Yrkesskadeforsikring

Alle bedrifter som har ansatte, må ha yrkesskadeforsikring. Forsikringen gir de ansatte økonomisk trygghet hvis de skader seg mens de utfører arbeid for arbeidsgiveren.

Mange arbeidsgivere velger å utvide den lovpålagte forsikringen for å gi de ansatte større trygghet og bedre erstatninger.

Default

Hvorfor trenger dere yrkesskadeforsikring?

Yrkesskadeforsikringen er pålagt gjennom norsk lov. Derfor er det viktig for alle bedrifter å ha dette i orden. Har dere ikke yrkesskadeforsikring, må dere dekke alle utgiftene hvis en ansatt blir skadet. Kravet kan bli langt større enn det forsikringen koster.

Tett oppfølging fra erfarne veiledere

Når dere har meldt skaden, kontakter vi den ansatte innen 1-2 virkedager. En egen saksbehandler følger opp den ansatte. 

Gå til skademelding

Viktig å vite om den lovpålagte forsikringen

Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen har noen viktige begrensninger:

 • Ulykken må ha skjedd mens den ansatte utfører arbeid for arbeidsgiveren. Er den ansatte ute i et privat ærend og det skjer en ulykke, gjelder ikke forsikringen, selv om det skjer i arbeidstiden.
 • Forsikringen er en ulykkesforsikring og dekker ikke alle arbeidsskader, for eksempel skader som skyldes belastning over tid.
 • Den medisinske invaliditeten etter skaden må være større enn 15 % for at den ansatte skal få erstatning. En tapt finger regnes som mindre enn 15 %.
 • Beløpet som den ansatte får utbetalt, er relativt lite sett opp mot ulempene som en varig skade kan gi.

Mer om den lovpålagte forsikringen:

 • Den ansatte har krav på erstatning hvis skaden eller sykdommen har medført nedgang i inntekt. Erstatningen vurderes fortløpende mens saken behandles og dekker inntektstapet utover det som dekkes av det offentlige.

  Forsikringen dekker også tap av fremtidig inntekt, hvis den ansatte blir varig arbeidsufør og helt eller delvis mister evnen til inntektsgivende arbeid.

 • Den ansatte har også krav på erstatning for rimelige og nødvendige merutgifter som skyldes skaden eller sykdommen. Forsikringen kan dekke visse utgifter til behandling utover det som allerede betales av det offentlige.

 • Den ansatte har også krav på erstatning hvis ulykken eller sykdommen har gitt varig skade i form av medisinsk invaliditet. Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen dekker bare skader som fører til mer enn 15 % invaliditet. Det er mulig å utvide forsikringen slik at den gjelder skader som gir mindre enn 15 % invaliditet, for eksempel en tapt finger.

 • Hvis det i verste fall skulle skje at en ansatt dør, dekker forsikringen:

  • erstatning til samboer/ektefelle
  • erstatning til barn under 20 år
  • et engangsbeløp som dekker deler av utgiftene til begravelse

Gi de ansatte ekstra trygghet

Mange arbeidsgivere velger å utvide den lovpålagte forsikringen. Ekstrakostnaden er beskjeden, men kan være helt avgjørende for at en ansatt kan slippe økonomiske bekymringer i en allerede krevende situasjon.

Utvidelser og tillegg som kan velges

 • reiser hjemmefra direkte til og fra jobben eller oppdragsstedet
 • skader som gir mindre enn 15 % medisinsk invaliditet 
 • høyere engangsutbetaling ved varig skade eller død
 • ulykker som skjer i fritiden
 • sykdommer som ikke blir godkjent som yrkessykdom

Som eneste forsikringsselskap har vi utvidet definisjonen av begrepet ulykke - uten tillegg i prisen. Det gjør det enklere å vite hva som er omfattet når skaden har skjedd.

Se flere av personalforsikringene våre

Hvem må forsikres?

 • alle som er ansatt, uansett stillingsprosent
 • deltakere på arbeidsmarkedstiltak hos dere
 • skoleelever som er utplassert hos dere
 • de som eventuelt jobber ulønnet for dere

Hvem er unntatt fra loven?

 • selvstendig næringsdrivende
 • den som eier bedriften og som ikke selv er ansatt
 • de som arbeider ulønnet for privatpersoner eller private organisasjoner
 • de som tar enkeltstående arbeidsoppdrag for private
 • de som arbeider mindre enn 10 timer per uke for private

Vi tilbyr ikke lenger yrkesskadeforsikring til selvstendig næringsdrivende. De bør tegne frivillig yrkesskadetrygd i folketrygden.

Slik kjøper du forsikringen

 • Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen kan du kjøpe her.
 • Utvidelsene kjøper du ved å ringe 915 03 100.

Sjekk pris og kjøp

 

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten deres og baserer seg på informasjon dere oppgir i forkant av kjøpet.

 • Hvis dere ikke er forsikret hos oss, kan du sjekke pris og laste ned de fullstendige vilkårene i handlekurven, før du eventuelt fullfører kjøpet.
 • Hvis dere allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene deres.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardiserte, like for alle, og er ikke basert på informasjon dere oppgir. Det gjør det enklere for dere å sammenligne hva forsikringene dekker.

Se alminnelige vilkår for bedrifts- og landbruksforsikringer.