Kvernes/NTB Scanpi

Sikkerhetsnett

Jeg anbefaler alle unge å skaffe seg et økonomisk sikkerhetsnett i form av en uførepensjon. Hvis du ikke er i stand til å jobbe mer enn 50 prosent, vil uførepensjonen gi det månedlige utbetalinger frem til du blir 67 år. Det vil kunne utgjøre en stor forskjell i hverdagen.

Noen selskaper tilbyr også uføreprodukter som gir engangsutbetaling (eventuelt med månedlige forskudd i påvente av å bli erklært varig ufør). Disse ordningene er først og fremst ment å dekke eventuell boliggjeld, og det er et krav at du blir erklært minst 50 prosent ufør livet ut. Det er verdt å vite at det skal veldig mye til for at legen og Nav sier at en ung person aldri vil bli i stand til å jobbe mer enn to dager per uke.

Prisen på uførepensjon avhenger blant annet av alder og hvor stor utbetaling du vil ha (forsikringssum). For unge koster det rundt 250 kroner i måneden for en uførepensjon som vil gi 5 000 kroner i måneden hvis man blir 100 prosent ufør. Utbetalingene kommer så lenge man er ufør og helt til alder 67 år.

Kjøp mens du er ung og frisk

En annen god grunn til å skaffe seg uførepensjon mens man er ung er rett og slett at man generelt sett er friskere enn en eldre person. Dermed er det mindre risiko for at forsikringsselskapet legger inn unntak eller øker prisen på grunn av helsesituasjonen din. Hvis man for eksempel har hatt visse psykiske plager tidligere i livet, kan forsikringsselskapet si at du ikke får erstatning hvis de samme plagene kommer tilbake senere i livet.

For foreldre kan det være smart å kjøpe barneforsikring i et selskap som har uførepensjon i pakken og ikke krever ny helseerklæring hvis barnet vil beholde uførepensjonen selv om barneforsikringen opphører (ved fylte 26 år).

Dekket på jobben?

Mange får ulike ordninger sponset av arbeidsgiver. Det er flott, men det er smart å bruke litt tid på å sette seg inn i det jobben tilbyr. På 1980- og 90-tallet var det vanlig at ansatte hadde en pensjonsforsikring som også dekket uførhet. Nå er det kun pensjonssparing som er pålagt arbeidsgiver, uføredekningen er frivillig.

Mange bedrifter sier de har gode ordninger, men ofte er det bare snakk om dekning for yrkesskader. Du får altså bare erstatning hvis du blir skadet i en ulykke på jobben, ikke hvis du blir påkjørt eller får psykiske problemer. For øvrig får fagorganiserte ofte tilbud om gode forsikringsordninger. Sjekk disse!

Hvor stor bør uførepensjonen være?

Dette spørsmålet henger blant annet sammen med nåværende og forventet fremtidig inntekt – og om man har uførepensjon gjennom jobben.

En tommelfingerregel er at uførepensjonen bør utgjøre rundt 15–20 prosent av inntekten man hadde før man ble ufør (selskapene setter en grense for hvor stor uførepensjon man kan kjøpe i forhold til det man tjener). Studenter uten særlig inntekt behandles spesielt og kan gjerne få opptil rundt 8 000 kroner månedlig i uførepensjon. Merk at det er under 5 prosent skatt på utbetalingene.

Sist oppdatert: