Traktor på åker.

Høstonna står for tur: Mange «skal bare»-ulykker med traktor

Flere av dem kunne vært unngått med enkle grep.

Kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige
Pål Rune Eklo

Hvert år mottar Gjensidige mellom 40 og 50 personskader i forbindelse med bruk av traktor.

– Ulykker skjer hele året, men i vår- og høstonna er det mye håndtering av tungt utstyr og mye tid i og rundt traktoren. Vi regner med at det snart melder seg «høstonnskader», sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige
Pål Rune Eklo

Dette er gjengangerne

Spesielt på to områder ser Gjensidige gjengangere i skademeldingene: Ved inn- og utstigning av traktoren og manglende bruk av setebeltet.

– En god del av personskadene oppstår i forbindelse med utforkjøringer og velt i terrenget eller på jordet. Her ser vi tydelig at det kan være helt avgjørende for utfallet om setebeltet har vært brukt, sier Eklo. 

Det andre området er inn- og utstigning av traktoren. En typisk situasjon er å falle ned etter å ha snublet eller hektet seg fast i stigtrinnet, eller at en blir overkjørt av egen traktor.

– Dessverre får vi årlig meldinger om alvorlige personskader og dødsulykker der fører har blitt overkjørt av egen traktor. En stanser traktoren, glemmer å sikre den, hopper ut og blir overkjørt av traktor eller redskap festet til traktoren, sier Eklo.

Eksempler fra skademeldingene

I tillegg er det fortsatt en del «Petter Smart-løsninger» som viser seg å ikke være så smarte, men farlige, ifølge kommunikasjonssjefen.

– Det er kanskje lettere sagt enn gjort, men å ta seg litt bedre tid, og ha en større sikkerhetsmargin, kunne ha forhindret mange av traktorskadene vi får meldt inn, sier Eklo og viser til eksempler fra skademeldingene de har mottatt:

  • Gled på stigtrinnet, falt og slo skulder
  • Tatt av døra ved utstigning
  • Skadet fingre i kraftuttaket
  • Skadet av spett festet til kraftoverføringen
  • Utforkjøringer og velt på jorder eller i terrenget
  • Skadet på grunn av bråstopp etter påkjørsel av stein eller annet i terrenget
  • Klemskader i tilkoblet utstyr eller ved reparasjoner
  • Overkjørt av egen traktor eller tilhenger

Gode pauser er det viktigste

Organisasjonssjef Astrid Solberg i Norges Bondelag.
Astrid Solberg. Foto: Norges Bondelag

Bonden har lange arbeidsdager, er under stort arbeidspress og jobber dessuten ofte alene. Disse faktorene øker risikoen for ulykker, mener Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag.

– Det er en selvfølge at man følger regelverket og alltid bruker setebelte i traktor, noe som er spesielt viktig ved kjøring på vei og i skrånende terreng. Vi anbefaler også at det sørges for godt vedlikehold av traktorene, slik at ikke tekniske forhold ved traktorene utgjør et skadepotensiale. Aller viktigst er det å ta tilstrekkelig med pauser, slik at ikke ulykker skjer fordi man blir for sliten og ukonsentrert, sier Solberg.

I 2020 trådte det generelle påbudet om beltebruk i traktor i kraft. Likevel er manglende bruk av belte årsak i en stor andel av ulykkene som meldes inn. Organisasjonssjefen tror dette har med vaner å gjøre, og at det etter hvert vil bli like utenkelig å kjøre traktor uten setebelte som det er å kjøre bil usikret.

– Å innarbeide nye, gode vaner tar tid. Mange opplever at det er upraktisk å skulle bruke setebeltet når man skal hyppig av og på traktor, for eksempel under steinplukking. Dette er det også unntak for i regelverket, sier hun og avslutter:

– Mange har likevel blitt skikkelig gode på å bruke setebelte, rett og slett fordi det oppleves som en trygghet.

Les mer om forsikring og landbruk

Organisasjonssjef Astrid Solberg i Norges Bondelag.
Astrid Solberg. Foto: Norges Bondelag

Sist oppdatert:

Mer om:

LandbrukMotor