Dame i Ghana som lager mat.

Vedovnen som redder liv og reduserer klimagassutslipp

Matlaging over åpen ild fører til store helseproblemer. Gjennom et Gjensidige-støttet prosjekt i Ghana, får familier bedre helse og økonomi.

Amar Murtaza
Amar Murtaza i Gjensidge

– Det er et paradoks at noe så livsnødvendig som tilberedning av mat utgjør en helsefare. Men ifølge Verdens helseorganisasjon dør det nesten fire millioner mennesker i utviklingsland hvert år på grunn av innendørs forurensing, sier bærekraftsjef Amar Murtaza i Gjensidge.

Røyken fra matlaging over åpen ild eller i en tradisjonell ovn kan føre til lungesykdom og øyeskader. Det er også påvist en sammenheng mellom innånding av giftige gasser og fødselsskader. Kvinner og barn har tradisjonelt mye ansvar i husholdningen. Derfor er de mest utsatt for den helseskadelige røyken.

Amar Murtaza
Amar Murtaza i Gjensidge

Bedre helse og økonomi

I Ashanti-regionen i Ghana jobber organisasjonen The Global Alliance for Clean Cookstoves med å erstatte tradisjonelle ovner med rimelige energieffektive og rentbrennende ovner. Målet er å redusere omfanget av innendørs forurensing og forbedre folks helse. I tillegg bidrar prosjektet til bedre sosiale og økonomiske forhold.

– Prosjektet skaper arbeidsplasser for lokalbefolkningen, som tjener 80 prosent mer enn minstelønnen, sier Murtaza. Han forteller at ovnene blir fremstilt av skrapmetall og selges til subsidierte priser.

Reduserer utslipp av CO2

I tillegg til å forurense mindre, er kjøkkenovnene 40–50 prosent mer energieffektive enn tradisjonelle ovner. Derfor bruker de mindre trekull. Murtaza viser til at en gjennomsnittlig familie i et utviklingsland bruker 20 prosent eller mer av inntekten på brensel.

– Lavere utgifter til brensel frigjør midler til andre formål som mat, utdanning og helsetjenester. I tillegg sparer spesielt kvinner og barn mye tid som de ellers må bruke på å få tak i ved eller kull, sier Murtaza.

Han legger til at prosjektet også har et viktig miljø- og klimaaspekt. Mindre forbruk av trekull og ved fører til mindre avskoging lokalt – og mindre utslipp av klimagasser i atmosfæren.

Dekker FNs bærekraftmål

Gjensidiges innsats for bærekraft retter seg spesielt mot fire av FNs bærekraftmål, hvorav prosjektet i Ghana dekker tre:

Nr. 3: God helse. Hvert år får mer enn 140 000 husholdninger tilgang til rentbrennende ovn.

Nr. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Produksjonen av ovner har skapt over 100 jobber i Ashanti-regionen.

Nr. 13: Stoppe klimaendringene. Prosjektet reduserer utslippene med 220 000 CO2-ekvivalenter årlig.

Bærekraftmål

Reduserer Gjensidiges klimaavtrykk

Det aller viktigste for Gjensidige er å redusere utslippene som selskapets virksomhet fører til.

– Jo færre gjenstander som erstattes, dess mindre blir utslippene og forbruket av naturens ressurser, sier Murtaza.

I tillegg kompenserer Gjensidige for utslipp knyttet til erstatning av skader på biler.

– Unngått CO2-avtrykk er bedre enn et kompensert CO2-avtrykk. Klimakompensasjon er likevel en god og effektiv måte å gjøre opp for utslipp vi ikke kan redusere til null, sier Murtaza. Han forteller at Gjensidige har valgt ovnsprosjektet i Ghana på anbefaling fra CEMAsys. Selskapet hjelper virksomheter som vil ha klimakompensasjon som en del av sin strategi for bærekraft.

Følger gullstandarden

Kjetil-Selmer Olsen i CEMAsys
Kjetil-Selmer Olsen

Seniorrådgiver Kjetil-Selmer Olsen i CEMAsys opplyser at ovnsprosjektet i Ghana er Gold Standard-registrert. Det betyr at det tilfredsstiller strenge krav om blant annet en årlig verifisering av tredjepart.

– Gold Standard er en internasjonalt anerkjent sertifiseringsstandard som i sin tid ble opprettet av World Wildlife Fund (WWF). Standarden stiller høye krav til utslippsreduksjon. I tillegg legger den vekt på kvalitet, bærekraft og samfunnsansvar. Sammem med WWF, står over 70 miljøorganisasjoner over hele verden bak Gold Standard, sier Selmer-Olsen.

Kjetil-Selmer Olsen i CEMAsys
Kjetil-Selmer Olsen

Sist oppdatert:

Mer om:

Økonomi