Hopp til innhold
Illustrasjonsfoto Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Ansatte skal ha pensjon gjennom arbeidsgiver, og OTP er den lovpålagte og obligatoriske delen av innskuddspensjon, med 2 % sparing.

Dette får du hos oss

Enkel rapportering

Vi henter informasjon om ansatte direkte fra a-meldingen.

Uavhengig forvaltning

Vi har ikke egne fond, men velger de som er best for kundene våre.

Avkastning

God avkastning er viktig. Vi har konkurransedyktig avkastning og er i toppsjiktet i mange av bransjens rangeringer.

Hvem må ha obligatorisk tjenestepensjon?

Pensjonssparingen på 2 % blir ikke trukket fra lønnen, men kommer i tillegg.

Bedrifter og foretak som oppfyller ett eller flere av punktene nedenfor må ha innskuddspensjon:

  • minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling
  • minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 % eller mer av full stilling eller
  • personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 % eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk

Foretak er aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlig selskap, enkeltpersonforetak og ethvert annet rettssubjekt som har arbeidstaker i sin tjeneste.

OTP i detaljer

OTP er den lovpålagte delen av innskuddspensjon. Målet med pensjonsordningen, er å sikre sparing til den enkelte, utover folketrygdens ytelser.

Dette er lovpålagt

Bedriften plikter å spare minimum 2 % av den ansattes bruttolønn opp til 12 G til pensjon.

Ansatte skal meldes inn i pensjonsordningen med virkning fra første arbeidsdag.

Pensjonsordningen skal inkludere innskuddsfritak. Det betyr at pensjonsleverandøren viderefører sparingen så lenge en ansatt er arbeidsufør.

Dette er en lovpålagt forsikring for alle bedrifter som har innskuddspensjon. Det er bedriften som betaler for sparing i perioden den ansatte mottar sykepenger. Hvis den ansatte blir langvarig syk utover 12 måneder eller blir uføretrygdet, trer innskuddsfritaket inn og pensjonsleverandøren overtar ansvaret for sparingen frem til den ansatte er tilbake i arbeid.

Usikker på hva du trenger til de ansatte?

Pensjon er lovpålagt, men det er også et viktig ansattgode som hjelper bedriften med å tiltrekke og beholde de flinkeste folka. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Pensjon og forsikring er et viktig ansattgode.