Bildet viser en kvinne på elsparkesykkel

Flere ulykker på elsparkesykkel

I 2020 skadet over dobbelt så mange nordmenn seg på elsparkesykkel sammenlignet med 2019, og nesten halvparten av ulykkene skjedde i forbindelse med ruspåvirkning.

Christoffer Solstad Steen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk. Foto: Trygg Trafikk.
Christoffer Solstad Steen. Foto: Trygg Trafikk

Dette kommer frem i en studie fra Oslo Universitetssykehus. Christoffer Solstad Steen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, mener det er grunn til å tro at utviklingen er lignende i andre norske byer og tettsteder, og ønsker en endring av reglene for å få ned skadestatistikken. 

– Ifølge en fersk rapport fra Statens Vegvesen er det ti ganger høyere risiko for skader på elsparkesykkel i forhold til ordinær sykkel. I tillegg er det få som bruker hjelm, og mange av skadene skjer på utsatte områder som på hodet og ansikt, sier Steen.

Christoffer Solstad Steen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk. Foto: Trygg Trafikk.
Christoffer Solstad Steen. Foto: Trygg Trafikk

– Bør klassifiseres som motorvogn

Han mener elsparkesykler bør underlegges samme regler som andre motorvogner. 

– Elsparkesykkel er et motorisert kjøretøy med rask akselerasjon, og i motsetning til en tråsykkel trenger du ikke jobbe aktivt for å oppnå høy fart. Dersom elsparkesykler blir klassifisert som motorvogn innebærer det klare retningslinjer om blant annet promille, hjelmbruk, parkering, forsikring og aldersgrense. Dette vil minske ulykkesrisikoen, samtidig som politiet kan straffe regelbrytere, sier Steen, og legger til:  

– Jeg tror ikke så mange tenker over eventuelle konsekvenser når de kjører elsparkesykkel. De fleste velger nok den som er nærmest og som de har appen til, og ser på det som et enkelt og fleksibelt transportmiddel.

Viktig å øvelseskjøre

Ifølge Transportøkonomisk institutt, kjøres det mest i bykjernen, der det er mest trafikk. Steen anbefaler å øvelseskjøre elsparkesykkel på et åpent område, før man begir seg ut i trafikken.

– Det er lurt å bli vant til kjøretøyet i starten. Men det viktigste er først og fremst å følge trafikkregler og kjøre etter forholdene. Man må tilpasse farten til omstendighetene, råder han.

Du kan stå erstatningsansvarlig

Advokat Karin Pauline Gjerlaug. Foto: Codex Advokat
Karin Pauline Gjerlaug. Foto: Codex Advokat

Advokat Karin Pauline Gjerlaug, fra Codex Advokat, er bekymret for de høye ulykkestallene på elsparkesykkel og forklarer at forbrukere kan bli økonomisk ansvarlig for materielle ødeleggelser og personskader.

– Få utleiefirmaer tilbyr kundeforsikring som dekker skade på deg selv og andre. Hvis du heller ikke har dekning gjennom private forsikringer som reise-, innbo- eller ulykkesforsikring, risikerer du å måtte betale av egen lomme, sier hun.

Ifølge Gjerlaug er terskelen særlig lav for å bli erstatningsansvarlig dersom du påfører andre skade.

– Skader du noen kan du bli erstatningsansvarlig for vedkommendes økonomiske tap, hvis skaden ble påført ved en forsettlig eller uaktsom kjøreatferd. Påføres vedkommende en varig skade, og for eksempel faller ut av arbeid, kan erstatningen ende på millionbeløp, sier hun.

I tillegg til å sørge for at du er godt nok forsikret råder advokaten elsparkesyklister til å opptre varsomt.

– Hvis du kjører på en person i en fotgjengerovergang, er hovedregelen at du er ansvarlig. Er det uenigheter om hvem som forårsaket skaden, vil politiets utredning ofte bli avgjørende, avslutter Gjerlaug.

Advokat Karin Pauline Gjerlaug. Foto: Codex Advokat
Karin Pauline Gjerlaug. Foto: Codex Advokat

Mest skader i ansiktet

Rådgiver i Gjensidige, Petter Hegle.
Petter Helge

Leder på ulykke- og Idrettsforsikring i Gjensidige, Petter Hegle, forteller at selskapet mottar mange henvendelser knyttet til ulykker på det populære fremkomstmiddelet. 

– Skader i munn- og ansiktsregion er en gjenganger. En behandlingsforsikring vil dekke det meste av privat behandling, utenom tannbehandling. En ulykkesforsikring dekker personskader ved alle typer ulykkeshendelser, inkludert tannbehandling inntil begrensede summer. De fleste reiseforsikringer har også en ulykkesforsikring inkludert, sier Hegle. 

I likhet med Gjerlaug minner Hegle om at det kan få konsekvenser dersom du kjører i ruset tilstand eller annen uaktsom kjøring.

– I tillegg til erstatningsansvaret, kan du som skadet også risikere at ulykkesforsikringen bortfaller eller blir redusert, sier Hegle. 

Han har tre oppfordringer til alle sjåfører på elsparkesykkel. 

– Ta hensyn, ikke kjør når du er ruspåvirket og bruk hjelm. Da blir det mindre bekymringer, og turen blir faktisk enda mer gøyal, avslutter Hegle.

Rådgiver i Gjensidige, Petter Hegle.
Petter Helge

Sist oppdatert: