Ung jente får overrakt bilnøkler av forelder. L-skilt bakpå bilen.

Øvelseskjøring: Hvis man er i tvil, skal man la være

Tenk deg at du sitter komfortabelt i passasjersetet, imponert over hvor flink tenåringsdatteren har blitt bak rattet. Så slår det deg: Hun var ute med venner til langt på natt.

Du vet ikke om det var alkohol eller andre rusmidler inni bildet. Tvilen på om dette var den beste tiden for øvelseskjøring sniker seg innpå idet du skimter en politikontroll lenger frem.

Hva står på spill – for både deg og datteren din?

Både fører og ledsager vil siktes

Runar Karlsen, fagdirektør i Politidirektoratet.
Runar Karlsen

Fagdirektør Runar Karlsen i Politidirektoratet viser til vegtrafikkloven § 26, som regulerer forholdet mellom fører og ledsager: «Ved øvingskjøring anses lærer eller ledsager som fører av motorvognen. Det som er bestemt i eller i medhold av kap. II og §§ 2122 og 22 a), gjelder likevel også for eleven».

– En fører som er beruset vil anses for å bryte vegtrafikkloven, uavhengig av om vedkommende har førerkort eller ikke og uavhengig av om det er øvelseskjøring eller ikke. Dessuten vil ledsager siktes for kjøring i påvirket tilstand, fordi ledsager også anses som fører av kjøretøyet her, sier Karlsen.

– Begge vil med andre ord siktes for kjøring i påvirket tilstand og bli dømt, alt etter hvor stor påvirkningen er til fengsel/bot, sperrefrist for eleven og tap av førerrett for ledsager.

Runar Karlsen, fagdirektør i Politidirektoratet.
Runar Karlsen

Tvil = ikke øvelseskjøre

Vegtrafikkloven sier at ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når man ikke er skikket, for eksempel dersom en er beruset av alkohol eller narkotika.

– Rådet fra politiet er enkelt og gjelder både fører og ledsager: Kombinasjon med inntak av rusmidler og kjøring er ulovlig og kan medføre streng straff og økt fare for ulykke. Er du i tvil, så venter du med å kjøre til dagen etterpå, sier fagdirektøren.

Rådet understøttes av seniorrådgiver Lars-Inge Haslie i Statens vegvesen. Hvis man i det hele tatt er i tvil, skal man ikke øvelseskjøre, gjentar han.

– Videre blir det mer et valg for hvordan man vil oppdra barnet sitt. Skal man begrunne at det ikke skal øvelseskjøres fordi man er i tvil, eller skal man se etter tegn og symptomer for å avsløre rusbruk? Her er det ulike strategier, fra den gode samtalen til avsløring og straff, sier Haslie, og viser til tegn og symptomer på rusmiddelbruk.

Trolig ikke et stort antall

Saker med øvelseskjøring har ikke egen statistikkgruppe i straffesakssystemet, noe som ikke gjør det mulig å trekke ut antall/utvikling av saker. Men basert på inntrykk er ikke antallet stort, opplyser Politidirektoratet.

Heller ikke Haslie er kjent med at Statens vegvesen har identifisert øvelseskjøring i ruspåvirket tilstand som et særskilt problem, hverken i ulykkesgranskning eller kontrollsammenheng.

– Men det hender at det blir avslørt. Og at det skjer i det hele tatt er et problem, sier han.

Foreldre må gå foran som gode eksempler

Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.
Arne Voll

Mange av de alvorligste trafikkulykkene skyldes høy fart, ofte med yngre sjåfører bak rattet. Påminnelsen kommer fra kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

– I tillegg er det mange hendelser relatert til ulike rusmidler. Foreldre er og skal være forbilder for ungdommen. Derfor må vi gå foran som gode eksempler når det kommer til å vise sunne og gode holdninger rundt bilkjøring, sier han.

Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.
Arne Voll

– Alkohol og øvelseskjøring hører ikke sammen

Sett av tid på forhånd og planlegg øvelseskjøring i forkant, oppfordrer Voll.

– Jeg har selv to sønner som har øvelseskjørt med meg de siste årene, og som nå har fått sertifikat og blitt flinke sjåfører. Begge brukte Gjensidiges øvelseskjøringsapp og var veldig fornøyde med den. Da hadde de noe å strekke seg etter på vei mot lappen.

Selv opplevde han at litt lengre turer med ungdommene ble til fine turer med gode samtaler. Også samtaler om høy fart og bruk av alkohol og rusmidler.

– Alkohol og øvelseskjøring hører ikke sammen, de står så langt ifra hverandre som det er mulig å komme. Det vil jeg tro de aller fleste foreldre er enige i. Oppfordringen er den samme uansett om det dreier seg om øvelseskjøring eller kjøring tett på dagen etter en fest; la bilen stå, avslutter kommunikasjonssjefen ettertrykkelig.

Sist oppdatert: