Misfornøyd mann stående ved siden av en bil.

Slik klager du på bilkjøpet

Hva kan du klage på hvis du er misfornøyd med den nye bilen? Og hvordan skal du gå frem?

Thomas Iversen i Forbrukerrådet
Thomas Iversen

De fleste bilhandler går smertefritt. Likevel er det mange som ender med konflikt. Hvert år behandler Forbrukertilsynet over 2 000 tvister, mens Forbrukerrådet får over 5 000 henvendelser om kjøp og salg av bil.

– Disse tallene overlapper noe, men vi kan trygt si at det ofte oppstår uenighet mellom kjøper og selger, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet

Er du misfornøyd med ny- eller bruktbilkjøpet, har du gode muligheter til å klage. Men rettighetene dine varierer noe, avhengig av hvem som solgte den. Hvis selger er en privatperson, er handelen regulert av kjøpsloven. Hvis selger er en forhandler eller en privatperson som solgte bilen sin via formidling hos en forhandler, gjelder forbrukerkjøpsloven.

– Det skal mer til for å nå frem med en klage når du har kjøpt bil av en privatperson enn av en forhandler, spesielt etter 1. januar 2024. Da ble kjøpers rettigheter i forbrukerkjøpsloven styrket ytterligere, sier Iversen.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet
Thomas Iversen

Dette kan du klage på

Du kan ikke klage på normal slitasje (ut fra bilens alder og bruksmønster) og feil som skyldes ytre påvirkning, for eksempel startvansker i svært kaldt vær. Eller hvis du feilberegnet behovet ditt.

En klage må bunne i en feil eller mangel i juridisk forstand. Det vil si at bilens tekniske stand ikke er slik du ble opplyst om og avtalte med selger – fortrinnsvis i en kontrakt og eventuelt e-poster eller tekstmeldinger.

– Hvis du ikke har avtalt noe skriftlig, skal bilen være slik du normalt kan regne med ut fra alder, bruk, kjørelengde og liknende. Jo eldre bilen er, jo lengre den er kjørt og jo billigere den er, dess mindre kan du forvente av den, sier Iversen.

Retten til å klage når du kjøper bil privat

Hvis bilen er i dårligere stand enn du kunne forvente, er dette de viktigste reglene når selger er en privatperson: 

  • Du har reklamasjonsrett (klagerett) i to år.
  • Bilen kan selges «som den er». Da kan du bare klage hvis selger har holdt tilbake eller gitt feil opplysninger som kunne ha påvirket kjøpet – og hvis bilen er i vesentlig dårligere stand enn du kunne forvente ut fra bilens pris, alder og kilometerstand.
  • Du må klage innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen.

Retten til å klage når du kjøper bil av forhandler

Dette er det viktigste du må vite når selger er en forhandler:

  • Du har reklamasjonsrett i fem år.
  • Selger har bevisbyrden i to år. Hvis det oppstår en feil innen to år etter kjøpet, skal det antas at den var der ved overtakelsen. Selger må eventuelt bevise at det ikke er tilfellet.
  • Er bilen så ny at fabrikkgarantien fortsatt gjelder? En garanti må gi bedre rettigheter enn dem du har, for eksempel ved at den dekker flere feil eller gjør det lettere for deg å nå frem med et krav.
  • Bilen kan ikke selges «som den er». Men selger kan fraskrive seg ansvar for feil/mangler som du har blitt klart og tydelig informert om i for eksempel tilstandsrapporten.
  • Du må klage innen rimelig tid. Lovens frist er to måneder etter at du oppdaget feilen. 

Dette kan du kreve i en klage

Hva kan du kreve? Det avhenger til en viss grad av om selger er privatperson eller forhandler.

Reparasjon/utbedring. Selgere har rett og plikt til å fikse feil de har ansvar for. Det gjelder både private selgere og forhandlere. En forhandler får i utgangspunktet bare ett reparasjonsforsøk, men flere hvis dét er «rimelig».

Omlevering. Omlevering er å levere en annen bil i stedet for å reparere den som er mangelfull. Dette er vanligst ved kjøp av nye biler, og er noe som du i utgangspunktet ikke kan kreve ved kjøp av en privatperson. Omlevering kan kombineres med prisavslag hvis den nye bilen ikke har like gode spesifikasjoner som den opprinnelige.
 
