Prosjektforsikring

Prosjektforsikringen er en fleksibel og omfattende forsikring som kan tegnes for alle typer bygg-, anlegg- og montasjeprosjekter.

Er du usikker på hva bedriften trenger av forsikringer? Prøv den enkle veilederen vår og se hva som er vanlig for liknende bedrifter 

Gå til veilederen

Default

Om prosjektforsikring

Prosjektforsikringen trygger de økonomiske interessene til både entreprenør og byggherre.
Du kan velge mellom to forskjellige løsninger:

 • Prosjekt årsforsikring: Forsikrer alle prosjekter en entreprenør jobber med
 • Prosjekt enkeltanlegg: Forsikrer enkeltprosjekter

Forsikringen omfatter utførte bygge-, anleggs-, installasjons- og monteringsarbeider. Også materialer og utstyr som er losset på forsikringsstedet og skal inngå i prosjektet, er omfattet.

Forsikringen omfatter også

 • Utgifter til riving, rydding og merutgifter til destruksjon/midlertidig
 • Lagring av giftige eller miljøfiendtlige rester av skadede ting med inntil 3 millioner kroner
 • Påbud fra offentlig myndighet med inntil 2 millioner kroner
 • Rekonstruksjon av elektroniske og manuelle arkiver for inntil 1 millioner kroner

Forsikringen kan utvides til å dekke

 • Ekstrautgifter
 • Garantiperiode
 • Brakker og arbeidsutstyr
 • Eksisterende bygning tilhørende byggherre
 • Byggekran
 • Driftstap for byggherre
 • Driftstap for entreprenør