Båt i utlandet.

Sjekk reglene før båtferien i utlandet

En ny havn kan bety helt andre krav til deg og farkosten.

Senioringeniør Heidi Therese Bless i Sjøfartsdirektoratet
Heidi Therese Bless

Etter to år med båtferie «innaskjærs», frister det kanskje å sette kursen over grensen. Men hvilke regler gjelder for sjøfarende i utlandet? Senioringeniør Heidi Therese Bless i Sjøfartsdirektoratet opplyser at de får mange spørsmål om bruk av egen eller leid båt utenfor norsk farvann.

– Det er ikke lett å vite hvilke regler som gjelder. Hvert land opererer med egne, nasjonale sertifikater og har sine egne lover og forskrifter, sier Bless. Hun legger til at sertifikatkravene varierer så mye fra land til land at Sjøfartsdirektoratet ikke klarer å holde en oppdatert oversikt.

– Derfor bør du selv kontakte de lokale sjøfartsmyndighetene eller utleiefirmaet og be om informasjon om hvilke krav som gjelder i landet du vil reise til. Merk at reglene kan være forskjellige avhengig av om du bruker egen båt eller om du satser på leie, sier Bless.

Senioringeniør Heidi Therese Bless i Sjøfartsdirektoratet
Heidi Therese Bless

Anbefaler det internasjonale båtførersertifikatet

En felles problemstilling for båtbruk i utlandet er at de norske fritidssertifikatene, båtførerbevis og fritidsskippersertifikat ikke alltid er tilstrekkelig. Det tryggeste er å skaffe seg det internasjonale båtførersertifikatet (ICC).

– ICC omtales i Norge som internasjonalt båtførersertifikat. Det gir deg rett til å føre fritidsbåt i land som har akseptert ICC som båtførerbevis, forklarer Bless. Hun legger til at mange tror ICC tilsvarer EUs førerkort for biler, som alle land innenfor EU/EØS er forpliktet til å akseptere. Det er ikke tilfellet.

– Hvert enkelt land avgjør selv om de godtar ICC. Det er likevel det nærmeste vi kommer et internasjonalt sertifikat for fritidsbåtskippere. Derfor er det et verdifullt dokument for deg som ferdes med båt i utlandet, sier senioringeniøren. Hun opplyser at cirka 1 350 nordmenn har skaffet seg sertifikatet.

Omfatter praktisk prøve

Kristina Knutson, båtansvarlig i Gjensidige
Kristina Knutson i Gjensidige

For å få ICC må du bestå den norske båtførerprøven. I tillegg må du gjennomføre en praktisk prøve på motorbåt eller seilbåt. Flere norske kurssentre tilbyr denne prøven, opplyser Bless. Hun presiserer  at hvert enkelt land bestemmer hvor stor båt du kan føre med ICC.

– I Norge har ICC samme begrensning som båtførerbeviset, og gjelder dermed for båter inntil 15 meter. Andre land kan ha andre bestemmelser, så det er viktig å sjekke hvilke rettigheter ICC gir der du skal ferdes.

ICC er utstedt i henhold til FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) resolusjon nr. 40. 23 land har vedtatt resolusjonen:

Belgia, Bulgaria, Finland, Hviterussland, Irland, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxemburg, Polen, Tyskland, Nederland, Norge, Romania, Serbia, Slovakia, Sveits, Storbritannia, Sør-Afrika, Tsjekkia, Ukraina, Ungarn, Østerrike. I tillegg kommer land som godtar ICC uten å ha vedtatt resolusjon nr. 40.

Du finner mer informasjon om ICC på Sjøfartsdirektoratets nettsider.

Kristina Knutson, båtansvarlig i Gjensidige
Kristina Knutson i Gjensidige

Sjekk forsikringen før avreise

Når du planlegger båtferie i utlandet, bør forsikring stå på sjekklisten. Gjelder den i landet eller landene du skal oppholde deg i, eller må den utvides hvis du for eksempel skal på båtferie utenfor sesong?

– Som Gjensidige-kunde er du dekket hele året i hele Europa inntil 200 nautiske mil fra land, opplyser Kristina Knutsen, båtansvarlig i Gjensidige.

Hvis du leier båt, skal den være forsikret av selskapet eller personen du leier av. Her bør du sjekke hva forsikringen dekker og hvilke egenandeler som gjelder, er ekspertens råd. 

Hun understreker at du alltid må følge sjøloven og reglene som gjelder. Det gjelder uansett hvor du er og om du leier eller eier farkosten.

– Du kan bli ansvarlig for skader som følge av at du var uaktsom og for eksempel ikke fulgte fartsanvisningen på stedet, sier Knutsen.

Sist oppdatert: