NESO-fordelene

Som medlem i NESO får du gunstig pris på skadeforsikringer i Gjensidige, og en rekke andre fordeler.

Vi tilbyr forsikringer for alle deler av driften deres; bygning og eiendeler, transport og reise, de ansatte og ansvar.

Som NESO-medlem får du 20 til 30 % rabatt på Gjensidiges skadeforsikringer for bedrifter.

Relatert innhold

Vi tilbyr forsikringer for alle deler av driften deres; bygning og eiendeler, transport og reise, de ansatte og ansvar.

Som NESO-medlem får du 20 til 30 % rabatt på Gjensidiges skadeforsikringer for bedrifter.

Dine NESO-fordeler

Forsikring tilpasset entreprenørbransjen

Bedriften får forsikringer spesielt tilpasset entreprenørbransjen:

  • utvidet forsikring for garantitiden
  • transportforsikring tilknyttet prosjektforsikring
  • ansvarsforsikring for internprosjektering

Lokal kontaktperson fra Gjensidige

Din lokale kontaktperson tar kontakt med deg for en årlig gjennomgang av bedriftens forsikringer. Du kan også ta direkte kontakt med din lokale kontaktperson ved behov.

Samarbeids- og skadeutvalg

Utvalget består av representanter fra NESO og Gjensidige som skal overvåke avtalen, komme med innspill til produktforbedringer og hjelpe til i konflikter om skadeoppgjør.

Trygghetsgaranti

Etter en gjennomgang av bedriftens forsikringsbehov garanter vi at bedriften har riktige forsikrings- dekninger. Dette kaller vi Trygghetsgaranti.

Mulighet for selvbetjening

Du kan enkelt logge inn på gjensidige.no og få full oversikt over bedriftens forsikringer og skadesaker.

Kundeutbytte

Som eneste selskap i Norge deler Gjensidige overskuddet sitt med skadeforsikringskundene sine.

Hvilke forsikringer kan du kjøpe?

NESO Behandlingsgaranti Pluss

Få dine ansatte raskere tilbake i jobb hvis de skulle bli syke eller utsatt for en ulykke. 

  • reduserer sykefraværet i bedriften
  • bidrar til å opprettholde produksjon
  • reduserer kostnaden ved sykdom
  • reduserer økt belastning på gjenværende personale
  • gjør bedriften mer attraktiv ved rekruttering 

Årspremie for ansatt:
Behandlingsgaranti Pluss kr. 2.250,-
Behandlingsgaranti kr. 1.850,-
Operasjonsgaranti kr. 1.368,-

Les mer om Behandlingsforsikring

NESO Tjenestepensjon

Som NESO-medlem får du følgende rabatter på innskuddspensjon:

Administrasjonskostnad: 25 %
Forvaltningskostnad: 18 %

Dersom du ønsker tilbud på tjenestepensjon kan du ta kontakt med Johan Jørgen Kværnø: johan-jorgen.kvaerno@gjensidige.no

Kontaktpersoner i Gjensidige