Egen pensjonskonto – bedre oversikt over pensjonen din

Stortinget har vedtatt at alle arbeidstakere som har innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgiver skal få en egen pensjonskonto. Det betyr at tidligere opptjent innskuddspensjon blir samlet på én konto hos pensjonsleverandøren til nåværende arbeidsgiver. Forventet innføring er 1. januar 2021.

Default

Formålet med egen pensjonskonto

Formålet med egen pensjonskonto er at ansatte skal få bedre oversikt over og større eierskap til egen pensjon. Når innskuddspensjonen samles på ett sted, får du sannsynligvis også lavere kostnader knyttet til pensjonssparingen, fordi du forholder deg til færre pensjonsleverandører. 

Hvem får egen pensjonskonto?

For å få egen pensjonskonto må du ha innskuddspensjon i nåværende arbeidsforhold. Innskuddspensjon er den vanligste tjenestepensjonsordningen i privat sektor. Ordningen innebærer at arbeidsgiver sparer en gitt prosentsats av ansattes lønn til pensjonssparing hver måned.

Jobber du for eksempel i offentlig sektor og har et pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold, får du ikke egen pensjonskonto. Det samme gjelder de som allerede har pensjon under utbetaling. 

Hva betyr egen pensjonskonto for deg?

Økt innflytelse over egen pensjon

Med egen pensjonskonto får du økt innflytelse over pensjonen din gjennom tre valgalternativer:  

  1. Opptjent innskuddspensjon fra tidligere arbeidsgiver(e), pensjonskapitalbevis, samles hos bedriftens pensjonsleverandør. Ønsker du alternativ 1, trenger du ikke å gjøre noe – flyttingen av pensjonskapitalbevis skjer automatisk. 
  2. Nåværende innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis samles hos en selvvalgt leverandør, det vil si den pensjonsleverandøren du selv ønsker. Ønsker du alternativ 2, må du selv ta kontakt med den aktuelle pensjonsleverandøren. 
  3. Nåværende innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis fordeles på flere pensjonsleverandører. Det vil si at du beholder de leverandørene du har i dag. For å fortsette med dagens ordning, alternativ 3, går du inn på norskpensjon.no og melder ifra. Dette kan du gjøre etter at loven trer i kraft i løpet av 2021. Fristen er tre måneder fra du har fått informasjon fra pensjonsleverandøren til arbeidsgiveren din.

Fjerner 12-månedersregelen for å få med oppspart pensjon

I dag må du ha jobbet i 12 måneder for å få med deg pensjonspengene som arbeidsgiver har spart til deg. Denne regelen blir fjernet når egen pensjonskonto blir innført. Det betyr at du får med deg pensjonen uansett lengde på arbeidsforholdet.

Samme pensjonsprofil på nåværende og tidligere opptjent innskuddspensjon

Hvis du samler pensjonskapitalbevis på egen pensjonskonto, blir disse automatisk plassert i den samme pensjonsprofilen som arbeidsgiver har valgt for innskuddspensjonen din. En pensjonsprofil består av en kombinasjon av aksje- og rentefond og har ulik risiko med hensyn til hvordan pengene investeres.

Hvis du ikke ønsker pensjonsprofilen arbeidsgiver har valgt, kan du når som helst bytte til en annen pensjonsprofil eller velge enkeltfond. Dette gjør du ved å logge inn hos pensjonsleverandøren til arbeidsgiveren din. Har du egen pensjonskonto i Gjensidige, endrer du pensjonsprofil ved å logge inn på gjensidige.no

Er det kort tid til pensjonsutbetalingen din starter?

Pensjonskapitalbevis under 20 % av G, for tiden ca. 20 000 kroner, kan du få utbetalt som et engangsbeløp. Det betyr at hvis du ikke reserverer deg mot å flytte pensjonskapitalbevis til egen pensjonskonto, blir utbetalingstiden den samme som for hele pensjonskontoen din, det vil si minimum 10 år og frem til du er 77 år. 

Hva må du gjøre før egen pensjonskonto blir opprettet?

Du trenger ikke gjøre noe, men hvis du ønsker å samle pensjonskapitalbevisene dine hos arbeidsgivers pensjonsleverandør allerede nå, kan du det. Det er en enkel prosess og det koster ingenting. 

Flytt pensjonskapitalbevisene dine til oss

Ofte stilte spørsmål