Bilde av et tak på et borettslag

Vedlikehold av taket: Unngå lekkasjer og skader

Når våren kommer, er det lurt å vende blikket oppover. Dette kan spare borettslaget og sameiet for uforutsette utgifter.

Bilde av Ole Bjørn Leganger-Krogstad er risikorådgiver og tidligere takstmann i Gjensidige
Ole Bjørn Leganger-Krogstad

Nå slipper vinteren gradvis taket. Etter hvert som snøen smelter og temperaturene stiger, avslører våren mulige skader og slitasje som kan ha oppstått i løpet av vintermånedene. Da er det viktig å inspisere taket for mulige mangler.

– I tillegg til ytre påkjenninger, blir takmaterialene eldre for hver dag som går, sier risikorådgiver i Gjensidige, Ole Bjørn Leganger-Krogstad.

Han mener sameier og borettslag bør ha som mål å inspisere taket nøye to ganger i året, gjerne før og rett etter vinteren.

Bilde av Ole Bjørn Leganger-Krogstad er risikorådgiver og tidligere takstmann i Gjensidige
Ole Bjørn Leganger-Krogstad

Viktig å etablere gode rutiner

Bilde av Anders Stensrud som er byggteknings rådgiver i Huseiernes Landsforbund
Anders Stensrud

I borettslag og sameier er det viktig å sørge for at eiendommen holdes ved like. Blant de mange vedlikeholdsoppgavene er taket en av de viktigste å prioritere. Derfor er det viktig å planlegge og gjennomføre regelmessig inspeksjon og vedlikehold av takene på eiendommen.

Leganger-Krogstad sier at grunnet hyppig utskiftning av styreledere og utfordringer ved tilkomst til takområder, er det essensielt å ha avtaler om vedlikehold på alle fronter når det gjelder bygget.

Han forteller at et beste er å ha vedlikeholdsavtaler på plass, da det gir en form for sikkerhet. Ellers blir det en utfordring å sikre at vedlikeholdet faktisk blir utført.

– På den måten kan man være trygg på at det er kontroll på vedlikeholdet. Enten det er en fast ukentlig inspeksjon eller andre regelmessige oppfølgingsrutiner, sier Leganger-Krogstad.

Anders Stensrud er byggtekninsk rådgiver i Huseiernes Landsforbund. Han mener også det er viktig for sameie og borettslag å etablere gode vedlikeholdsrutiner.

– Tak er ofte konstruksjoner som krever at borettslaget og sameiet samarbeider med vaktmester eller taktekker for å få inspisert og gjennomført vedlikehold på en forsvarlig måte, sier Stensrud.

Han advarer om at dersom det ikke er inngått noen langsiktige vedlikeholdsavtaler med håndverksfirmaer, kan borettslaget eller sameiet bruke mye ressurser på å finne pålitelige firmaer til å bistå dem.

– Mange har også ofte problemer med å opparbeide og gjennomføre gode rutiner rundt vedlikehold som skal utføres årlig.

Bilde av Anders Stensrud som er byggteknings rådgiver i Huseiernes Landsforbund
Anders Stensrud

Nye tak bør også vedlikeholdes

Uavhengig av alder er det viktig å utføre jevnlige inspeksjoner av tak. Selv nyere tak kan ha svake punkter eller skader som kan utvikle seg til større problemer hvis de ikke oppdages og utbedres i tide. 

– Jevnlig vedlikehold bidrar til å sikre at taket er i god stand og beskytter bygningen mot vannlekkasjer og skader. Regelmessig vedlikehold bidrar også til å forlenge levetiden på taket, sier Stensrud.

Han forteller at vanlig levetid på flatt tak er 25-30 år, dersom det er godt vedlikeholdt, mens levetid på tak med taktekking av betongtakstein eller teglstein kan være opp til 40-60 år dersom det er godt vedlikeholdt.

Dersom det oppstår lekkasjer, bør man notere ned sted, omfang og tidspunkt. 

– Det kan være til god hjelp å finne ut hvordan værforholdene var i tiden før skaden oppsto. Informasjon om været kan også ofte være avgjørende for å finne skadeårsaken.

Økonomisk på sikt

– Fordelen med jevnlig vedlikehold er jo at det unngås større følgeskader. Vanninntrenging fører ofte til at konstruksjoner må åpnes og tørkes. Fuktskader er ofte tidkrevende og kostbare samt medfører vesentlig ulempe for beboerne, forteller Stensrud.

Fuktskader som oppstår grunnet manglende vedlikehold er som ofte noe borettslag og sameiet må dekke selv og det fører også til dårligere likviditet.

– Ved å planlegge at taket må skiftes ut skaper man forutsigbarhet som gjør at det er lettere å lage realistiske vedlikeholdsbudsjetter. Dette gjør at husleien til beboerne kan være tilnærmet uendret ved større vedlikeholdsarbeid.

Hva dekker forsikringen?

Bilde av Jørn André Johansen, han er skadeforebygger i Gjensidige
Jørn André Johansen i Gjensidige

Taket er en del av boligens fasade. Det regnes som en slitedel som trenger vedlikehold og – etter hvert – utskifting.

– Forsikringen dekker ikke skader på selve taket med mindre det dreier seg om en plutselig og uventet hendelse, som for eksempel at et tre velter over bygningen i en storm, sier skadekontroller i Gjensidige, Jørn André Johansen.

Du kan imidlertid få erstatning for følgeskader. Gjensidiges forsikringspakke for borettslag og sameier dekker følgeskader ved utett bygning så lenge den utette bygningskomponenten ikke er eldre enn 40 år.

Dette betyr at man får erstatning hvis vann trenger inn gjennom tak eller vegg og fører til skade. Siden borettslaget eller sameiet har vedlikeholdsansvar for å holde tak og vegger tett, dekkes ikke reparasjoner av selve utettheten av forsikringen.

– Det er viktig å redusere risikoen for slike skader. Derfor sier sikkerhetsforskriftene våre at du skal holde bygget ved like. Dette inkluderer taktekkingen, takrennene, sluk og så videre, sier Johansen.

Bilde av Jørn André Johansen, han er skadeforebygger i Gjensidige
Jørn André Johansen i Gjensidige

Sist oppdatert: