Prosjektforsikring

Prosjektforsikringen er en fleksibel og omfattende forsikring som kan tegnes for alle typer bygg-, anlegg- og montasjeprosjekter.

Er du usikker på hva bedriften trenger av forsikringer? Prøv den enkle veilederen vår og se hva som er vanlig for liknende bedrifter 

Gå til veilederen

Default

Om prosjektforsikring

Prosjektforsikringen trygger de økonomiske interessene til både entreprenør og byggherre.
Du kan velge mellom to forskjellige løsninger:

 • Prosjekt årsforsikring: Forsikrer alle prosjekter en entreprenør jobber med
 • Prosjekt enkeltanlegg: Forsikrer enkeltprosjekter

Forsikringen omfatter utførte bygge-, anleggs-, installasjons- og monteringsarbeider. Også materialer og utstyr som er losset på forsikringsstedet og skal inngå i prosjektet, er omfattet.

Forsikringen omfatter også

 • Utgifter til riving, rydding og merutgifter til destruksjon/midlertidig
 • Lagring av giftige eller miljøfiendtlige rester av skadede ting med inntil 3 millioner kroner
 • Påbud fra offentlig myndighet med inntil 2 millioner kroner
 • Rekonstruksjon av elektroniske og manuelle arkiver for inntil 1 millioner kroner

Forsikringen kan utvides til å dekke

 • Ekstrautgifter
 • Garantiperiode
 • Brakker og arbeidsutstyr
 • Eksisterende bygning tilhørende byggherre
 • Byggekran
 • Driftstap for byggherre
 • Driftstap for entreprenør

Be om tilbud

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten deres og baserer seg på informasjon dere oppgir i forkant av kjøpet.

 • Hvis dere ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
 • Hvis dere allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene deres.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardiserte, like for alle, og er ikke basert på informasjon dere oppgir. Det gjør det enklere for dere å sammenligne hva forsikringene dekker.

Se alminnelige vilkår for bedrifts- og landbruksforsikringer.

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg

Som en del av Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) jobber vi tett med aktører i bransjen mot visjonen om en skadefri bygg- og anleggsnæring. 

På SfS BA sine sider finner du gode rapporter, enkle veiledere og nyttige verktøy til HMS- og SHA-arbeidet deres.

Gå til sfsba.no