Hopp til innhold
Illustrasjonsfoto Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Ansatte skal ha pensjon gjennom arbeidsgiver, og OTP er den lovpålagte og obligatoriske delen av innskuddspensjon, med 2 % sparing.

Dette får du hos oss

Enkel rapportering

Vi henter informasjon om ansatte direkte fra a-meldingen.

Uavhengig forvaltning

Vi har ikke egne fond, men velger de som er best for kundene våre.

Avkastning

God avkastning er viktig. Vi har konkurransedyktig avkastning og er i toppsjiktet i mange av bransjens rangeringer.

Hvem må ha obligatorisk tjenestepensjon?

Pensjonssparingen på 2 % blir ikke trukket fra lønnen, men kommer i tillegg.

Bedrifter og foretak som oppfyller ett eller flere av punktene nedenfor må ha innskuddspensjon:

  • minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling
  • minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 % eller mer av full stilling eller
  • personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 % eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk

Foretak er aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlig selskap, enkeltpersonforetak og ethvert annet rettssubjekt som har arbeidstaker i sin tjeneste.

OTP i detaljer

OTP er den lovpålagte delen av innskuddspensjon. Målet med pensjonsordningen, er å sikre sparing til den enkelte, utover folketrygdens ytelser.

Dette er lovpålagt

Spar 2 % av ansattes bruttolønn (OTP)

Bedriften plikter å spare minimum 2 % av den ansattes bruttolønn opp til 12 G til pensjon.

Innmelding fra første arbeidsdag

Ansatte skal meldes inn i pensjonsordningen med virkning fra første arbeidsdag.

Innskuddsfritak

Pensjonsordningen skal inkludere innskuddsfritak. Det betyr at pensjonsleverandøren viderefører sparingen så lenge en ansatt er arbeidsufør.

Dette er en lovpålagt forsikring for alle bedrifter som har innskuddspensjon. Det er bedriften som betaler for sparing i perioden den ansatte mottar sykepenger. Hvis den ansatte blir langvarig syk utover 12 måneder eller blir uføretrygdet, trer innskuddsfritaket inn og pensjonsleverandøren overtar ansvaret for sparingen frem til den ansatte er tilbake i arbeid.

Illustrasjonsfoto

Innskuddspensjon

Velg å spare en høyere sparesats enn 2 % – inntil 7 % av lønn opp til 12 G og i tillegg inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G.

Illustrasjonsfoto dette sier kundene våre

Dette sier kundene våre

Vi elsker fornøyde kunder, og her ser du hva noen av dem sier om oss.

Gode grunner til å velge oss

Mange år i markedet har gjort oss rågode på pensjon. Vi er stolte av å ha konkurransedyktig avkastning, bransjens beste omdømme og veldig fornøyde kunder.

Illustarsjonsfoto a-melding

A-meldingen sparer oss for mye tid

Det blir riktig hver måned, og ikke bare etter en årlig oppdatering for de ansatte. Det blir også generelt mindre feil, forteller Nina Kroghrud i Avella.

Illustrasjonsfoto pensjon fra første krone

Pensjon fra første krone

Lovendringen i 2022 er gode nyheter for ansatte med innskuddspensjon. Alle som får lønn, får også pensjon.

Usikker på hva du trenger til de ansatte?

Pensjon er lovpålagt, men det er også et viktig ansattgode som hjelper bedriften med å tiltrekke og beholde de flinkeste folka. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Pensjon og forsikring er et viktig ansattgode.