Styreansvarsforsikring

Styreansvarsforsikringen dekker styrets rettslige erstatningsansvar.

Default

Om Styreansvar

Alle sammenslutninger (som eksempelvis AS, ANS, ASA, Borettslag) har ulike organer som  er gitt oppgaver og plikter de er satt til å følge.

Styreverv er personlig og ansvaret individuelt. Dersom oppgavene og pliktene blir forsømt, kan en eller flere personer i disse organene bli personlig erstatningsansvarlig. Erstatningskravene kan komme fra selskapet selv, eiere og aksjonærer, kreditorer , investorer, det offentlige og tredjepersoner, f.eks. et konkursbo.

Styreansvarsforsikringen kjøpes av virksomheten og beskytter blant annet styremedlemmer, men også daglig leder. Se under for mer om hvem som dekkes av forsikringen. 

Dette dekker forsikringen

  • Erstatningsansvar for skade på person, ting og formueskade

Det skriftlige erstatningskrav må være fremsatt mot sikrede eller Gjensidige i forsikringsperioden. Dersom kravet omfattes av forsikringsavtalen, behandler Gjensidige saken og betaler de nødvendige kostnader for avgjørelse av erstatningsspørsmålet.

Hvem er dekket?

Forsikringen dekker nåværende, tidligere og fremtidige

  • Styre-/varamedlemmer
  • Daglig leder/administrerende direktør
  • Medlem av konsernledelsen
  • Ansatte som kan pådra seg et selvstendig ledelsesansvar
  • Medlem av bedriftsforsamling

 

Se alle ansvarsforsikringene våre