Prisavslag. Dette kan du kreve hvis feilen ikke lar seg fikse eller hvis bilen har en restmangel etter reparasjonen. I utgangspunktet skal avslaget tilsvare beløpet som bilen taper seg i verdi som følge av feilen. 

Heving. Hvis selger (privat eller forhandler) har brukt opp reparasjonsforsøkene sine, kan du heve kjøpet i stedet for å få prisavslag. Ved kjøp av forhandler, er kravet for heving at feilen ikke er uvesentlig. Ved handel mellom private, er kravet en vesentlig mangel. En forhandler må bevise at feilen ikke er uvesentlig. Ved en privat handel er det kjøper som må bevise at feilen er vesentlig. Forskjellen er enkelt sagt at det skal mindre til for at en feil er ikke uvesentlig enn at den er vesentlig.

Erstatning. Du kan ha rett til å få erstattet nødvendige og dokumenterte utgifter du har hatt som følge av at bilen har vært mangelfull. Du trenger kvitteringer for å dokumentere utgiftene.

Slik går du frem når du vil klage på et bilkjøp

Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet får mange saker på bordet. Men regelen er likevel at kjøper og selger ordner opp seg imellom, ifølge Iversen. 

– Når du vil klage på bilkjøpet, anbefaler vi at du begynner med telefon eller e-post til selger. Gjør rede for problemet i en saklig og høflig tone, så er sjansen stor for at det løser seg uten konflikt, råder han. 

Hvis selger ikke vil rette feilen, bør du sende en formell klage. Du kan klage muntlig og skriftlig – i e-post, på chat og via kontaktskjema på selgerens nettside. Eller du kan bruke Forbrukerrådets mal for klagebrev.

Hvis også denne henvendelsen blir avvist, kan du klage saken inn til Forbrukertilsynet < https://www.forbrukertilsynet.no/send-sak-til-mekling >. Dette gjelder både ved handler mellom privatpersoner og privatpersoner og forhandler. Hvis saken ikke løser seg der, kan du i de fleste tilfeller be om at saken behandles i Forbrukerklageutvalget

Be om tilstandsrapport før du kjøper bilen

Jan Fleinsjø
Jan Fleinsjø i Gjensidige

Selv om du kan klage i etterkant, er det best å unngå et dårlig kjøp, påpeker bilekspert Jan Fleinsjø i Gjensidige. Hans råd er å få bilen sjekket av et uavhengig verksted.

– De vil gi deg en tilstandsrapport – som ikke bør avvike spesielt mye fra selgerens beskrivelse, sier Fleinsjø. 

I tillegg gir han disse tipsene: 

Prøvekjør bilen nøye: Kjør den ved lav og høy hastighet. Sjekk at bremsene tar godt, at bilen ligger godt på veien og at rattet ikke rister. Hører du ulyder, for eksempel når du kjører over fartsdumper?  

Test parkeringssensorer, ryggekamera, cruisekontroll, filskiftassistent og så videre. Prøv alle hendler og knapper. Husk at bruktimporterte biler kan mangle utstyr vi regner som standard i Norge. 

Sjekk lading og batteri: Sjekk at elbilen lader og at ladeporten fungerer som den skal. Er det snakk om en eldre elbil, bør du vurdere å få batteriet testet. Lademønsteret til tidligere eiere kan påvirke batterihelsen. Rust på bremseskiver er også et kjent problem på elbiler. 

Sjekk serviceheftet og kilometerstanden: Sjekk serviceheftet (som stadig oftere er digitalt). Det sier mye om hvordan tidligere eiere har behandlet bilen. Bruk også Statens vegvesens tjeneste for å sjekke om kilometerstanden er riktig. 

Sjekk at bilen ikke har heftelser: Dette kan du gjøre på nettsidene til Brønnøysundregistrene. 

Les kontrakten nøye. Kontrakt bør du ha! Sjekk at den har med det som er viktig (bruk for eksempel Forbrukerrådets eller NAFs kontrakter som referanse). Hvis noe er uklart eller virker urimelig, bør du sjekke det opp mot regelverket eller be om hjelp.

Jan Fleinsjø
Jan Fleinsjø i Gjensidige

Sist oppdatert: