Mann sjekker garderobe.

Dette sjekker du på ferdigbefaringen

Selv om boligen er splitter ny, kan den ha feil og mangler. Les ekspertenes tips til ferdigbefaringen.

Svein Arne Johnsen
Svein Arne Johnsen

Da du bestemte deg for å kjøpe bolig, hadde du kanskje bare en tomt og et prospekt på glanset papir å forholde deg til. Nå er det tid for ferdigbefaring, og du skal endelig ta ditt nye hjem i øyesyn. Er det blitt så fint og bra som utbyggeren lovet?

Et boligprosjekt består av mange milepæler. Ferdigbefaringen er en av de viktigste. Nå er boligen din i utgangspunktet ferdig og klar for innflytting. Stemmer det, eller er det feil og mangler som må rettes opp før du flytter inn? Det er det din oppgave å sjekke, sier Svein Arne Johnsen.

Som takstmann hjelper han mange boligkjøpere, blant annet i rollen som befaringsekspert for Gjensidige. Kundene er folk som synes det er trygt å ha en kompetent person på sin side i møtet med utbyggerens representant. På befaringen avdekker Johnsen feil og mangler. Videre sjekker han at feilene er rettet på overtakelsen og at kjøperne har fått dokumentasjonen de har krav på.

– Hvis du ikke har byggefaglig kompetanse, er det lett å bli usikker. Hvor skal du se etter feil, hvilke standarder gjelder – og hva kan du kreve? Mange føler seg også litt underlegne i møte med utbyggerens representant, selv om de aller fleste utbyggere er opptatt av å ivareta kundene sine, sier Johnsen.

Svein Arne Johnsen
Svein Arne Johnsen

Vet ikke hvor de skal lete etter feil

Per Christian Mathiesen
Per Christian Mathiesen

Det hender at ferdigbefaringer blir avsluttet uten at det er noe å plukke på. Men som regel har en ny bolig feil og skader som må rettes opp, er Johnsens erfaring. Han får støtte av kollega Per Christian Mathiesen.

– En bolig består av veldig mange deler og diverse materialer som er satt sammen av ulike håndverkere fra forskjellige yrkesgrupper. De jobber ofte under tidspress, ikke minst i innspurten før ferdigstillelsen. Da kan det oppstå feil, konstaterer Mathiesen.

Mange av feilene som befaringsekspertene avdekker, havner i kategorien for slurv. Men det hender også at de finner større og mer alvorlige feil.

– Jo mer du klarer å luke ut på ferdigbefaringen, dess hyggeligere blir overtakelsen og starten på livet i ny bolig, samstemmer Johnsen og Mathiesen.

Per Christian Mathiesen
Per Christian Mathiesen

Sjekkliste før overtagelse

Listeskjøter
Det skal ikke være gliper i listehjørnene

Hva bør kontrolleres på ferdigbefaringen? Denne sjekklisten er ikke uttømmende, men inneholder de viktigste punktene som Gjensidiges befaringseksperter alltid sjekker: 

Vann: Sluk, fall i dusjen, stoppekran, klemring, vannfordelingsskap, synlige rør og koblinger.

– Selv om fall mot sluk er helt avgjørende i våtrom, opplever vi ofte at vannet renner feil vei. Det er også svært viktig å sjekke rørkoblinger. Her vil en lekkasje kunne føre til alvorlige vannskader, sier Mathiesen.

Overflater: Er glass, porselen, fliser, malte flater og parkett pene og uten hakk og merker? Kontroller også himlinger, dører og karmer/terskler.

Gulv og vegger: Disse skal være i vater og lodd. Veggene skal heller ikke «bule» inn eller ut (utover en tillatt feilmargin). Du kan bruke et medbragt vaterpass eller et laservater – eller befaringsekspertens «innebygde» vater.

– Etter en del år i bransjen, lærer vi å avdekke skjevheter med det blotte øye. Ved mistanke om feil, dobbeltsjekker vi med verktøy, sier Johnsen.

Lister: Det skal ikke være tydelige gliper i hjørnene eller i overgangen til vegg eller dør.

