Styreansvarsforsikring

Styreansvarsforsikringen vår dekker utgiftene hvis styret blir holdt erstatningsansvarlig. Forsikringen gir trygghet til deg som sitter i et styre – enten som styremedlem, varamedlem, daglig leder eller har et annet verv som gir deg personlig ansvar.

Be om tilbud

Default

Hvorfor trenger dere styreansvarsforsikring?

Et styreverv er personlig, og ansvaret er individuelt – uavhengig av om vervet er betalt eller ikke. Det betyr at du kan bli holdt personlig erstatningsansvarlig hvis noen mener at styrets oppgaver eller plikter er forsømt. I verste fall kan det gjøre at du eller andre styremedlemmer går personlig konkurs. 

Styreansvarsforsikring kan være viktig å ha når dere skal rekruttere folk til styrearbeid. For mange kandidater vil det være avgjørende om de er beskyttet av styreansvarsforsikring når de påtar seg et ansvar.

Forsikringen gir dere

Juridisk hjelp

Hvis dere mottar et erstatningskrav som omfattes av forsikringen, får dere raskt hjelp av juristene våre til å finne ut om dere er erstatningsansvarlige eller ikke. Dersom vi mener dere ikke kan holdes ansvarlige, fører Gjensidige saken for dere og sparer dere for utgifter til advokat.

Økonomisk trygghet

En styreansvarsforsikring fjerner ikke det personlige ansvaret, men kan gi dere økonomisk trygghet. Skulle utfallet bli at dere må betale erstatning, hjelper vi dere med å dekke utgiftene og hindre store økonomiske tap.

Hva og hvem dekker forsikringen?

Styreansvarsforsikringen dekker erstatningskrav for 

  • skader på personer 
  • skader på eiendeler og produkter 
  • økonomiske tap som ikke skyldes fysiske skader på personer, eiendeler eller produkter (formueskade) 

Forsikringen beskytter

  • styre- og varamedlemmer
  • daglig leder/administrerende direktør 
  • medlemmer av konsernledelsen 
  • ansatte som påtar seg et selvstendig ledelsesansvar 
  • medlem av bedriftsforsamling 

Be om tilbud

Usikker på hvilke forsikringer dere trenger?

Få rask og enkel veiledning på nett ved å svare på noen få spørsmål om bedriften.