NESO-fordelene

Som medlem i Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon (NESO) får du gunstig pris på skadeforsikringer i Gjensidige, og en rekke andre fordeler.

Vi tilbyr forsikringer for alle deler av driften deres; bygning og eiendeler, transport og reise, de ansatte og ansvar.

Som NESO-medlem får du 20 til 30 % rabatt på Gjensidiges skadeforsikringer for bedrifter.

Din lokale kontaktperson i Gjensidige:

Finnmark:
Per Gunnar Sønvisen
per-gunnar.sonvisen@gjensidige.no

Troms:
Lars Jorde
lars.jorde@gjensidige.no

Morten Reedtz
morten.reedtz@gjensidige.no

Petter Bakke
petter.bakke@gjensidige.no

Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Harstad:

Atle Karlsen
atle.karlsen@gjensidige.no

Nordland (nord for Saltfjellet):
Andreas Nyhagen Vikan
andreas-Nyhagen.Vikan@gjensidige.no

Nordland (sør for Saltfjellet):
Ken-Arne Leiråmo
ken-Arne.Leiramo@gjensidige.no

Trøndelag Nord:
Ove-Arnman Engen
ove.Engan@gjensidige.no 

Trøndelag:
John Muse
john.muse@gjensidige.no

Relatert innhold

Vi tilbyr forsikringer for alle deler av driften deres; bygning og eiendeler, transport og reise, de ansatte og ansvar.

Som NESO-medlem får du 20 til 30 % rabatt på Gjensidiges skadeforsikringer for bedrifter.

Din lokale kontaktperson i Gjensidige:

Finnmark:
Per Gunnar Sønvisen
per-gunnar.sonvisen@gjensidige.no

Troms:
Lars Jorde
lars.jorde@gjensidige.no

Morten Reedtz
morten.reedtz@gjensidige.no

Petter Bakke
petter.bakke@gjensidige.no

Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Harstad:

Atle Karlsen
atle.karlsen@gjensidige.no

Nordland (nord for Saltfjellet):
Andreas Nyhagen Vikan
andreas-Nyhagen.Vikan@gjensidige.no

Nordland (sør for Saltfjellet):
Ken-Arne Leiråmo
ken-Arne.Leiramo@gjensidige.no

Trøndelag Nord:
Ove-Arnman Engen
ove.Engan@gjensidige.no 

Trøndelag:
John Muse
john.muse@gjensidige.no

Dine NESO-fordeler

Forsikring tilpasset entreprenørbransjen

Bedriften får forsikringer spesielt tilpasset entreprenørbransjen:

  • utvidet forsikring for garantitiden
  • transportforsikring tilknyttet prosjektforsikring
  • ansvarsforsikring for internprosjektering

Trygg på at bedriften er riktig forsikret?

Er du NESO-medlem og tar en behovsgjennomgang med en av rådgiverne våre, garanterer vi at du får et forsikringstilbud som er riktig for virksomheten din. Viser det seg at du ikke har fått tilbud på alle relevante og nødvendige forsikringer, kan du få kjøpt disse i ettertid – og de vil ha tilbakevirkende kraft. Dette kaller vi Trygghetsgarantien. Ta kontakt med din lokale rådgiver i Gjensidige for å avtale behovsgjennomgang.

Samarbeids- og skadeutvalg

Utvalget består av representanter fra NESO og Gjensidige som skal overvåke avtalen, komme med innspill til produktforbedringer og hjelpe til i konflikter om skadeoppgjør.

Lokal kontaktperson fra Gjensidige

Din lokale kontaktperson tar kontakt med deg for en årlig gjennomgang av bedriftens forsikringer. Du kan også ta direkte kontakt med din lokale kontaktperson ved behov.

Mulighet for selvbetjening

Du kan enkelt logge inn på gjensidige.no og få full oversikt over bedriftens forsikringer og skadesaker.

Kundeutbytte

Som eneste selskap i Norge deler Gjensidige overskuddet sitt med skadeforsikringskundene sine.

Hvilke forsikringer kan du kjøpe?

NESO Behandlingsgaranti Pluss

Få dine ansatte raskere tilbake i jobb hvis de skulle bli syke eller utsatt for en ulykke:

  • reduserer sykefraværet i bedriften
  • bidrar til å opprettholde produksjon
  • reduserer kostnaden ved sykdom
  • reduserer økt belastning på gjenværende personale
  • gjør bedriften mer attraktiv ved rekruttering 

Årspremie for ansatt:
Behandlingsgaranti Pluss 2 250 kroner
Behandlingsgaranti 1 850 kroner
Operasjonsgaranti 1 368 kroner

Les mer om Behandlingsforsikring

 

NESO Tjenestepensjon

Som NESO-medlem får du følgende rabatter på innskuddspensjon:

Administrasjonskostnad: 25 % rabatt
Forvaltningskostnad: 18 % rabatt

Dersom du ønsker tilbud på tjenestepensjon kan du ta kontakt med Marsha Beate Melland: marsha-beate.melland@gjensidige.no