– Det kan oppstå sprekker i skjøtene hvis listverket blir montert før det er ordentlig tørt. Utbyggerens svar kan være å fylle sprekkene med fugemasse og male over. Det kan fungere, men du risikerer at problemet kommer tilbake. Det er store kvalitetsforskjeller på overmalbare fugemasser. De billigste produktene tørker raskt ut, og da sprekker malingen, sier Johnsen.

Fuger: Fuger skal være pene og hele. Sjekk spesielt badet, kjøkkenet og andre steder med fliser. Her skal det være silikon i hjørner og overganger mellom himling/vegg og gulv/vegg. Det skal også være silikon mellom veggen og kjøkkenbenken/baderomsmøbelet.

Skap: Er skap festet til veggen? Sitter knotter og håndtak godt fast? Åpnes og lukkes skapdører og skuffer som de skal? På kjøkkenet trekkes helhetsinntrykket ned hvis skuffer og dører ikke står på «geledd».

Elektrisk: Stemmer antallet og plasseringen av stikkontaktene med det som er avtalt? Virker lys, brytere og komfyrvakt? Sjekk at røykvarslere og slukkeutstyr er på plass.

Dører og vinduer: Er de uten riper? Er tettelistene hele? Lar dører og vinduer seg åpne og lukke uten treghet, «subbing» og knirk? Hvis vinduer og ytterdører er trege, kan det være et tegn på at de ikke er montert riktig. Det øker risikoen for at vann og vind kan trenge inn.

Avtrekk og varme: Virker kjøkkenventilatoren og avtrekk på bad? Prøv å danne deg et inntrykk av støynivået på ventilasjonsanlegget.

– Hvis boligen har radiatorer og eventuell fjernvarme, vil befaringseksperten sjekke at dette fungerer, sier Mathiesen.

Ringeklokke: Test ringeklokken og porttelefonen.

Tilvalg og hvitevarer: Er det levert som avtalt?

Listeskjøter
Det skal ikke være gliper i listehjørnene

Feil som blir oppdaget senere

Feil som blir avdekket på befaringen – med tilhørende tidsfrist for oppretting – blir notert i overtakelsesprotokollen. At utbyggeren bestrider et krav, er ikke til hinder for at det blir protokollført.

– Så får dere prøve å bli enige i etterkant. Hvis det ikke skjer, har du en rekke rettigheter som forbruker. Du kan blant annet ta saken din inn for Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet, Boligtvistnemda eller rettsapparatet, sier Svein Arne Johnsen. Som befaringsekspert gir han råd til boligkjøpere om hvordan de bør håndtere situasjonen. 

Utbyggeren skal også rette opp feil som oppstår eller blir oppdaget etter at du har flyttet inn. Som kjøper har du fem års reklamasjonsrett. Her er det imidlertid noen begrensninger du må kjenne til. 

For det første vil det være vanskelig å nå gjennom med krav som gjelder feil du burde ha sett på ferdigbefaringen. Det kan også oppstå tvil om skader på overflater. Oppsto de før eller etter at du overtok boligen?

– For det andre må et krav meldes inn innen rimelig tid etter at du oppdager eller burde ha oppdaget feilen. Hvis du venter for lenge, kan du risikere at et krav blir avvist fordi det anses som foreldet – selv om det blir meldt innen fem år, sier Johnsen.

Bistand ved overtakelse

Når dagen for overtakelsen kommer, skal feil som ble påvist på ferdigbefaringen være rettet (hvis noe gjenstår, skal du få informasjon om grunnen – og ny tidsfrist). Som befaringseksperter i Gjensidige blir Johnsen og Mathiesen også med på overtakelsen via video. De kan også stille fysisk, om kunden har behov for det.

– Via kjøperens telefon kan vi se om feil har blitt rettet på en tilfredsstillende måte, besvare spørsmål og delta i diskusjoner uten å være fysisk til stede. Denne løsningen fungerer godt, sier Mathiesen. Som befaringsekspert sjekker han også dokumentasjonen som inngår i nyboligkjøpet. 

– Jeg kontrollerer blant annet at ferdigattesten og FDV-dokumentasjonen er på plass ved innflytting – og at selger har stilt økonomisk sikkerhet i henhold til regelverket. Mange boligkjøpere synes det er trygt at en ekspert bidrar også på dette området, sier han.

Få hjelp av en befaringsekspert

Sist oppdatert: