Tre kollegaer ser på et nettbrett sammen på et kontor

Bedrifter slipper å rapportere til pensjonsleverandøren

I år har det blitt enklere å oppdaterer pensjonsavtalene til de ansatte.

Ifølge direktør for liv og pensjon i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz, har pensjonssektoren i årevis etterspurt en effektivisering i måten pensjonsleverandører innhenter informasjon om lønn- og ansettelsesforhold til obligatorisk tjenestepensjonssparing. Finans Norge er en av aktørene som har jobbet tett opp mot myndighetene for å få det til. De er veldig fornøyde med de nye endringene.

– Tilgang til lønns- og inntektsdata gjennom A-meldingen vil gi store gevinster i form av effektivisering, forenkling, riktigere tjenestepensjonssparing for den enkelte arbeidstaker, samt bedre datakvalitet for oppfølging og kontroll, sier Kierulf Prytz.

Kierulf Prytz legger til at dette er et prosjekt hvor det har vært samarbeidet tett med ulike aktører. Både Skatteetaten, NAV og finansnæringen har bidratt med faglige og tekniske ressurser i arbeidet med løsningen.

Slik fungerer det

Direktøren forklarer at bedrifter frem til nå har måttet rapportere inn informasjon om de ansattes inntekt og stillingsprosent direkte til pensjonsleverandøren. Dette er ekstraarbeid for bedriftene, samtidig som det ofte har vært etterslep med rapporteringen.

– Nå vil all informasjonen i stedet kunne hentes ut via A-meldingen hos Skatteetaten. Det betyr at man knytter informasjonsinnhentingen til et etablert system som bedriftene kjenner til. Det vil dermed ikke være nødvendig å sende flere forskjellige rapporter til ulike etater og leverandører, sier Kierulf Prytz.

Hun forklarer videre at det eneste bedriftene trenger å gjøre med den nye ordningen er å melde inn til a-meldingen hvilken pensjonsleverandør de har avtale med, så vil resten gå automatisk.

Bedre for alle

Advokat Tone Reinertsen og partner Erland Nørstebø i advokatfirmaet PwC.
Tone Reinertsen og Erland Nørstebø.

Advokat Tone Reinertsen og partner Erland Nørstebø i advokatfirmaet PwC, er positive til at ordningen nå har kommet på plass. De tror det vil være bra både for effektiviseringen internt i bedriftene, men også for alle de som sparer opp privat tjenestepensjon.

– Fordelen med den nye ordningen er at arbeidstakerne vil være veldig mye bedre sikret til å få oppfylt sin rett til obligatorisk pensjonsopptjening. For veldig mange ansatte vil dette, sammen med egen pensjonskonto, føre til at de i større grad kan være sikre på å få den pensjonen de har krav på, sier de, og legger til:

– Mange bedrifter har også slitt med å forstå hvordan ordningen har fungert tidligere, noe som til tider har ført til at flere har gjort feil uten at det var tilsiktet.

Advokat Tone Reinertsen og partner Erland Nørstebø i advokatfirmaet PwC.
Tone Reinertsen og Erland Nørstebø.

Pensjon i fokus

Pensjonsleverandørene, deriblant Gjensidige, er sammen med utvalgte kunder, i en oppstartsfase for å ta den nye rapporteringsløsningen i bruk. Løsningen vil gradvis rulles ut gjennom året og målet er at alle bedrifter skal få glede av den nye løsningen. Dette gjør administrerende direktør i Gjensidige Pensjonsforsikring, Torstein Ingebretsen, veldig fornøyd.

– Disse endringene er noe vi i Gjensidige har jobbet med siden 2009, så det er veldig gledelig at dette endelig kommer på plass. Som pensjonsleverandør er vi alltid opptatt av å gjøre alt så enkelt som mulig for våre kunder, og det har vi virkelig fått til nå, sier han.

Han tror at 2021 vil bli et år hvor veldig mange flere får bedre oversikt over sin egen pensjon. Samtidig gleder han seg over alle de timene, og ikke minst pengene, bedriftene vil spare på effektiviseringen.

– Nå kan bedriftene ha større fokus på det som er viktig for dem, nemlig sin egen virksomhet. Folk flest synes dessverre ikke det er kjempespennende å holde styr på pensjon, så at vi kan bistå med å gjøre det enklere, er vi veldig stolte av, avslutter han.

Sist oppdatert: