Ansvarsforsikring for elsparkesykkel

Kjøp ansvarsforsikring for elsparkesykkel

Elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy må forsikres med en lovpålagt ansvarsforsikring. Hos oss kan du enkelt sjekke pris og kjøpe forsikringen på nett.

Til deg som eier en elsparkesykkel eller andre små elektriske kjøretøy

Fra 1. januar 2023 må denne typen kjøretøy forsikres med en lovpålagt ansvarsforsikring. Grunnen til det er at du som fører kan komme i erstatningsansvar på høye summer, dersom du skulle forårsake skader på personer eller andres eiendeler.

Ansvarsforsikringen dekker:

  • Inntil 100 000 000 kroner ved skade på andres eiendom/eiendeler
  • Ubegrenset beløp for personskader for alle involverte i ulykken
  • Hvis du som fører blir skadet i en ulykke, utbetales opptil 200 000 kroner ved medisinsk invaliditet og 100 000 kroner ved dødsfall
  • Utgifter til retts­hjelp hvis du som fører blir part i en tvist