Traktor av typen John Deere 6120M AutoPowr.

Nå må traktorer også gjennom EU-kontroll

Kravet er gjeldende fra 2023 og omfatter hurtiggående traktorer.

Traktorer registrert for hastigheter over 40 kilometer i timen,registrert første gang 1. juli 2005 eller senere og med tillatt totalvekt over 3500 kilo må nå gjennom periodisk kjøretøykontroll. EU-kontroll skal finne sted fire år etter første registreringsdato og deretter annethvert år.

Du kan enkelt sjekke om traktoren din er omfattet av påbudet og til hvilken frist på Statens vegvesens nettsider. Hvis traktoren kun brukes i egen primærnæring, kan du få unntak fra kontrollen.

– Krav om EU-kontroll av hurtiggående traktorer følger av et EU-direktiv som Norge var forpliktet til å implementere. Statens vegvesen mener det er bra for trafikksikkerheten at kontrollordningen også omfatter hurtiggående traktorer, ved at feil som påvirker sikkerhet og miljø blir avdekket og utbedret, sier sjefingeniør Leif Magne Halvorsen ved Statens vegvesen.

Tryggere trafikk og trygghet for bruker

Skadeforebygger Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige.
Per-Asbjørn Andvik

Skadeforebygger Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige er svært positiv til påbudet. Han poengterer at det er blitt til for hver enkelt brukers sikkerhet, og ikke for å tjene hverken staten eller forsikringsselskapene.

– Traktorene blir stadig større, tyngre og utstyrt med mer spesifikk teknologi til høye verdier. Dette presser reparasjonsprisene ved skader oppover. Og husk at selv om vi forsikrer traktoren din, overtar vi ikke ansvaret for den. Vi hjelper til hvis noe skjer, men ansvaret ligger hos brukeren, sier Andvik og legger til:

– Det er en stor verdi du bruker og forvalter.

Fordelene ved det nye kravet er flere, mener skadeforebyggeren. Han trekker frem fire effekter man så langt ser:

– Færre skader og påfølgende reparasjoner, færre driftsstanser og økt sannsynlighet for at traktorens varighet blir lengre. Dette bidrar til trygghet i trafikken og trygghet for brukeren.

Skadeforebygger Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige.
Per-Asbjørn Andvik

Glemt eller droppet kontrollen? Da kan dette bli utfallet

En bilforsikring gjelder selv om bilen ikke er EU-godkjent, men med ett viktig forbehold: Er det årsakssammenheng mellom en påvist mangel og uhellet, kan det føre til redusert erstatning eller avslag fra forsikringsselskapet.

– Og reglene er akkurat de samme for traktorer og traktorforsikring, informerer Andvik.

Les mer om Gjensidiges tre traktorforsikringer

Her får du utført kontroll

Per dags dato er 90 virksomheter godkjent for å utføre EU-kontroll av traktorer, opplyser Leif Magne Halvorsen. Mange av disse er godkjent for å utføre mobile kontroller, som innebærer at kontrolløren kan reise til traktoren for å gjennomføre EU-kontroll – og ikke motsatt.

– Oversikt over de som kan utføre EU-kontroll av traktor finnes på vår hjemmeside. Under «avansert søk» velger du å søke på «Kontrollorgan 05 - EU-kontroll av traktor», sier Halvorsen.

Foto øverst i saken: Felleskjøpet Agri

Sist oppdatert: