Skolevei. Barn med skolesekk.

Syv av ti foreldre synes barnas skolevei er trygg

Overraskende mange foreldre er trygge på barnas skolevei. Likevel synes nesten en av fem foreldre den ikke er trygg nok, viser undersøkelse.

Bjarne Rysstad
Bjarne Rysstad

I Gjensidiges samfunnsundersøkelse, utført av Ipsos i 2017, kommer det frem at kun 5 prosent synes skoleveien er meget utrygg. Mens, 13 prosent synes den er ganske utrygg.

– Vi hadde trodd at flere foreldre skulle synes at skoleveien var utrygg. Men det er jo en hyggelig overraskelse at de fleste foreldre ikke bekymrer seg så mye som vi trodde, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Av de 530 foreldrene med barn i skolealder som har svart på undersøkelsen, er det flere kvinner enn menn som anser skoleveien som utrygg, mens de yngste foreldrene opplever den som tryggere enn de litt eldre foreldrene.

– Det har vært en betydelig satsing på tryggere veiere i Norge de seinere årene. Dette kan være ett av flere bidrag til at foreldre flest føler seg trygge, tror kommunikasjonssjefen.

Bjarne Rysstad
Bjarne Rysstad

Må du kjøre barna til skolen?

Rysstad påpeker at de utrygge foreldrene paradoksalt nok kan bidra til å gjøre skoleveien farligere enn nødvendig.

– Det er grunn til å tro at mange av foreldrene som synes skoleveien er utrygg, velger å kjøre barna til skolen. Dermed er de selv med på å gjøre veien mer trafikkert, og dermed farligere, sier Rysstad.

Han sier han har forståelse for at foreldre velger å kjøre barna til skolen hvis skoleveien oppleves som utrygg. Han oppfordrer imidlertid flest mulig til å la barna gå selv.

– Må du kjøre barna til skolen, så stopp i hvert fall på et trygt sted et stykke unna skolen når du slipper dem av, oppfordrer Rysstad.

Har du riktig barneforsikring?

Sist oppdatert: