A-meldingen – dette betyr ordningen for bedriften

Stortinget har vedtatt at pensjonsleverandørene kan bruke data fra a-meldingen til å oppdatere informasjon om ansatte i pensjonsordninger.

Vår målsetning er at alle bedrifter skal over på oppdatering via a-melding i løpet av sommeren 2022. Vi gir beskjed når løsningen er klar til bruk for dere.

Default

Slik fungerer a-meldingen

Hensikten med å gi pensjonsleverandørene tilgang til data fra a-meldingen er:

  • å effektivisere og forenkle bedriftens rapportering
  • å sikre riktigere pensjonssparing for bedriftens ansatte
  • å effektivisere pensjonsleverandørenes arbeidsprosesser

Via a-meldingen oppdaterer vi automatisk hvilke ansatte som skal være med i pensjonsordningen, fra når, og hvilken lønn og stillingsprosent de skal ha.

Hva må bedriften gjøre?

Bedriften må angi Gjensidige Pensjonsforsikring AS som pensjonsleverandør i lønnssystemet. Det gir oss lov til å hente dataene.

Vi foreslår hvilke lønnsarter som skal være pensjonsgivende, ut fra lovverket. Om bedriften ikke har pensjonsgivende lønn utover lovkravet, trenger dere ikke å gjøre noe. Om bedriften har pensjonsgivende lønn utover lovens krav, gjør dere endringer etter å ha logget inn på nettsidene våre.

Hvordan brukes a-meldingen?

I a-meldingen har vi den informasjonen vi trenger om de ansatte til pensjonsordningen:

  • ansattdato
  • sluttdato med sluttårsaker
  • lønn
  • stillingsprosent og /eller timer
  • om en ansatt er syk, i permisjon eller permittert

Bruk av a-meldingen er en automatisert tjeneste som sikrer god rapportering og kvalitet i pensjonsordningen.

Hvilken lønn skal det betales pensjon av?

I utgangspunktet er all lønn pensjonsgivende, men det er mulig å se bort fra midlertidige og varierende tillegg. I praksis betyr dette at all lønn som er fast er pensjonsgivende, og lønn som er variabel ikke trenger å være pensjonsgivende. Om bonus, provisjon og liknende utgjør en vesentlig del av lønnen, skal det være pensjonsgivende fordi det anses som fast.

Ofte stilte spørsmål