Egen pensjonskonto – ansatt

Stortinget har vedtatt at alle arbeidstakere som har innskuddspensjon skal få en egen pensjonskonto. All pensjonssparing gjennom nåværende og tidligere arbeidsgivere blir samlet på en konto. 

I dag må du jobbe i 12 måneder hos en arbeidsgiver før du får med deg pensjonssparingen. Stortinget har vedtatt å ta bort dette kravet, og du vil få pensjonsopptjening fra arbeidsgiver uansett lengde på arbeidsforholdet. Dette er gode nyheter! 

Default

All pensjon på en konto

Det nye regelverket vil sørge for at pensjonen som du har fått med deg fra tidligere arbeidsgivere med innskuddspensjon, vil samles på en konto hos din nåværende arbeidsgiver. Dette blir din egen pensjonskonto.

Egen pensjonskonto innføres i 2021.  

Økt innflytelse over pensjonen din

Et stort problem med pensjonssystemet nå er at mange vet for lite om pensjonen sin. Med egen pensjonskonto skal du få bedre oversikt og mer eierskap til egen pensjon.

Egen pensjonskonto vil opprettes automatisk hos pensjonsleverandøren som arbeidsgiveren din har valgt. Det som tidligere arbeidsgivere har spart til deg i innskuddspensjon vil også bli flyttet til egen pensjonskonto. Du kan reservere deg mot dette.

Du vil få frihet til å velge hvor du vil ha pensjonssparingen din. Du kan derfor flytte pensjonskontoen din til en annen leverandør. Hvis du for eksempel bytter jobb, men ikke ønsker å bytte pensjonsleverandør, vil du få mulighet til å beholde din tidligere pensjonsleverandør.

Hvis du velger arbeidsgivers leverandør, vil arbeidsgiver betale administrasjonskostnadene. Du betaler selv forvaltningskostnaden for den pensjonssparingen du har med inn i ordningen. Velger du en annen leverandør, betaler du kostnadene selv, men du vil få en kompensasjon for dette fra arbeidsgiver.

Hvem gjelder egen pensjonskonto for?

Egen pensjonskonto har betydning for deg som har innskuddspensjon gjennom arbeidsgiver. De fleste i privat sektor har innskuddspensjon. Jobber du i kommune, stat eller er pensjonist, blir du ikke påvirket av endringen.

Pensjon uavhengig av varighet på arbeidsforholdet

I dag må du ha jobbet et sted i 12 måneder for å få med deg pensjonen som arbeidsgiver har spart til deg. Denne regelen oppheves med denne lovendringen. Det betyr at du får med deg pensjonen som arbeidsgiver har spart til deg uansett lengde på arbeidsforholdet.

Information in English

Own pension account will be introduced in 2021 for all employees with defined contribution pension. 

Read more about own pension account